אומנות חזותית | חטיבה עליונה

"תחום האומנות הינו אפיק חשוב ומרכזי לביטוי האנושי, האומנות תורמת לשימור חי של הזיכרון האישי והחברתי. לאורך ההיסטוריה השתקפה נפש האדם על מורכבותה ורבדיה ביצירות האומנות שיצר, אם כאופן של התחברות אל הרוחני ואם כדרך להלל את יפי הטבע, לבטא מעמקים פסיכולוגיים או לייצג מסרים ביקורתיים ופוליטיים."

 

ד"ר סיגל ברקאי, מנהלת אגף אומנויות