מחול | חטיבת ביניים

מחול הוא אומנות הגוף וכלי ביטוי ותקשורת. הוא צורך אנושי קמאי המלווה אותנו באירועי מעגל החיים ומחזור השנה ב"עֵת סְפוֹד וְעֵת רְקוֹד" (קֹהלת ג, ד), באירועים בין-לאומיים, לאומיים ואישיים כאחד. הוגים, משוררים, חוקרים וכורֵאוגרפים מתארים את מרכזיותו בחיי בני האדם והחברה משחר ההיסטוריה ועד היום ודנים בה.

אך טבעי לרתום את כוחו של המחול ואת מכלול השפעותיו לטובת חינוך, למידה משמעותית ועיצוב דור עתיד ערכי של מְבצעים, יוצרים, הוגים, חוקרים ואנשי תרבות.

החינוך למחול משלב בסינרגייה שלושה תחומים: תאוריה, מעשה, יצירה. בכך הוא מעודד ביטוי אישי ייחודי ומזמן תדיר בין תחומיות ורב תחומיות בכל שלבי החינוך – מקדם יסודי לחטיבה העליונה, ממכללות להשכלה גבוהה ועד לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה, ממחול לכול ועד מחול שהוא תחום התמחות והצטיינות.

מפמ"ר מחול, הילה קובריגרו-פנחסי