דלג אל

תוכניות לימודים במוזיקה בחטיבה העליונה

חזרה
פתיח

המוזיקה מייצגת פסיפס מגוון של תרבויות ומסורות והיא בבחינת צוהר לפרקים שלמים בתולדות החברה והתרבות האנושית הן ברמה האוניברסלית הן ברמה המקומית.

כדי להפוך את התלמידים לבני בית במורשת עשירה זו, עליהם להכיר את אוצרותיה ואת שפתה של המוזיקה וללמוד לפענח את מערכות סמליה.

מגמת המוזיקה מיועדת לתלמידים הרואים במוזיקה תחום עניין מרכזי והמבקשים לרכוש בתחום זה כלים מעשיים ועיוניים.

הלימודים במגמת המוזיקה יְפתחו בתלמידים כישורים של מאזינים, מבצעים ויוצרים, מתוך חשיפה לקשת מגוונת של תרבויות וסוגות מוזיקליות.

חזרה לראש הדף

מגמות המוזיקה

מבוא

המגמה למוזיקה אמורה לתת מענה לכל התלמידים העוסקים במוזיקה במסגרות מחוץ לבית הספר כגון קונסרבטוריונים ואשר מבקשים להרחיב את ידיעותיהם בתחומים העיוניים השונים.

במסגרת המגמה למוזיקה ילמדו התלמידים ויכירו את כל התחומים העיוניים.

בד בבד ישתתפו בעשייה מוזיקלית קבוצתית כגון הרכבי ביצוע מעולמות הפופ-רוק והג'אז, הרכבים קאמריים, מקהלה או תזמורת. למידה עיונית חייבת להיות מלווה בפעילות מוזיקלית מעשית. לכן מן הראוי שחובת הנגינה או השירה תשמש קריטריון מרכזי בקבלת התלמיד למגמה.

המגמה למוזיקה אמורה לתרום רבות לעיצוב אישיותו המוזיקלית של התלמיד, מתוך שילובן של זיקות גומלין הדדיות בין ההיבט הביצועי ובין המקצועות העיוניים השונים.

תולדות היצירה המוזיקלית

סקירה היסטורית של התקופות, של האסכולות והמלחינים ושל הסגנונות והיצירות במוזיקה האומנותית המערבית, מתוך התייחסות לתהליכים ההיסטוריים והסוציו-פוליטיים שהשפיעו על דרכה של האומנות.

כל אחד מן השיעורים ילווה בדוגמאות מוזיקליות שימחישו את המאפיינים המוזיקליים הבולטים בכל תקופה: שפה, מרקם, מלודיה, מקצב, הרמוניה, הרכב מבצע, סוגות (ז'אנרים) וצורות ועוד.

הכרת יצירות מופת מן התקופות השונות באמצעות ניתוחים מוזיקליים העוסקים בהיבטים האלה: היבט תמטי, צורני, מרקמי, הרמוני, תזמורי וכדומה, זאת על פי המאפיינים הבולטים של היצירה הנדונה.

מומלץ לחשוף את התלמידים למרבית הסגנונות והסוגות (ז'אנרים) שייבחרו לפי שיקול דעתו של המורה ולאו דווקא על פי סדר כרונולוגי.

תורת המוזיקה

תאוריה – הכרת המרכיבים השונים של המוזיקה על פי תכונות הצליל והנגזרות השונות כגון מרווחים, אקורדים, סולמות, מודוסים, משקלים ומקצבים, סימני עוצמה וביצוע.

אלה יילמדו עד לשליטה מלאה בכל עקרונות הנוטציה המערבית.

הרמוניה – לימוד הדרגות ההרמוניות השונות, ראשיות ומשניות, באמצעות הרמון של בס ממוספר ולא ממוספר והרמון סופרן מתוך הקפדה על עקרונות שונים כגון הובלת קולות, הכפלות נכונות, בניית קו סופרן מלודי וכדומה.

נוסף על כך, יש לעסוק בניתוחים הרמוניים של קטעים מן הספרות המוזיקלית שבהם השפה ההרמונית היא פרמטר חשוב ומרכזי.

פיתוח שמיעה וסולפג' – יישום כל הערכים התאורטיים הנלמדים בתורת המוזיקה לשם פיתוח השמיעה הפנימית והיכולת לבצע, לכתוב ולעקוב אחר טקסטים מוזיקליים שונים.

הרכבי ביצוע

פעילות מוזיקלית בבית הספר
ביצוע כלי או קולי יהיה רכיב יסוד וחלק אינטגרלי מלימודי המוזיקה במגמה.

ההתנסות בביצוע תזמן לתלמידים:

(1) היכרות בלתי אמצעית עם המוזיקה בהיבט מעשי-מיומנותי;

(2) חוויה משותפת בעת הביצוע המשותף;

(3) הפנמה ויישום הלכה למעשה של הערכים, התכנים ודרכי החשיבה שהתלמידים פגשו במקצועות העיוניים. מטרה שלישית זו תושג רק בתנאי שתובטח זיקה של ממש בין הלימודים העיוניים ללימודי הביצוע.

ההתנסות בביצוע היא חובה על כל התלמידים, זו תאפשר לתלמידים להתוודע להיבטים המעשיים-מיומנותיים ותזמן להם חוויה מוזיקלית חשובה, אישית וקבוצתית.

באמצע השנה ובסוף כל שנה יש לקיים קונצרטים ורסיטלים פנימיים. ביצוע באירועים בבית הספר ובקהילה יהיה תרומה תרבותית וחברתית ויעשיר את המבצעים והמאזינים כאחד.


פעילות מוזיקלית מחוץ לבית הספר
תלמידי מגמת המוזיקה חייבים להאזין כל שנה לשני קונצרטים (באולמות הקונצרטים) ולאופרה אחת (במשכן לאומנויות הבמה); סך הכול שישה קונצרטים ושלוש אופרות, לכל הפחות, במהלך שלוש שנות הלימודים במגמת המוזיקה.

חשיפתו של התלמיד למוזיקה חיה מעשירה אותו ובכך תורמת למוטיבציה הלימודית. כדי להפיק את המרב מפעילות זו, חשוב להתייחס לתוכנית הקונצרט ולהכין את התלמידים לקראתה.

נושא בית ספרי

הנושא הבית ספרי ייבחר ויעוצב על ידי סגל המגמה ויבטא את תחומי המוזיקה שהמגמה מבקשת להדגיש ולהרחיב בהלימה לאופיו של בית הספר.
כלי עזר להתבוננות על הנושא הבית ספרי בפרט, ועל תהליך עיצוב ההוראה בכלל הוא הקולן, שפותח בכדי לסייע לרכזי המגמות לנהל תהליכים פדגוגיים במגמה ובניית תוכנית הלימודים מתוך תפיסה פדגוגית.

מסגרת השעות

מסלול של 5 יחידות לימוד מחייב תוכנית תלת-שנתית (י-יא-יב) בהיקף של מינימום 21 שעות לימוד: 5 ש"ש מקצועות עיוניים + 2 ש"ש מקצועות מעשיים בכל שנה.

תנאים וציוד

קיומה של מגמת מוזיקה מחייב תנאים פיזיים בסיסיים ונאותים: חדר מוזיקה, כיתות ואולמות הולמים (בעיקר מבחינה אקוסטית) המצוידים בכל הציוד הנדרש:

  • פסנתר טוב ומכוון
  • כלי נגינה באיכות אקוסטית טובה
  • מערכת קול משולבת באיכות טובה
  • ספרייה מוזיקלית שתכלול ספרים, פרטיטורות, תווים, קטעי שמע וסרטים
  • מחשב עם תוכנות ולומדות בתחום המוזיקה

קונסרבטוריונים

מגמות מוזיקה וקונסרבטוריונים נדרשים לשתף פעולה. חשוב לפעול באותו מרחב חינוכי, לייצר שיח שיתופי בעניין חלוקת הזמן והפעילויות של התלמידים ולאגם משאבים בנוגע לציוד ולפעילויות נוספות.

