דלג אל

הצהרת נגישות

תוכנית הלימודים החדשה

חזרה
תכנית לימודים

תוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה חטיבה עליונה תכנס בשנת הלימודים תשפ"ד לכל בתי הספר בארץ.

חוזר מפמר תשפ"ד -
לקראת כניסת תוכנית הלימודים החדשה בתשפ"ד לכל כיתות יוד, בכל רמות הלימוד, מפורט בחוזר המידע הנחוץ לבתי הספר.

חזרה לראש הדף

פיתוח תוכנית לימודים חדשה

לפניכם קובץ "מבוא", המסביר את הרציונל ואת המבנה של התכנית, וקבצים המפרטים את התכנים המיועדים לכיתות י', י"א ו- י"ב. בכל אשכול בתכנית מפורטים הנושאים המתמטיים הנלמדים, מטרות כלליות ואופרטיביות ודוגמאות.

לפניכם קבצים המפרטים את הנושאים המתמטיים ומטרות התכניות.

תכנית הלימודים 4 יח"ל כיתה י'

תכנית הלימודים 4 יח"ל כיתה י"א

תכנית הלימודים 4 יח"ל כיתה י"ב

לפניכם קבצים המפרטים את הנושאים המתמטיים ומטרות התכניות.

תוכנית הלימודים 5 יח"ל כיתה י'

תוכנית הלימודים 5 יח"ל כיתה י"א

תוכנית הלימודים 5 יח"ל כיתה י"ב

חזרה לראש הדף

פריסות הוראה תוכנית הלימודים חדשה לשנת הלימודים תשפ"ד

פריסות הוראה תוכנית הלימודים חדשה לשנת הלימודים תשפ"ד
חזרה לראש הדף

מבנה בחינות בגרות - תוכנית לימודים חדשה

שאלון 35172 או 35173

מבנה בחינה רגיל:

אשכול מדע וחברה – 2 שאלות
אשכול התמצאות במישור ובמרחב – 2 שאלות
אשכול כלכלי פיננסי – 2 שאלות
צבירה
ערך כל שאלה 20 נקודות

 

מבנה בחינת בגרות מותאמת:

2 שאלות בכל אשכול.
צבירה.
ערך כל שאלה 25 נקודות

 

משקל השאלון: 25 אחוזים
משך הבחינה : שעה וחצי

שאלון 35371

מבנה בחינה רגיל:

אשכול מדע וחברה – 2 שאלות
אשכול התמצאות במישור ובמרחב – 2 שאלות
אשכול כלכלי פיננסי – 2 שאלות
צבירה.
ערך כל שאלה 20 נקודות

 

מבנה בחינת בגרות מותאמת:

2 שאלות בכל אשכול.
צבירה.
ערך כל שאלה 25 נקודות

 

משקל השאלון: 35 אחוזים
משך הבחינה: שעתיים ורבע

שאלון 35372

מבנה בחינה רגילה:

  • פרק 1 – גאומטריה אנליטית , תכנון לינארי – 2 שאלות בפרק
  • פרק 2 - אשכול חברתי או כלכלי - פיננסי – התפלגות נורמלית, מודל ריבועי
  • אשכול גאומטריה - גופים במרחב וראיה מרחבית
  • 4 שאלות בפרק
  • יש לענות על 4 שאלות, לפחות אחת מכל פרק
  • ערך כל שאלה 25 נקודות

מבנה בחינה מותאמת:

  • 3 שאלות מתוך 6
  • ערך כל שאלה 33.33 נקודות

 

משקל שאלון: 40 אחוזים
משך הבחינה: שעתיים ורבע

שאלון 35471

מבנה בחינה רגיל:

פרק ראשון – סטטיסטיקה, הסתברות 2 מתוך 3 שאלות
פרק שני – גאומטריה משולבת 1 מתוך 2 שאלות
פרק שלישי – חדו"א. 2 מתוך 3 שאלות. ערך כל שאלה 20 נקודות מתוך 3

ערך כל שאלה 20 נקודות

 

מבנה בחינת בגרות מותאמת:

5 שאלות,
לפחות אחת מכל פרק
ערך כל שאלה 20 נקודות

 

משקל שאלון: 65 אחוזים
משך בחינה: 3 שעות וחצי

שאלון 35472

מבנה בחינה רגיל:

פרק ראשון – סטטיסטיקה (בדיקת השערות), בעיות גדילה ודעיכה, סדרות, וקטורים
בחירת 2 מתוך 3 שאלות
פרק שני – חדו"א של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (עם בסיס e בלבד)
1 מתוך 2 שאלות.
ערך כל שאלה 33.33 נקודות

 

מבנה בחינת בגרות מותאמת:

3 שאלות, לפחות אחת מכל פרק
ערך כל שאלה 33.33 נקודות

 

משקל השאלון: 35 אחוזים
משך בחינה: שעתיים

שאלון 35571

מבנה בחינה רגיל:

פרק ראשון -שאלות קצרות - חובה.
4 סעיפים של שאלות קצרות מתוך כל הנושאים הנלמדים בשאלון.
יש לענות על 3 מתוך 4 סעיפים.
פרק שני – הסתברות, סדרות ואינדוקציה. שאלה אחת מתוך 2 שאלות
פרק שלישי – גאומטריה, טריגונומטריה במישור. שאלה אחת מתוך 2 שאלות
פרק רביעי – חדו"א.
2 שאלות מתוך 3 שאלות

ערך כל שאלה 20 נקודות

 

מבנה בחינת בגרות מותאמת:

