דלג אל

הצהרת נגישות

תוכנית הלימודים

חזרה
תוכנית הלימודים

לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה הם מקצוע בין-תחומי, יחסית צעיר במערכת החינוך (שלושים שנה בקירוב). ייחודו של מקצוע זה במפגש הערכי והבלתי אמצעי של התלמידים עם נופי ארץ ישראל, אתריה ומורשתה.
המקצוע עוסק בתולדות הארץ ובתרבות החומרית בה, בנופיה הטבעיים והאנושיים וביחסי הגומלין ביניהם.
חשיבותו של המקצוע היא בהבנה מעמיקה של הידע, בפיתוח אסטרטגיות חשיבה – בייחוד כאלה הייחודיות למקצוע כגון שחזור והסקת מסקנות מממצאים בשטח – וביצירת זיקה חיובית בין הלומדים לבין הארץ, נופיה ותולדותיה.
ללימוד בשטח יש תפקיד מרכזי בטיפוח זיקה זו שתחזק את האהבה לארץ (ללימוד בשטח מטרות נוספות שיפורטו להלן).

חזרה לראש הדף

תוכנית לימודים מורחבת בלימודי ארץ ישראל – 5 יח"ל

מטרות תוכנית הלימודים: 

מטרת-העל של לימוד המקצוע: לטפח אצל הלומדים זיקה לארץ ישראל, לנופיה, לאתריה ולתולדותיה באמצעות לימוד בשטח ולימוד עיוני. ממטרה זו נגזרות המטרות הכלליות:
הלומדים:

 1. יכירו את תולדות הארץ, נופיה ואתריה.
 2. יגלו סקרנות ועניין להבנת התהליכים שעיצבו את הסביבה הטבעית והאנושית של ארץ ישראל בתקופות השונות.
 3. יגלו אחריות אישית, אכפתיות ומעורבות פעילה לשימור אתרי מורשת ומערכות נוף טבעי בארץ ישראל למען הדורות הבאים.
 4. יפתחו יחס של סובלנות ומתן כבוד לדתות ולתרבויות אתניות בארץ.
 5. יפתחו יחס של כבוד והערכה למקורות הכתובים העוסקים בתולדות הארץ.
 6. ירכשו ויפעילו אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה וכישורים מטה-קוגניטיביים שתוכני הלימוד מזמנים.
 7. ירכשו ויפעילו מיומנויות מידענות באמצעות ממצאים בשטח ומקורות היסטוריים להסברת תופעות ותהליכים בסביבות הפיזית והאנושית בארץ ישראל בהווה ובעבר.

מסגרת התוכנית

שיקול דעת בארגון התכנים
שני יסודות מארגנים את תוכני הלימוד:
האחד – חבלים: ירושלים, צפון הארץ, ההר המרכזי, מישור החוף והנגב.
השני – נושאי חתך: ארץ ישראל במחשבה ובהלכה, נופי החי והצומח של ארץ ישראל, ארכֵאולוגיה של התקופות השונות, תרבות חומרית.

נושאי חובה, בסיס הידע והמיומנויות

נושאי חובה:

 1. ירושלים מראשיתה ועד התקופה הצלבנית
 2. ירושלים מהתקופה הצלבנית ועד ימינו
 3. עבודת חקר – א"יטופ

נושאים לבחירה: שני נושאים מיחידות אלה, אחת מהן אזורית

 1. צפון הארץ
 2. מישור החוף
 3. ההר המרכזי והבקעה
 4. הנגב
 5. ארץ ישראל במחשבה ובהלכה
 6. ארכֵאולוגיה – תקופה אחת (פרה היסטוריה, בית ראשון, הלניסטית רומית, רומית ביזנטית, ימי ביניים וראשית העת החדשה)
חזרה לראש הדף

תוכנית ההלימה

תוכנית ההלימה

המסמך המצורף מציג את טבלת מיקוד ההוראה לבגרות בחטיבה העליונה ובה פירוט הנושאים להיבחנות בשנת הלימודים תשפ"ד.
ההלימה מבוססת על תוכנית הלימודים בשינוי מסוים בחלוקת השעות. על בתי הספר ללמד את כל הנושאים בהלימה – הליבה, הבחירה והגישור. בתי ספר המעוניינים ללמד יותר יוכלו לעשות זאת במסגרת א"יטופ כיתתי. התלמידים ילמדו גם את התקופות שאינן נכללות במבחן הבגרות ויגישו עבודה על אתרים בנושא. ראו הנחיות לא"יטופ כיתתי.

חזרה לראש הדף

למידה חוץ כיתתית (שילוב לימוד בכיתה עם לימוד שטח) וחפירות ארכֵאולוגיות

מטרת-העל של לימוד המקצוע: לטפח אצל הלומדים זיקה לארץ ישראל, לנופיה, לאתריה ולתולדותיה באמצעות לימוד בשטח ולימוד עיוני. הלימוד בשטח הוא חלק מהותי בהוראה המקצוע ובא לידי ביטוי בתוכנית. ההצעות ללימוד בשטח משולבות עניינית בסוגיות הלימוד. הלימוד העיוני בכיתה קודם בדרך כלל ללימוד בשטח. בכיתה ניתן הרקע לעבודה בשטח באמצעים טקסטואליים וּויזואליים (מפות, תרשימים, תמונות וכד'). בשלב הבא נעשית העבודה בשטח, ובה התלמידים מיישמים את מה שלמדו בכיתה ולומדים נושאים נוספים חדשים שהשטח מזמן.