חזרה לראש הדף

תוכנית הלימודים במוזיקה

תוכנית הלימודים במוזיקה

תוכנית הלימודים של מגמת המוזיקה כוללת מקצועות עיוניים ומעשיים:
תולדות היצירה המוזיקלית – ניתוח, היסטוריה, רפרטואר.
תורת המוזיקה – תאוריה, הרמוניה, פיתוח שמיעה וסולפג'.
ביצוע ולימודי בחירה (נושא בית ספרי) - היקף של 2 יחידות לימוד.

בתחום המוזיקה ישנו מרכיב משמעותי של התנסות מעשית ויצירתית:

  1. 50% בהערכה חיצונית ולימודי בחירה
  2. התנסות בביצוע, הרחבת תחומי הליבה ויחידת התמחות
  3. 50% בהערכה פנימית

ספרי הלימוד

חזרה לראש הדף
תאוריה

הספר מקיף את הנושאים התאורטיים המופיעים בתוכנית הלימודים במוזיקה לחטיבה העליונה. הספר כולל מונחים מוסכמים וסימול מקובל, הגדרות מדויקות, הצעות לתרגול ודוגמאות מן הספרות המוזיקלית.

הספר מציע את תוכני הלימוד ולא את אופן ההוראה והלימוד. כל מורה יבחר את אופן ההוראה המועדף עליו.

לספר פרק "מכינה" שנועד לבסס את הידע הראשוני לפני תחילת לימודי התאוריה. פרק זה מיועד למכינת קיץ או ללימוד עצמי של תלמידים שאינם קוראים תווים.

הרמוניה טונלית

הספרים "הרמוניה טונלית" (כרכים א-ב) נותנים מענה לתחום ההרמוניה מן הספרות הקלאסית, המוסיקה הקלה והג'אז.

ספרים אלה מפגישים את התלמידים עם אקורדים ומהלכים בסיסיים במוזיקה הקלאסית מן התקופות הבאות: בארוק, קלאסיקה ורומנטיקה מתוך הדרכה ליישום ברישום, בנגינה במקלדת ובניתוח הרמוני. הספרים מתמקדים בתבניות הרמוניות נפוצות כמו גם דוגמאות מוזיקליות מן הסגנונות שהוזכרו לעיל.

אלה מותאמות לנגינה במקלדת, כאשר נקודת המוצא היא שהדרך המעשית הטובה ביותר לקליטה חושית של השפה ההרמונית הטונלית ורכישת מיומנויות ההרמון היא באמצעות הנגינה.

תרגול מיומנויות בהרמוניה מסורתית, יחידת בסיס

החוברת נכתבה כדי לשמש מתווה מובנה של תרגול בעבור תלמידי מוזיקה, בפרט במגמות מוזיקה בבתי ספר תיכוניים.

החוברת מושתתת על תרגול מקיף של ארבעה סוגי תרגילים: ניתוח תרגילי כורל, ניתוח יצירות, הִרמון בס והִרמון סופרן. לחוברת מצורפים קישורי QR לקובצי קול וקישורים ליוטיוב, כדי לאפשר גישה נוחה לתלמידים וכדי למנוע ביצועים בעייתיים או הקלטות לא טובות.

בחוברת משולבות דוגמאות בעיקר מהסגנון הקלאסי, אך גם דוגמאות משירים עבריים, כדי להראות ששפת ההרמוניה המסורתית מצויה גם בסגנונות סביבנו מלבד במוזיקה הקלאסית.

רוב המוזיקה האומנותית מוצגת כרדוקציה לפסנתר, כדי לאפשר לתלמידים להתמקד בניתוח הרמוני בהיר יחסית מאשר להתמודד עם מיסוך של כלים נוספים בו זמנית.

תרגול מיומנויות בהרמוניה מסורתית, יחידת התמחות

החוברת נכתבה כדי לשמש מתווה מובנה של תרגול בעבור תלמידי מוזיקה, בפרט במגמות מוזיקה בבתי ספר תיכוניים. החוברת מהחוברת נכתבה כדי לשמש מתווה מובנה של תרגול בעבור תלמידי מוזיקה, בפרט במגמות מוזיקה בבתי ספר תיכוניים. החוברת מושתתת על תרגול מקיף של ארבעה סוגי תרגילים: ניתוח תרגילי כורל, ניתוח יצירות, הִרמון בס והִרמון סופרן. לחוברת מצורפים קישורי QR לקובצי קול וקישורים ליוטיוב, כדי לאפשר גישה נוחה לתלמידים וכדי למנוע ביצועים בעייתיים או הקלטות לא טובות.

בחוברת משולבות דוגמאות בעיקר מהסגנון הקלאסי, אך גם דוגמאות משירים עבריים, כדי להראות ששפת ההרמוניה המסורתית מצויה גם בסגנונות סביבנו מלבד במוזיקה הקלאסית. רוב המוזיקה האומנותית מוצגת כרדוקציה לפסנתר, כדי לאפשר לתלמידים להתמקד בניתוח הרמוני בהיר יחסית מאשר להתמודד עם מיסוך של כלים נוספים בו זמנית.

פיתוח שמיעה וסולפג'

הספר "סולמוניה" נותן מענה לתחום תורת המוזיקה דרך הסגנונות המוזיקליים המגוונים שנוצרו כאן בישראל.

באמצעות ספר זה יעסקו התלמידים בחוויה הצלילית של עולם תורת המוזיקה מחד גיסא, ויכירו את המוזיקה הישראלית האומנותית פרי עטם של מלחינים ישראלים בולטים, כמו גם שירים ממיטב הזמר העברי מאידך גיסא.

ספר זה בנוי בצורה הדרגתית למן השלבים ההתחלתיים ועד לחומר מורכב, והוא מאפשר לעסוק במקצוע מיומנותי זה באמצעות דרכי הוראה שונות: שירה, רישום, זיהוי בעל-פה וכיוצא באלה, לכן ספר זה אמור לשמש את תלמידי מגמות המוזיקה וללוות אותם בדרכם המקצועית החל מצעדיהם הראשונים בעולם המוזיקה ועד לסיום לימודיהם.

קצב לכולם

הספר "קצב לכולם" של רוני הולן עוסק בתרגול קצב לנגינה ולשירה, סולפג' ריתמי והכתבות, ברמת קושי עולה.

תולדות היצירה המוזיקלית

הספר "קיצור תולדות המוסיקה למגזר החרדי" מיועד לתלמידות מגמות המוזיקה השייכות לחינוך המוכר שאינו רשמי.

הספר סוקר את התפתחות המוזיקה המערבית האומנותית מימי הביניים ועד המאה עשרים, בליווי דוגמאות מוזיקליות התואמות את החינוך החרדי.

הדוגמאות המוזיקליות הן בגדר המלצה בלבד. כל מורה מוזמנת להוסיף דוגמאות ממדף הספרים האישי שלה, ובכך להעשיר את עולמן המוזיקלי של תלמידות המגמה.

תולדות היצירה הג'אזית ומאפייניה המוזיקליים – אנתולוגיה

ספר אנתולוגיה מקוון לפרק הרחבה בנושא הג'אז. ספר זה הוא כלי עזר משלים להוראת תחום הג'אז, ובו מופיעים ניתוחים לשירים ויצירות מרפרטואר הג'אז, מתוך עיסוק בשפת הג'אז ובמאפיינים מוזיקליים מסגנונות הג'אז השונים.

רוק-פופ בארץ ובעולם – תולדות היצירה ומאפייני שפתה – אנתולוגיה

ספר אנתולוגיה מקוון לפרק הרחבה בנושא הפופ-רוק. ספר זה הוא כלי עזר משלים להוראת תחום הפופ-רוק, ובו מופיעים ניתוחים לשירים ויצירות מרפרטואר הפופ-רוק, מתוך עיסוק בשפה המוזיקלית ובמאפיינים מוזיקליים מהסגנונות השונים.

המחר לעולם אינו יודע

הספר "המחר לעולם אינו יודע: רוק במאה ה-20" עוסק בתולדות הרוק, אחת התקופות החשובות בתולדות המוזיקה המערבית והתרבות שסבבה אותה בין השנים 1955 ו-1980.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.