חפש ב:

אודות המטה

אודות המטה

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במזכירות הפדגוגית מופקד  על החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך, על כל מגזריה וגילאיה, ברוח דו"ח ועדת קרמניצר, הרואה את החינוך לאזרחות כמכוון לשילוב ולהשלמה בין יסודותיה היהודיים והדמוקרטיים של המדינה.

דבר מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

דבר מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

אנשי חינוך יקרים,

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך מופקד על תחום החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל
מערכת החינוך, על כל מגזריה ובכל שכבות הגיל –גן ועד יב'.

פעילות המטה היא נגזרת של המלצות הדו"ח "להיות אזרחים", הרואה את החינוך לאזרחות כמכוון לשילוב והשלמה בין יסודותיה הדמוקרטיים והיהודיים של מדינת ישראל וחוק החינוך הממלכתי.

במסגרת עבודתו מקדם המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים עשייה חינוכית שבמרכזה ההתמודדות עם סוגיות של זהות אישית וקולקטיבית ועם זהותה של המדינה. בין היתר עוסק המטה בסוגיית היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, במשמעות של "להיות אזרח במדינת ישראל" ובטיפוח ערכים דמוקרטיים.

תפיסת המטה היא כי יש לבסס את הידע של התלמידים בהכרת עקרונות המשטר הדמוקרטי, לסייע להם בהפנמת הערכים ההומניסטיים עליהם מבוססת הדמוקרטיה, להביא אותם לגיבוש עמדות מנומקות בנושאים שנויים במחלוקת שעל סדר היום הציבורי, להטמיע ולפתח בהם את היכולת ואת המיומנות לנהל דיון ושיח עם עמיתים ולהניעם לפעולה אזרחית אקטיביסטית על בסיס למידה זו.

מטרות המטה

 1. הטמעת הידע והערכים העומדים ביסוד קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באמצעות:
  העצמת ציבור המורים והמחנכים להוראת ערכים אזרחיים ודמוקרטיים ושילובם בתחומי הדעת תוך דגש על חיבורם לתרבות הייחודית של כל קבוצה ומגזר בחברה הישראלית כדי שנושאים אלה יהפכו להיות חלק מהשפה ומהתרבות הבית-ספרית.
 2. קידום תכניות המפתחות אקלים דמוקרטי, חינוך ערכי אזרחי וחינוך לשותפות בין הקבוצות והמגזרים השונים בחברה הישראלית. כל זאת בדרכי הוראה המאפשרות למידה משמעותית ורלוונטית.

דרכי הפעולה המרכזיות של המטה

 1. פיתוח, הדרכה והנחיה של תכניות חינוכיות וחומרי למידה - המטה מקדם ומפתח תכניות בנושאים שבתחום אחריותו כגון: הובלת ימי לוח אזרחיים במערכת החינוך (יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, יום הסובלנות, יום זכויות האדם והאזרח, היום הבינלאומי למאבק בגזענות ועוד) תוך הנגשת כרזות, מערכי שיעור וחומרי הוראה לבתי הספר; תכניות השכלה כללית לתלמידי כיתות י', השתלמויות ותכניות בשיתוף פעולה עם תחומי דעת מגוונים (לדוגמא: אמנות,קולנוע ועוד). כמו כן מפקח המטה על תכניות הלימוד שפותחו ומנחה את בתי הספר בקידום אקלים לחינוך אזרחי.
 2. העצמת המורים- באמצעות השתלמויות, ימי עיון , כנסים וסיורים לפיתוח מקצועי של מורים בנושאי חינוך אזרחי, מניעת גזענות וחיים משותפים.
 3. הקצאת שעות הוראה- המטה מקצה שעות ופעילויות לבתי הספר בנושא "מדינה יהודית ודמוקרטית" ובנושא החינוך לחיים משותפים.
 4. קיום קשרי עבודה - המטה מקדם פעילות משותפת עם אגפי המשרד, עמותות , ארגונים חוץ- משרדיים ועם רשויות מקומיות.

אנו מזמינים אתכם מורים ומנהלים כאחד, לפנות אלינו בכל נושא הרלוונטי לתחום החינוך האזרחי והחיים המשותפים.

בברכה,
דנה פרידמן
מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
וצוות מדריכי המטה​

רקע

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים פועל באמצעות רפרנטים מחוזיים ומדריכים ומקדם עשייה חינוכית שבמרכזה ההתמודדות עם סוגיות של זהות אישית וקולקטיבית ועם זהותה של המדינה. בין היתר עוסק המטה בסוגיית היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, במשמעות של "להיות אזרח במדינת ישראל" ובטיפוח ערכים דמוקרטיים.

