חפש ב:

תוכניות לבגרות באמנות חזותית

חזרה
תוכניות לבגרות באומנות חזותית

הלימוד במגמה מחולק לשעות יצירה בסטודיו ולשעות של למידה תאורטית בכיתה – הבנת האומנות החזותית והיכרות עם אומנים ואומנות, יצירות, נושאים, זרמים ותקופות מתולדות האומנות. נוסף על כך מתקיימת בכל שנה למידה עצמאית על פי פרויקטים המקבלים השראתם מאומנים, מאצירת תערוכות ומרעיונות אישיים של התלמידים.
התלמידים המבטאים את עצמם במיומנויות חזותיות טכניות, מדיומליות ובמגוון טכנולוגיות, כמו גם מביעים בעל פה ובכתב את מחשבותיהם, דעותיהם ורעיונותיהם בהקשרי יצירה של עצמם ושל אחרים.

חזרה לראש הדף

היבחנות חיצונית

חלק א': הבנת האומנות בזיקה לאומנות מודרנית פוסט-מודרנית ועכשווית (לימודי חובה)
יחידת מבוא – להתבונן, לחוות, להבין ולפרש (שאלות 4-1)
שלושת הנושאים המרכזיים (שאלות 8-5)
דרכי התבוננות במציאות וייצוגה
יצירה-אומן-חברה
מסורת וחדשנות
ילמדו למעט תת הנושאים שהורדו – חוזר מפמ"ר תשע"ז עמוד 9

אומנות בהקשרים שונים (שאלות 12-9)
שאלת מאמר
שאלת ביקור בתערוכה
שאלה בעקבות דיאלוג עם אומן וחקר אומן בסדנה
שאלה בעקבות פרויקט אוצרות תערוכה בסדנה וחקר תערוכה

חלק ב': העמקה בתקופה או בנושא – לימודי בחירה (שאלות 24-13)
האומנות הקלאסית – יוון ורומא בעת העתיקה
אומנות הרנסנס
אומנות הבארוק
אומנות יהודית – תרבות חזותית
אומנות האסלאם

* משנת תש"ף אפשר להיבחן בבגרות בנושא העמקה "אומנות האסלאם". כמו כן קיים תרגום לערבית של בחינת הבגרות.

פרק ראשון: התבוננות ביצירת אומנות
התלמיד יענה על שתי שאלות.
הניקוד: 2 × 20 = 40 נקודות.

פרק שני: נקודות המוצא
התלמיד יענה על שאלה אחת.
הניקוד: 1 × 20 = 20 נקודות.

פרק שלישי: האומנות בכל ההקשרים
התלמיד יענה על שאלה אחת.
הניקוד: 1 × 20 = 20 נקודות.

פרק רביעי: העמקה בתקופה
התלמיד יענה על שאלה אחת.
הניקוד: 1 × 20 = 20 נקודות.

סה"כ: חמש שאלות.

תלמיד המבקש לענות על שאלות 11 ו-12 יביא איתו ביום הבחינה את צילומי העבודות שלו שהוכנו מבעוד מועד.
צילומי העבודות יודפסו בצבע על גבי דפים חלקים בגודל 20 × 25 ס"מ.
בעבור שאלה 11: צילום היצירה שנעשתה בסדנה על ידי התלמיד במסגרת "דיאלוג עם אומן" ילווה בכיתוב ובו מדיום, טכניקה וגודל.
בעבור שאלה 12: צילום מרחב התערוכה שהתלמיד אצר במסגרת "אוצרות תערוכה" יוגש בלא כיתוב.
כל הכיתוב כגון שם התערוכה, המקום שבו נתלתה (לדוגמה: מרחב ישראלי, גלריית הירקון 19, תל אביב או תיאור החלל שנבנה בדגם וירטואלי), כמות היצירות, שמותיהן ושמות האומנים – יופיעו בגוף התשובה, נוסף על דרישות השאלה הכתובה בבחינה. משנת תש"ף כמות היצירות המחייבת היא 10 יצירות.
הצילומים יצורפו למחברת בחינת הבגרות על פי השאלה שהתלמיד בחר לענות עליה, לאחר שהבוחן ידביק על כל צילום מדבקה ובה פרטי התלמיד.

חזרה לראש הדף

שאלוני בגרות משנים קודמות

שאלוני בגרות משנים קודמות

מאגר שאלוני בחינות הבגרות פתוח לכל מורי אומנות חזותית. במאגר תוכלו למצוא דוגמאות לבחינות בגרות החל משנת 2011. את החיפוש תוכלו לבצע על פי שם וסמל השאלון, שם המקצוע, מועד הבחינה, מגזר, סוג הנבחן (אינטרני או אקסטרני) ועוד.

חזרה לראש הדף

היבחנות פנימית

היבחנות פנימית בתחום הדעת נעשית באמצעות הסדנה המאפשרת לתלמידים להתנסות במיומנויות היצירה האמנותית. באמצעות התנסות זו יזכו בחוויה יצירתית אשר תעמיק את הבנת שפת האמנות. העבודה בסדנה תקנה לתלמידים מושגי יסוד והבנה של תהליכי היצירה האמנותית. העבודה בסדנה תיעשה תוך זיקה ללימוד העיוני ולצפייה ביצירות אמנות. אין לראות בעצם הקניית מיומנויות הביצוע מטרה, אלא אמצעי נוסף לפיתוח יכולת התלמידים לדון ביצירת אמנות ולבקרה.

הסדנאות המוצעות לבחירה הן אלה: רישום, ציור, פיסול, הדפס, קרמיקה, צילום, אנימציה, מחשב, ויטראז', פסיפס, שילוב אמנויות.
המורה יבחר סדנה אחת או יותר על פי תנאי בית הספר וכישוריו הוא ומתוך התחשבות ברצון התלמידים. כל זה באישור המפמ"ר. 

חזרה לראש הדף

היבחנות בסדנה

היבחנות פנימית בתחום הדעת נעשית באמצעות הסדנה המאפשרת לתלמידים להתנסות במיומנויות היצירה האומנותית. באמצעות התנסות זו יזכו בחוויה יצירתית אשר תעמיק את הבנת שפת האומנות. העבודה בסדנה תקנה לתלמידים מושגי יסוד והבנה של תהליכי היצירה האומנותית. העבודה בסדנה תיעשה מתוך זיקה ללימוד העיוני ולצפייה ביצירות אומנות. אין לראות בעצם הקניית מיומנויות הביצוע מטרה אלא אמצעי נוסף לפיתוח יכולת התלמידים לדון ביצירת אומנות ולבקרה.
אלו הסדנאות המוצעות לבחירה: רישום, ציור, פיסול, הדפס, קרמיקה, צילום, אנימציה, מחשב, ויטרז', פסיפס, שילוב אומנויות.
המורה יבחר סדנה אחת או יותר על פי תנאי בית הספר וכישוריו שלו ומתוך התחשבות ברצון התלמידים – כל זה באישור המפמ"ר. משנת הלימודים תשע"ז הפכה בחינה זו לבחינה פנימית שתוערך על ידי מורה האומנות המעשי בבית הספר.

הערכת פרויקט הגמר (30% בית ספרי). מורה הסדנה ייתן ציון בעבור כל אחד מהנבחנים על פי הקריטריונים האלה:
הפרויקט – 50%
ייצוג הפרויקט – דף עמדה ושיחה – 15%
תיק עבודות – 30%
רקע עיוני לפרויקט – 5%

כדי לחשב את הציון הסופי יש לשקלל עם ציון הפרויקט את ציוני ההערכה החלופית או עבודות חקר של כיתות י-יא.
הציון הסופי המלא מוזן למערכת המִחשוב של בית הספר ונקלט במערכת המנב"סנט כטופס 9545. אין למלא טופס ידני כבעבר.
טופס 9588 נועד לבחינה בעל פה. ממלאים טופס זה רק אם המנהל מעוניין לשלם למורה הסדנה בעבור הבחינה.
במקרה זה ממלאים בטופס את ארבעת הקריטריונים של מחוון הפרויקט ואת הציון שלו.
בית הספר ישלח לפיקוח על האומנות שלוש דוגמאות מתוך דפי ההערכה של המורה לפרויקטים של התלמידים כדי ליצור מדגם מייצג של אופן ההערכה הפנימית שנערך בבית הספר ולאפשר שיפורים ושינויים.

חזרה לראש הדף

חקר תערוכה

חקר תערוכה

חקר תערוכה הוא יחידת לימוד הנלמדת בכיתה העיונית ומובילה לאוצרות תערוכה, פרויקט אישי שהתלמיד מנהל בסדנה.
רציונל:
התלמידים ילמדו שתערוכה היא למעשה הצגת סיפור שיש בו כוונה ואג'נדה מצד האוצֵר וכוחות נוספים הפועלים סביבו.
התלמידים ילמדו את המושגים אוצֵר, אוצרות, מרחבי תצוגה, סוגי תערוכות, אספנות, תנאי תצוגה ופרשנות.
בתום החקר העיוני יעמידו התלמידים תערוכה אישית (וירטואלית או באמצעות "מקט") המיישמת את הידיעות שרכשו.