רשות העתיקות היא המוסד המקצועי המוביל בארכֵאולוגיה בישראל, ופעולותיה וסמכותה הוגדרו בחוק: "הרשות אחראית על עתיקות הארץ ועל אתרי העתיקות; על חשיפתם, שמירתם, שימורם, חקירתם ופרסומם; על ניהול אוצרות העתיקות במדינת ישראל". רשות העתיקות חרתה על דגלה את אמרתו האלמותית של יגאל אלון "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוּט בערפל".
רשות העתיקות רואה בקרב ציבור התלמידים במגמת לימודי ארץ ישראל חוד החנית בלימודי מקצוע הארכֵאולוגיה ומורשת הארץ. תלמידים הניגשים לבגרות מורחבת של 5 יחידות לימוד ישתתפו בחפירות ארכֵאולוגיות. שבוע העבודה המעשית ייחשב חלק מחובות המקצוע.

חזרה לראש הדף

תוכנית מותאמת למגזר החרדי

תוכנית מותאמת למגזר החרדי

שיקולים וקווים מנחים להתאמת תוכנית הלימודים
התוכנית המותאמת למגזר החרדי מתבססת ברובה המכריע על התוכנית הקיימת עם הוספות והתאמות של מטרות ונושאים המתאימים לרקע האמונה ולשיקולים האידאולוגיים של התלמיד החרדי.
הנושאים למגזר החרדי התווספו או שונו בתוכנית לפי תוכניות הלימוד האחרות במגזר זה כגון תוכנית לימוד בהיסטוריה של המגזר החרדי.

התוכנית המותאמת שמרה על תפיסה חינוכית, דידקטית, ערכית של התוכנית הקיימת. גם ההדגשים הפדגוגיים המרכזיים כגון למידה בשטח ופיתוח חשיבה נשמרו.
בכל נושא בתוכנית משולבת הפניה ללמידה בשטח שהיא ממהותו של המקצוע. בתוכנית המותאמת הושם דגש מיוחד לאתרים בעלי זיקה למורשת החרדית. לעיתים אורגנו הנושאים אחרת מהתוכנית המקורית לרבות עיבוי התכנים והעמקה בהם, לפי התאמתם לנושאים הנלמדים.

המעוניינים בתוכנית המלאה מתבקשים לפנות בדואר אלקטרוני לרות אלמליח, הפיקוח על החינוך החרדי, לכתובת: ruthel@education.gov.il

חזרה לראש הדף

תוכנית מותאמת למגזר הדרוזי

התוכנית המותאמת למגזר הדרוזי מתבססת ברובה המכריע על התוכנית הקיימת. בתוכנית הורחבו מטרות ונושאים המתאימים לרקע החברתי-היסטורי של התלמידים הדרוזים וצומצמו אחרים. התוכנית הותאמה לתוכניות אחרות במגזר כגון תוכנית לימוד בהיסטוריה של המגזר הדרוזי, מורשת דרוזית וכדומה.

חזרה לראש הדף

תוכנית לימודים להשכלה כללית

לימודי ארץ ישראל וארכֵאולוגיה הם מקצוע בין-תחומי. ייחודו של מקצוע זה במפגש הערכי והבלתי אמצעי של התלמידים עם נופי ארץ ישראל, אתריה ומורשתה. המקצוע עוסק בתולדות הארץ ובתרבות החומרית בה, בנופיה הטבעיים והאנושיים וביחסי הגומלין ביניהם. חשיבותו של המקצוע היא בהבנה מעמיקה של הידע, בפיתוח אסטרטגיות חשיבה – בייחוד כאלה הייחודיות למקצוע כגון שחזור והסקת מסקנות מממצאים בשטח – וביצירת זיקה חיובית בין הלומדים לבין הארץ, נופיה ותולדותיה. ללימוד בשטח יש תפקיד מרכזי בטיפוח זיקה זו שתחזק את האהבה לארץ. במקצוע בין-תחומי המורכב ממקצועות שונים, דוגמת לימודי ארץ ישראל וארכֵאולוגיה, אין המקצועות עומדים זה בצד זה (מקצוע רב-תחומי) אלא ארוגים זה בזה. לימוד מקצוע בין-תחומי מקנה ללומד יכולות וכישורים ייחודיים, כיוון שהנושאים נלמדים באמצעות ניתוח וזיהוי של הקשרים בין רכיבי הידע של המקצועות השונים. כך מוקנית לתלמיד ראייה רב-מערכתית.

מתווה לתוכנית לימודים לבתי הספר היסודיים

במסגרת תוכניות העשרה לבחירה והאוטונומיה של בית הספר, אנו מצרפים תוכנית לבתי הספר היסודיים. אנו מבקשים כי בתי ספר המעוניינים בתוכנית ידווחו לפיקוח על בחירתם.

אולי תתעניינו גם ב...

חינוך ערכי בלימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה: על ערכים ואהבת הארץ
חינוך ערכי בלימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה במערכת החינוך
למידה חוץ כיתתית ואתרי השטח
שילוב לימוד בכיתה עם לימוד שטח
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.