מהי עבודת גמר?

חזרה לראש הדף

עבודת הגמר

עבודת הגמר – מהי?

עבודת הגמר היא עבודת מחקר עצמית, עיונית או עיונית-מעשית שהתלמידים והתלמידות רשאים להגישה למשרד החינוך כחלק מהמשימות לקבלת תעודת בגרות, והיקפה חמש יחידות לימוד בתחום הדעת שבו היא נכתבת. העבודה נכתבת על פי כללים אקדמיים המקובלים בתחום הדעת שבו היא נכתבת (בהיקף דומה לעבודה סמינריונית באוניברסיטה בתואר ראשון) לצד דרישות מקצועיות שנקבעו על ידי הפיקוח באגף לחינוך על יסודי והמזכירות הפדגוגית של משרד החינוך.

בעבודת הגמר על התלמידים והתלמידות להתמודד בעצמם עם סוגיה מדעית מסוימת ולהעמיק בה. אין מצופה מהתלמידים ומהתלמידות להגיע בהכרח לחידוש מדעי אלא לקיים דיון אקדמי-מדעי בסוגיה, לייצר ידע חדש ולא לסכם ידע קיים בלבד. בהכנת העבודה על התלמיד והתלמידה להתבסס על ידע מדעי עדכני, על דרכי מחקר ודרכי עבודה מדעיות. עבודת הגמר נעשית בליווי ובהדרכה של מורים, חוקרים ואנשי מדע. תהליך הכנת עבודת הגמר מעודד למידה עצמית ומחייב השקעה עצמית במחקר אישי, בעבודה אישית מחוץ לכותלי הכיתה ובית הספר והשקעה באתגר לימודי ייחודי.

 • כלל התלמידים והתלמידות בשכבת י' או י"א הלומדים בתיכון אינטרני בישראל רשאים להגיש את הצעת המחקר לעבודת הגמר. עבודה שכתיבתה הסתיימה תוגש במהלך כיתה י"א או י"ב.
 • התלמידים והתלמידות יכולים לכלול בהרכב בחינותיהם הגשת עבודת גמר אחת בלבד. הגשת עבודת גמר נוספת בתחום דעת אחר דורשת אישור מיוחד מהפיקוח על עבודות הגמר.
  לעניין זה ראו פירוט במידעון
 • למען הסר ספק: בוגרי ובוגרות מערכת החינוך ונבחני ונבחנות משנה (תלמידים ותלמידות אקסטרניים) אינם רשאים להגיש עבודת גמר.
 • בעבודת גמר מודגשים היכולת האישית של התלמיד או התלמידה והישגיהם; לפיכך לא תיכתב עבודה משותפת. שני תלמידים ותלמידות (או יותר) אינם רשאים להגיש עבודה זהה או עבודה עם שאלת מחקר זהה.
חזרה לראש הדף

מסלולי כתיבת עבודת גמר ומרכיבי ציון

 • עבודת גמר עצמאית (שאינה צמודה) היא עבודת גמר בהיקף 5 יח"ל בלבד, בתחום דעת כלשהו שאותו התלמיד מבקש לחקור באופן עצמאי, בין שתחום הדעת נלמד בבית הספר ובין שאינו נלמד בבית הספר, ובתנאי שיש סמל שאלון מוכר לתחום או עבודת גמר בתחום דעת שאותו לומד התלמיד בבית הספר והוא מעוניין להרחיבו ולהוסיף בו 5 יח"ל נוספות באמצעות הכנת עבודת גמר.
  הבהרה: עבודה זו אינה ממירה כל חובת למידה או היבחנות של התלמיד בבית הספר.
 • עבודת גמר ממירת בגרות חיצונית (עבודה צמודה) היא עבודה הממירה את מבחן הבגרות החיצוני בתחום דעת שאותו לומד התלמיד בבית הספר. התלמיד נדרש לנוכחות מלאה בשיעורים בתחום הדעת, להגשת מטלות ולעמידה במבחנים, למעט מבחן הבגרות החיצוני - אשר העבודה ממירה אותו בלבד. אם התלמיד עמד בכל חובות הנוכחות והלמידה והגיש עבודה צמודה, עבודה זו תדווח בתעודת הבגרות כעבודת גמר לבגרות בהיקף 5 יח"ל, וזאת במקום יחידות הלימוד של התחום שבו נכתבה העבודה.
 • שימו לב! על פי החלטת הפיקוח על עבודות הגמר ואגף מדעים במזכירות הפדגוגית, משנת תשפ"ד לא יהיה אפשר להגיש הצעות מחקר ל"עבודת גמר ממירת בגרות חיצונית (עבודה צמודה)" בתחומי המדעים המדויקים הנלמדים כמקצוע מורחב.
  הבהרות:
  א. הנחיה זו נוגעת לתחומי הדעת הנכללים בחינוך המדעי ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה ותחומים נוספים, לרבות מדעי המחשב ולפי פירוט התחומים באתר החינוך המדעי.
  ב. הנחיה זו חלה על הצעות מחקר חדשות משנת תשפ"ד, כלומר על עבודות שתוגשנה משנת תשפ"ה ואילך.
 • עבודת גמר עם מרכיב יצירתי: בתחומי דעת שונים – כגון מחול, אומנות, ספרות, קולנוע, תיאטרון, חינוך גופני ועוד – אפשר לשלב עבודת מחקר כתובה (מרכיב עיוני) שתהיה 60% מהציון עם מרכיב מעשי (יצירתי) שיהיה 40% מהציון. חייב להיות קשר ברור ומוסבר בין שני חלקי העבודה. עבודה עם מרכיב יצירתי היא לרוב עבודה שאינה צמודה.

עבודה ממירת בגרות חיצונית (צמודה)

20% צין שנתי
30% ציון מנחה
50% ציון מעריך חיצוני

עבודה עצמאית (שאינה צמודה)

30% ציון מנחה
70% ציון מעריך חיצוני

עבודת הגמר נרשמת בתעודת הבגרות, בין שהיא צמודה ובין שאינה צמודה, באופן הזה:

מקצוע - עבודת גמר - 5 יח"ל - ציון
לדוגמה:
ביולוגיה - עבודת גמר - 5 יח"ל - 100

אם התלמידים והתלמידות כתבו עבודת גמר שאינה צמודה בתחום דעת שבו נבחנו לבגרות, יופיע ציון בתחום הדעת וציון נוסף על עבודת הגמר באופן הזה:

ביולוגיה - 5 יח"ל - 100
ביולוגיה - עבודת גמר - 5 יח"ל - 100

אולי תתעניינו גם ב...

אודות וצרו קשר
הצטרפו אל צוות המובילים של עבודות הגמר. כל המידע הנדרש לרשותכם כאן
שלבי ההכנה וההגשה
הבסיס לעבודת הגמר הוא הצעת המחקר שהיא בגדר תוכנית עבודה. להכנת ההצעה יש להקדים עיון וחקר מעמיקים באמצעות קריאת מאמרים ומחקרים עדכניים בתחום הנבחר
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!