חזרה לראש הדף

חקר אומן

'חקר אומן' הוא משימה עיונית לתלמידי כיתות י' וי"א במגמת האומנות החזותית. פרויקט זה במתכונתו הנוכחית נולד כחלק מיישום למידה משמעותית, והציון הניתן עליו מצטרף לתלקיט הערכה פנימית.
'חקר אומן' יוביל את התלמיד ל'מחווה לאומן' – פרויקט שיבוצע בסדנה ובמסגרתו התלמיד יוצר בהשראה של האומן שבחר או בהתכתבות עם פועלו.

יישום ושימוש בכישורי ניתוח שנרכשו בכיתה בבואו של התלמיד לחקור יצירות אומן נבחר

תהליך הבחירה:
בחירה עצמאית – התלמיד יבחר באומן מוכר בשטח האומנות החזותית (אומן עבר או עכשווי) ויביא את בחירתו לאישור המורה העיוני.
בחירה בחסות המורה – המורה יכול להעמיד רשימת שמות בפני הכיתה או להגביל את הבחירה לנושא כללי: נשים, תקופה, נושא שנתי או כל קריטריון משמעותי שיבחר.

התלמיד יכול להתייחס לנושאי התוכן שבהם עוסק האומן.
התלמיד יכול לחקור את השימוש של האומן בשפת האומנות ולבדוק מה ייחודי או חדשני בה.
התלמיד יכול לחקור את מקורות ההשראה של האומן הבאים לידי ביטוי ביצירתו – בתחום הביוגרפי או בתולדות האומנות.
התלמיד יכול להתייחס לעמדותיו של האומן הבאות לידי ביטוי במכלול יצירתו ולבדוק את ההתאמה ביניהן לבין האמצעים האומנותיים שבהם הוא עושה שימוש.

צריכה להיות שאלה המעודדת חשיבה מרמה גבוהה (מיון, זיהוי רכיבים וקשרים, שאילת שאלות ועוד) ולא שאלת סקירה.

המורה העיוני מנחה את התלמיד בעבודת החקר שלו, שומע את כיוון החקר ומפנה למקורות מידע או להיבטים אחרים המוכרים לו והנוחים יותר למחקר.

עבודת החקר תהייה בהיקף של כחמישה עמודי פוליו, כולל רשימת מקורות. התלמיד יציג את החקר שביצע סביב עבודה אחת משמעותית או גוף עבודות מצומצם. אין לחקור את כל פועלו של מיכלאנג'לו. זו אינה המטרה.

בשל היות העבודה חלק מהערכה פנימית (ולא ציון יחיד) ובשל הכתיבה במהלך שנת הלימודים, מומלץ להגביל את הפרויקט לארבעה עד שישה שבועות עבודה, מרגע הבחירה ועד להגשה.

התלמיד יבצע בסדנה 'מחווה לאומן' יתעד אותה וישמור את התיעוד לקראת בחינת הבגרות. שאלה על חקר אומן ו'מחווה לאומן' מופיעה קבוע מבגרות תשע"ז.

חזרה לראש הדף

עבודת גמר ועבודת חקר

עבודת גמר ועבודת חקר

עבודת גמר באומנות חזותית יכולה להיות עיונית בלבד או לשלב עיון מחקר ויצירה בסדנה. נקודת המוצא היא סוגיה מתחום האומנות החזותית והדגשת זיקותיה לתחומים המשיקים והמשולבים. הכנת עבודת הגמר פותחת פתח גם לשיח בין האומנות החזותית לבין תחומי דעת אחרים הנוגעים לעולמו של התלמיד, מרחיבה את אופקיו התרבותיים ומעשירה אותו.
לעבודת הגמר אופי עיוני מחקרי גם כשהיא משלבת רכיבים יצירתיים. בעבודת הגמר באומנות חזותית חייבים להתקיים הכללים העקרוניים התואמים את מאפייני התחום. ההצעה לעבודת הגמר והעבודה יוכנו בידי התלמיד בהנחיית מומחה לאומנות חזותית בעל השכלה מקצועית ואקדמית באומנות החזותית ובליווי המורה המלווה הבית ספרי. את ההצעות לעבודת הגמר ואת העבודות יש להכין ולהגיש על פי הכללים וההנחיות של הפיקוח על עבודות הגמר והפיקוח על תחום האומנות החזותית.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.