5 שאלות, לפחות אחת מכל פרק (שאלות קצרות – חובה)
ערך כל שאלה 20 נקודות

 

משקל השאלון: 60 אחוזים
משך בחינה: 3 שעות וארבעים וחמש דקות

שאלון 35572

מבנה בחינה רגיל:

פרק ראשון – הנדסה אנליטית, וקטורים (כולל טריגונומטריה במרחב), מספרים מרוכבים
2 מתוך 3 שאלות
פרק שני – חדו" א של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
1 מתוך 2 שאלות.
ערך כל שאלה 33.33 נקודות

 

מבנה בחינת בגרות מותאמת:

3 שאלות, לפחות שאלה אחת מכל פרק
ערך כל שאלה 33.33 נקודות

 

משקל השאלון: 40 אחוזים
משך בחינה: שעתיים וחצי

חזרה לראש הדף

חומרי הוראה לפי יח"ל

חומרי הוראה 3 יח"ל

חומרי הוראה 5 יח"ל

חזרה לראש הדף

בחינות הבגרות של התכנית החדשה שנערכו במסגרת הפיילוט

בחינות בגרות תשפ"ג

בחינות בגרות קיץ תשפ"ג מועד ב:

שאלונים בעברית: 35172 , 35371 , 35372 , 35471 , 35472 , 35571 , 35572
שאלונים בערבית: 35372 , 35371

בחינות בגרות קיץ תשפ"ג מועד נבצרים:

שאלונים בערבית: 35372 , 35371

בחינות בגרות קיץ תשפ"ג מועד א:

שאלונים בעברית: 35172, 35371 , 35372, 35471, 35472, 35571
שאלונים בערבית: 35372 , 35371

הצעה לפתרונות סופיים: 35172, 35371 , 35372, 35471, 35472, 35571

בחינות בגרות חורף תשפ"ג:

שאלונים: 35172,  35371 , 353723547135472, 35571
הצעה לפתרונות סופיים: 35172,  35371 , 353723547135472, 35571

בחינות בגרות תשפ"ב

בחינות בגרות קיץ מועד ב תשפ"ב:

שאלונים: 35172,  35371 , 353723547135472, 35571
הצעה לפתרונות סופיים: 35172,  35371 , 353723547135472, 35571

 

בחינות בגרות קיץ מועד א תשפ"ב:

שאלונים: 35172,  35371 , 353723547135472, 35571
הצעה לפתרונות באדיבות עפר ילין: 35172,  35371 , 3537235471, 35472, 35571

 

בחינות בגרות חורף נבצרים תשפ"ב:

שאלונים: 35371 , 353723547135472, 35571
הצעה לפתרונות באדיבות עפר ילין: 35371 , 353723547135472, 35571

 

בחינות בגרות חורף תשפ"ב:

שאלונים: 35371 , 353723547135472, 35571
הצעה לפתרונות באדיבות עפר ילין:  353713537235471,  35472 . 35571  

בחינות בגרות תשפ"א

בחינות בגרות תשפ"א - מועד ב:

שאלונים: 35381 , 353823548135482, 35581 (שאלות קצרות בלבד)
הצעה לפתרונות באדיבות עפר ילין: 353813538235481,  35482,  שאלות קצרות 35581פתרון מלא 35581

 

בחינות בגרות יוני תשפ"א - נבצרים:

שאלונים: 35381 , 353823548135482, 35581 (שאלות קצרות בלבד)
הצעה לפתרונות באדיבות עפר ילין: 353813538235481,  35482,  שאלות קצרות 35581פתרון מלא 35581

 

בחינות בגרות קיץ תשפ"א - מועד א: 

שאלונים: 35381 , 353823548135482, 35581 (שאלות קצרות בלבד)
הצעה לפתרונות באדיבות עפר ילין: שאלות קצרות 3558135481354823538235381

 

בחינת בגרות חורף (אפריל) תשפ"א: 

שאלון 35381
הצעה לפתרונות באדיבות עפר ילין: 35381

 

בחינות בגרות חורף (פברואר) תשפ"א:

שאלונים: 35182,   353813548135581

הצעות לפתרונות - שאלות קצרות  35581- צוות ההדרכה,  
35381,  3548135581 - עופר ילין

בחינות בגרות חורף תשפ"ב

שאלון 35381:  מועד א', מועד ב'
הצעות לפתרון באדיבות עפר ילין:   35381 מועד א , 35381 מועד ב

שאלון 35481: מועד א', מועד ב'
הצעות לפתרון באדיבות עפר ילין:  35481 מועד א , 35481 מועד ב

שאלון 35581:  מועד א', מועד ב' 
הצעות לפתרונות באדיבות עפר ילין: מועד א', מועד ב'                                

חזרה לראש הדף

קורסי הכנה לבגרות בתוכנית הלימודים החדשה - קמפוס IL

קורסים אינטרנטיים ללמידה עצמית ולשילוב בכיתה המבוססים על התוכנית החדשה

חזרה לראש הדף

ספרי הלימוד לתוכנית חדשה

אולי תתעניינו גם ב...

תחרויות ואולימפיאדות
תחרויות ואולימפיאדות במתמטיקה לחטיבה עליונה
ללמוד וללמד אנליזה
הספר  "ללמוד וללמד אנליזה – ספר מתמטי-דידקטי למורה" כאן לפניכם, בשיתוף פעולה של מנהלת מל"מ, משרד החינוך והמחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.
מבנה ההיבחנות הישן
מבנה ההיבחנות הישן במתמטיקה לחטיבה עליונה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.