לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה | חטיבה עליונה

המקצוע לימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה הוא מקצוע בינתחומי בהגדרתו, העוסק בלימוד שיטתי של אתריה, נופיה, טבעה ותולדותיה של ארץ ישראל לדורותיה. כל אלה בהתייחס לאוכלוסייה היהודית ולתרבויות השונות שהיו כאן בעבר ובהווה.

ד"ר אפרת זילבר, מפמ"ר לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה