דלג אל

הצהרת נגישות

תוכניות לבגרות באומנות חזותית

חזרה
תוכניות לבגרות באומנות חזותית

הלימוד במגמה מחולק לשעות יצירה בסטודיו ולשעות של למידה תאורטית בכיתה – הבנת האומנות החזותית והיכרות עם אומנים ואומנות, יצירות, נושאים, זרמים ותקופות מתולדות האומנות. נוסף על כך מתקיימת בכל שנה למידה עצמאית על פי פרויקטים המקבלים השראתם מאומנים, מאצירת תערוכות ומרעיונות אישיים של התלמידים.
התלמידים המבטאים את עצמם במיומנויות חזותיות טכניות, מדיומליות ובמגוון טכנולוגיות, כמו גם מביעים בעל פה ובכתב את מחשבותיהם, דעותיהם ורעיונותיהם בהקשרי יצירה של עצמם ושל אחרים.

חזרה לראש הדף

מיקוד חומרי למידה וחוקי המענה

מיקוד חומר הלמידה וחוקי המענה בעקבות מבצע חרבות ברזל : כולנו, מורים ותלמידים, נמצאים בעיצומה של תקופה מורכבת עקב הלחימה בחזית. הלמידה מרחוק , למי שהדבר מתאפשר בידו, מציבה אתגרים כאלו או אחרים. נוצר צורך להתאים את ההוראה והלמידה לתנאים הקיימים. להלן תוכנית הלימודים הממוקדת לתשפ"ד (2024) בבחינות הבגרות העיוניות באמנות חזותי, במרכיבי הבחינה העיונית, בעבודות הגמר ובפרוייקטי הגמר המעשיים. כמו כן, שימו לב לשינוי חוקי המענה בבחינת הבגרות העיונית לשנה זו.

חזרה לראש הדף

היבחנות חיצונית

חלק א': הבנת האומנות בזיקה לאומנות מודרנית פוסט-מודרנית ועכשווית (לימודי חובה)
יחידת מבוא – להתבונן, לחוות, להבין ולפרש (שאלות 4-1)
שלושת הנושאים המרכזיים (שאלות 8-5)
דרכי התבוננות במציאות וייצוגה
יצירה-אומן-חברה
מסורת וחדשנות
ילמדו למעט תת הנושאים שהורדו – חוזר מפמ"ר תשע"ז עמוד 9

אומנות בהקשרים שונים (שאלות 12-9)
שאלת מאמר
שאלת ביקור בתערוכה
שאלה בעקבות דיאלוג עם אומן וחקר אומן בסדנה
שאלה בעקבות פרויקט אוצרות תערוכה בסדנה וחקר תערוכה

חלק ב': העמקה בתקופה או בנושא – לימודי בחירה (שאלות 24-13)
האומנות הקלאסית – יוון ורומא בעת העתיקה
אומנות הרנסנס
אומנות הבארוק
אומנות יהודית – תרבות חזותית
אומנות האסלאם

* משנת תש"ף אפשר להיבחן בבגרות בנושא העמקה "אומנות האסלאם". כמו כן קיים תרגום לערבית של בחינת הבגרות.

פרק ראשון: התבוננות ביצירת אומנות
התלמיד יענה על שתי שאלות.
הניקוד: 2 × 20 = 40 נקודות.

פרק שני: נקודות המוצא
התלמיד יענה על שאלה אחת.
הניקוד: 1 × 20 = 20 נקודות.

פרק שלישי: האומנות בכל ההקשרים
התלמיד יענה על שאלה אחת.
הניקוד: 1 × 20 = 20 נקודות.

פרק רביעי: העמקה בתקופה
התלמיד יענה על שאלה אחת.
הניקוד: 1 × 20 = 20 נקודות.

סה"כ: חמש שאלות.

תלמיד המבקש לענות על שאלות 11 ו-12 יביא איתו ביום הבחינה את צילומי העבודות שלו שהוכנו מבעוד מועד.
צילומי העבודות יודפסו בצבע על גבי דפים חלקים בגודל 20 × 25 ס"מ.
בעבור שאלה 11: צילום היצירה שנעשתה בסדנה על ידי התלמיד במסגרת "דיאלוג עם אומן" ילווה בכיתוב ובו מדיום, טכניקה וגודל.
בעבור שאלה 12: צילום מרחב התערוכה שהתלמיד אצר במסגרת "אוצרות תערוכה" יוגש בלא כיתוב.
כל הכיתוב כגון שם התערוכה, המקום שבו נתלתה (לדוגמה: מרחב ישראלי, גלריית הירקון 19, תל אביב או תיאור החלל שנבנה בדגם וירטואלי), כמות היצירות, שמותיהן ושמות האומנים – יופיעו בגוף התשובה, נוסף על דרישות השאלה הכתובה בבחינה. משנת תש"ף כמות היצירות המחייבת היא 10 יצירות.
הצילומים יצורפו למחברת בחינת הבגרות על פי השאלה שהתלמיד בחר לענות עליה, לאחר שהבוחן ידביק על כל צילום מדבקה ובה פרטי התלמיד.

חזרה לראש הדף

שאלוני בגרות משנים קודמות

שאלוני בגרות משנים קודמות

מאגר שאלוני בחינות הבגרות פתוח לכל מורי אומנות חזותית. במאגר תוכלו למצוא דוגמאות לבחינות בגרות החל משנת 2011. את החיפוש תוכלו לבצע על פי שם וסמל השאלון, שם המקצוע, מועד הבחינה, מגזר, סוג הנבחן (אינטרני או אקסטרני) ועוד.

חזרה לראש הדף

היבחנות בסדנה

היבחנות פנימית בתחום הדעת נעשית באמצעות הסדנה המאפשרת לתלמידים להתנסות במיומנויות היצירה האומנותית. באמצעות התנסות זו יזכו בחוויה יצירתית אשר תעמיק את הבנת שפת האומנות. העבודה בסדנה תקנה לתלמידים מושגי יסוד והבנה של תהליכי היצירה האומנותית. העבודה בסדנה תיעשה מתוך זיקה ללימוד העיוני ולצפייה ביצירות אומנות. אין לראות בעצם הקניית מיומנויות הביצוע מטרה אלא אמצעי נוסף לפיתוח יכולת התלמידים לדון ביצירת אומנות ולבקרה.
אלו הסדנאות המוצעות לבחירה: רישום, ציור, פיסול, הדפס, קרמיקה, צילום, אנימציה, מחשב, ויטרז', פסיפס, שילוב אומנויות.
המורה יבחר סדנה אחת או יותר על פי תנאי בית הספר וכישוריו שלו ומתוך התחשבות ברצון התלמידים – כל זה באישור המפמ"ר. משנת הלימודים תשע"ז הפכה בחינה זו לבחינה פנימית שתוערך על ידי מורה האומנות המעשי בבית הספר.

הערכת פרויקט הגמר (30% בית ספרי). מורה הסדנה ייתן ציון בעבור כל אחד מהנבחנים על פי הקריטריונים האלה:
הפרויקט – 50%
ייצוג הפרויקט – דף עמדה ושיחה – 15%
תיק עבודות – 30%
רקע עיוני לפרויקט – 5%

כדי לחשב את הציון הסופי יש לשקלל עם ציון הפרויקט את ציוני ההערכה החלופית או עבודות חקר של כיתות י-יא.
הציון הסופי המלא מוזן למערכת המִחשוב של בית הספר ונקלט במערכת המנב"סנט כטופס 9545. אין למלא טופס ידני כבעבר.
טופס 9588 נועד לבחינה בעל פה. ממלאים טופס זה רק אם המנהל מעוניין לשלם למורה הסדנה בעבור הבחינה.
במקרה זה ממלאים בטופס את ארבעת הקריטריונים של מחוון הפרויקט ואת הציון שלו.
בית הספר ישלח לפיקוח על האומנות שלוש דוגמאות מתוך דפי ההערכה של המורה לפרויקטים של התלמידים כדי ליצור מדגם מייצג של אופן ההערכה הפנימית שנערך בבית הספר ולאפשר שיפורים ושינויים.

חזרה לראש הדף

חקר תערוכה

חקר תערוכה

חקר תערוכה הוא יחידת לימוד הנלמדת בכיתה העיונית ומובילה לאוצרות תערוכה, פרויקט אישי שהתלמיד מנהל בסדנה.
רציונל:
התלמידים ילמדו שתערוכה היא למעשה הצגת סיפור שיש בו כוונה ואג'נדה מצד האוצֵר וכוחות נוספים הפועלים סביבו.
התלמידים ילמדו את המושגים אוצֵר, אוצרות, מרחבי תצוגה, סוגי תערוכות, אספנות, תנאי תצוגה ופרשנות.
בתום החקר העיוני יעמידו התלמידים תערוכה אישית (וירטואלית או באמצעות "מקט") המיישמת את הידיעות שרכשו.

חזרה לראש הדף

דיאלוג עם אומן

דיאלוג עם אומן הוא משימה המשלבת חקר עיוני על אומן או אומנית לבחירת התלמיד או התלמידה ולאחריו יצירת מחווה בסדנה הקשורה למחקר שנעשה. את הדיאלוג יש להוביל במהלך שנת כיתה י', כאשר התלמידים עדיין פנויים יחסית. הציון הניתן על החקר העיוני מצטרף לתלקיט הערכה פנימית ששוויו 20% מכלל הציון וכולל את ההערכה עיונית והערכת הסדנה כאחד. החקר העיוני יוביל את התלמיד ליצירה חדשה משלו בזיקה אל האומן או האומנית שחקר על אודותיו או על אודותיה. שאלת הבגרות תתייחס הן לחקר העיוני על האומן המקורי הן ליצירת התלמיד בסדנה המגיבה אליו או אליה.

יישום יכולות לרכישת ידע עיוני ומעשי על אומנות ושימוש בהן בארבעה ממדים:

 1. תולדות האומנות, זרמים ותקופות.
 2. חקר יצירות נוספות של אותו אומן או של אומנים אחרים בתקופתו.
 3. חקר סיפור חיי האומן או האומנית.
 4. חקר על תהליכי יצירה בסטודיו ביחס למשימה שקיבל התלמיד על עצמו.

המיומנויות שנרכשו בכיתה בתהליך משולב זה יבואו לידי ביטוי בתוצר שיוגש לבחינה הפנימית.

תהליך הבחירה:
בחירה עצמאית – התלמיד יבחר באומן מוכר, היסטורי או עכשווי, בליווי המורה העיוני ובאישורו. באפשרות המורה להציע ולהמליץ על רשימת אומנים או נושאי חתך או רעיון גדול כגון פמיניזם ומגדר, אתניות, זהות לאומית או דתית. אפשרות נוספת היא להתמקד בטכניקות, בשפת האומנות ובאמצעי המבע האומנותיים, בז'אנרים ובתכנים שהשפיעו על האומן (נוף, טבע דומם, דמות וכדומה) או כל נושא משמעותי אחר.
תחילה יחקרו התלמידים את שלושת הממדים הראשונים בזיקה לאומן או לאומנית שבחרו:

 1. תולדות האומנות, זרמים ותקופות.
 2. חקר של יצירות נוספות של אותו אומן או של אומנים אחרים בתקופתו.
 3. סיפור חיי האומן או האומנית.
  לאחר מכן יעבור התלמיד לעבוד על הממד הרביעי: דיאלוג עם האומן בסדנה. את יצירת האומנות האישית שיצר התלמיד כדיאלוג עם האומן שחקר יתעד וישמור את התיעוד עד בחינת הבגרות. עבודת התלמיד צריכה להיות מודפסת בצבע בגודל 21/25 ולהיות מצורפת לבחינת הבגרות. בלא צירוף תצלום העבודה לא יוכל התלמיד לענות על שאלה זו בבחינת הבגרות.
  שאלה על "דיאלוג עם אומן" מופיעה החל מבגרות תשע"ז.

המורה העיוני מנחה את התלמיד בעבודת החקר העיונית, שומע את כיוון החקר ומפנה למקורות מידע או להיבטים אחרים המוכרים לו והנוחים יותר למחקר.
המורה בסדנה מנחה את התלמיד בהיבטים הקשורים ליצירת הדיאלוג המעשי עם האומן ובגישור ביו המחקר העיוני לפעולה היצירתית בסדנה.

עבודת החקר תהיה בהיקף של מינימום חמישה עמודי פוליו, כולל רשימת מקורות.
פירוט המחקר ופרקי העבודה:

 1. מבוא המספר על האומן מבחינת רקע היסטורי, זרם, תקופה, ז'אנר, סיפור חיים וכדומה.
 2. גוף העבודה שבו יתאר, יסביר וינתח התלמיד כחמש עבודות של האומן. אפשר להשוות ליצירות של אומנים אחרים בפרק זה. הכתיבה תבטא מחקר מעמיק על לפחות שלוש מהעבודות.
 3. סיכום שבו יכתוב התלמיד בכתיבה חופשית מה למד על האומן בממדיו השונים ויסביר רפלקטיבית על המפגש האישי שלו או שלה עם האומן או עם האומנית.

העבודה המעשית בסדנה תהיה כרצון התלמיד אך תבטא זיקה למידע שצבר בחקר העיוני על אודות האומן או האומנית.

מומלץ להגביל את הפרויקט לארבעה עד שישה שבועות עבודה מרגע הבחירה ועד להגשה.

חזרה לראש הדף

עבודת גמר ועבודת חקר

עבודת גמר ועבודת חקר

עבודת גמר באומנות חזותית יכולה להיות עיונית בלבד או לשלב עיון מחקר ויצירה בסדנה. נקודת המוצא היא סוגיה מתחום האומנות החזותית והדגשת זיקותיה לתחומים המשיקים והמשולבים. הכנת עבודת הגמר פותחת פתח גם לשיח בין האומנות החזותית לבין תחומי דעת אחרים הנוגעים לעולמו של התלמיד, מרחיבה את אופקיו התרבותיים ומעשירה אותו.
לעבודת הגמר אופי עיוני מחקרי גם כשהיא משלבת רכיבים יצירתיים. בעבודת הגמר באומנות חזותית חייבים להתקיים הכללים העקרוניים התואמים את מאפייני התחום. ההצעה לעבודת הגמר והעבודה יוכנו בידי התלמיד בהנחיית מומחה לאומנות חזותית בעל השכלה מקצועית ואקדמית באומנות החזותית ובליווי המורה המלווה הבית ספרי. את ההצעות לעבודת הגמר ואת העבודות יש להכין ולהגיש על פי הכללים וההנחיות של הפיקוח על עבודות הגמר והפיקוח על תחום האומנות החזותית.

אולי תתעניינו גם ב...

אתרים, מאגרי מידע וספרים דיגיטליים באומנות חזותית
אתרים של אומנים, ספרי לימוד ברשת, אתרי חינוך לאומנות
תוכניות בין-תחומיות באומנות חזותית
תוכניות וערכות לימוד המשלבות את האומנות בתחומי דעת נוספים על פי רעיונות גדולים ושאלות פוריות
הקהילה הווירטואלית של מורי אומנות חזותית
ריכוז מידע מקוון על פעילות החינוך לאומנות חזותית
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.