תוכניות לימודים

חזרה

תוכנית הלימודים בספרות חמ"ד

תוכנית הלימודים בספרות חמ"ד

תוכנית הלימודים בספרות המובאת בזאת לפניכם מיועדת לשש שנות לימוד, מכיתה ז' ועד י''ב, בבית הספר הממלכתי-דתי. התוכנית מציעה למורה מגוון יצירות על מנת לאפשר לו לבחור את אלו המתאימות לו ולתלמידיו. במתכונתה זו היא יוצרת רצף בין התוכנית לחטיבת הביניים לבין התוכנית לחטיבה העליונה.

שילוב שתי התוכניות במסמך אחד נועד לאפשר למורים המלמדים את כל רמות הגיל להכיר את מלוא היקפם של לימודי הספרות בבית הספר העל יסודי. רצף זה של שתי התוכניות יסייע לצוותי המורים לתכנן במשותף תוכנית לימודים בית ספרית רב-שנתית תוך התחשבות בשיקולים שונים: דירוג ברמות קושי ומורכבות, גיוון בארגון ההוראה והימנעות מחזרה על אותן יצירות עצמן בשנות הלימוד השונות.

ראייה כוללת מסוג זה תאפשר גם מעקב אחר רכישתן ההדרגתית של מיומנויות אוריינות מכיתות היסוד ומעלה.

מבוא

מבוא

"הספרות, ציורה וחיטובה עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים, המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר עוד גם שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האמנות להוציאו".
(הרב קוק, הקדמה לשיר השירים)

החינוך הממלכתי-דתי מכוון מראשיתו ליצירת מערכת מסועפת של גשרים – בין מסורת אבות לבין התרבות העברית המתחדשת במדינת ישראל, ובין שני אלה לתרבות העולם. חינוך יהודי דתי הושתת בכל הדורות, וכאז כן עתה, על הקשר העמוק בין אדם לבוראו, ועל המחויבות לערכי הרוח של תורת ישראל.

עם זאת, הציבור הדתי-לאומי בחר באופן מודע, לכתחילה ולא בדיעבד, להשתלב בחברה הישראלית ובעולם המודרני על אתגריהם. לפיכך, החינוך הממלכתי-דתי מחייב היכרות מעמיקה, רצינית ומתמדת עם המתרחש בתרבות ובחברה, ופיתוח עֵרנות ביקורתית כלפי הנכתב והמושמע.

רבות מן היצירות המוצעות בתוכנית הלימודים משקפות ערכים שנוצרו והונחלו לעולם על ידי העם היהודי מתקופת המקרא ועד ימינו. הרצף הספרותי התרבותי של העם היהודי לאורך הדורות – מדרש, פיוט, שירת ימי הביניים, הסיפור החסידי וספרות העת החדשה – יזמן עיסוק בערכים אלו ויאפשר העמקה של עולמו הדתי של הלומד.

מתוך מודעות לרבגוניות הקיימת במוסדות החמ"ד, מציעה התוכנית מגוון יצירות המשקפות מנעד של תפיסות עולם ועמדות, אם כי לא נכללו בה יצירות שיש בהן סתירה בוטה לערכי החינוך הדתי. מתוך מגוון זה יוכל המורה לבנות תוכנית המתאימה להשקפת עולמו, והעולה בקנה אחד עם התפיסות החינוכיות-רוחניות של הקהילה הבית ספרית שאליה הוא שייך.

אם יבחר המורה יצירות המאתגרות את עולמם של הצעירים הדתים, הרי שמפגש מבוקר עם יצירות אלו בהנחייתו המושכלת של המורה לספרות יהווה הזדמנות להתמודדות עם דעות שונות ולחשיבה ביקורתית. בעידן התקשורת הגלובלית והרשתות החברתיות נחשפים התלמידים מחוץ לכותלי בית הספר למציאות מורכבת, להפצה מסיבית של רעיונות ושל עמדות שונים היוצרים בלבול ומבוכה.

שיעורי הספרות יכולים להוות דוגמא להתמודדות אמיצה עם מבוכה זו, לדיון ולעימות מושכל עם הלכי רוח משתנים, ובכך יתרמו לגיבוש השקפת עולם דתית בעולם הולך ומשתנה. בעמוד זה מופיעה תוכנית הלימודים כשהיא מחולקת לפי החטיבות השונות. ניתן לקרוא את התוכנית גם במלואה.

תוכנית לימודים על פי שכבות גיל

חטיבת ביניים

תוכנית הלימודים לחטיבת הביניים פותחת צוהר ראשון לקריאה ולהנאה מטקסט ספרותי. התוכנית שמה דגש על קריאה חוויתית וערכית של סיפורת שירה ודרמה. התוכנית מאפשרת בחירה מרובה על מנת לאפשר התאמה של הטקסטים הן מצד רמתם והן מצד תכנם למורים שונים ולתלמידים שונים.

רשימות יצירות להוראה

תוכנית הלימודים ליחידות השונות משתנה מידי שנה.
שימו לב ליצירות החובה!

רשימת היצירות לשנת הלימודים תשפ"ד (כיתות י"ב):

רשימת היצירות לשנת הלימודים תשפ"ד (כיתות י"א):

רשימת היצירות לשנת הלימודים תשפ"ד (כיתות י'):

לתשומת לבכם: על פי מתווה הקורונה לא ניתן להבחן בכיתה י'.

תוכנית הלימודים המלאה מעניקה למורה מרחב גדול של בחירה. המורה נדרש לעיין בתוכנית הלימודים ולבחור מתוכה את היצירות המתאימות על פי קריטריונים המופיעים בטפסים של רשימת היצירות.

רשימות יצירות ליחידות ההגבר לתלמידים שיסיימו לימודיהם החל משנת תשע"ט

אולי תתעניינו גם ב...

הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!