 

תפיסת המטה היא כי יש לבסס את הידע של התלמידים בהכרת עקרונות המשטר הדמוקרטי, לסייע להם בהפנמת הערכים ההומניסטיים עליהם מבוססת הדמוקרטיה, להביא אותם לגיבוש עמדות מנומקות בנושאים שנויים במחלוקת שעל סדר היום הציבורי, להטמיע ולפתח בהם את היכולת ואת המיומנות לנהל דיון ושיח עם עמיתים, ולהניעם לפעולה אזרחית על סמך למידה זו (חוזר מנכ"ל תשעז/4(ב) 9.2-3 התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – השיח החינוכי על נושאים השנויים במחלוקת).

 

עבודת המטה לחינוך אזרחי מושתת על מטרות חוק החינוך הממלכתי (תיקון התש"ס, 2000) בדגש על המטרות הבאות:  

 1. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו
 2. להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים. 
 3. לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים. 
 4. לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל. 
 5. להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל.

מטרות המטה

 1. הטמעת הידע והערכים העומדים ביסוד קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 2. העצמת ציבור המורים והמחנכים להוראת ערכים אזרחיים ודמוקרטיים כדי שנושאים אלה יהפכו להיות חלק מהשפה ומהתרבות הבית-ספרית.
 3. קידום דרכי הוראה המאפשרות למידה משמעותית ורלוונטית בתחום החינוך האזרחי, ובכלל זה שילוב למידה חוץ-בית- ספרית וקידום למידה בסביבה מתוקשבת.
 4. פתוח החינוך האזרחי תוך הדגשת השפה האזרחית וחיבורה לתרבות הייחודית של כל מגזר, וכן במקצועות הלימוד ובתחומי הדעת השונים.
 5. קידום תכניות דו-קיום ורב-קיום בין המגזרים השונים (חיים משותפים).
 6. עידוד תכניות המקדמות פיתוח אזרחות משותפת, פיתוח אקלים דמוקרטי, וחינוך ערכי אזרחי.

דרכי פעולה של המטה

 1. פיתוח, הדרכה והנחיה של  תכניות חינוכיות וחומרי למידה.
 2. המטה מקדם ומפתח תכניות בנושאים שבתחום אחריותו כגון: הובלת ימי לוח אזרחיים במערכת החינוך (יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, יום הסובלנות, יום זכויות האדם והאזרח, היום הבינלאומי למאבק בגזענות ועוד) תוך הנגשת כרזות, מערכי שיעור  וחומרי הוראה לבתי הספר; תכניות השכלה כללית לתלמידי כיתות י', השתלמויות ותכניות תוך שיתוף פעולה עם תחומי דעת מגוונים (לדוגמא: אמנות,קולנוע ועוד). כמו כן מפקח המטה על תכניות הלימוד שפותחו ומנחה את בתי הספר בקידום אקלים לחינוך אזרחי. 
 3. העצמת המורים, המטה מקיים השתלמויות, ימי עיון , כנסים וסיורים לפיתוח מקצועי של מורים בנושאי חינוך אזרחי, מניעת גזענות וחיים משותפים.
 4. הקצאת שעות הוראה: המטה מקצה שעות ופעילויות לבתי הספר בנושא "מדינה יהודית ודמוקרטית" ובנושא החינוך לחיים משותפים.
 5. קיום קשרי עבודה: המטה מקדם פעילות משותפת עם אגפי המשרד, עמותות , ארגונים חוץ- משרדיים ועם רשויות מקומיות.
חזרה לראש הדף

הזמנה יום עיון מקוון, "העומדים מן הצד"

הזמנה יום עיון מקוון, "העומדים מן הצד"

יום עיון המקוון, "העומדים מן הצד", נערך ביום הבין-לאומי. יום זה מציין את המאבק בגזענות ועוסק מדי שנה בחינוך לסובלנות, בקשרים בין תרבויות, בשיתופיות חינוכית ובשימוש במודלים חינוכיים לשבירת סטיגמות ולהגברת האמון בין תרבויות שונות בחברה הישראלית.

יום העיון יעסוק השנה בסוגיית "העומדים מן הצד" בחברה הישראלית ובעולם כולו. למרות הסכמה חוצת תרבויות וגבולות שיש לחתור לסובלנות, הידברות ואמפתיה, אנו עדים לאפליה על רקע של גזענות ורק מעטים נוקטים עמדה פעילה.

ביום עיון זה ישתתפו גופים וארגונים המקדישים את זמנם לפעילות חינוכית משמעותית כדי לשנות את המצב. ויציגו עשיה, תיאוריה  ומחקרים, המסבירים את התופעה ומציעים דרכים המסייעות להפוך את האנשים ליותר סובלניים ואקטיביסטים.

הכנס מיועד לתלמידים, מורים ומנהלים בבה״ס; סטודנטים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה; קובעי מדיניות במערכות החינוך השונות; עמותות וארגונים שעובדים למען רב- תרבותיות; אורחים ומרצים מחו״ל.

הכנס משלב הרצאות תיאורטיות וסדנאות אינטראקטיביות, ויאפשר העשרה ודיון בתיאוריה הקיימת ומקור השראה לפעילות חינוכית, מעשית ויצירתית.

ההרצאות יתורגמו סימולטנית לאנגלית, ערבית ועברית. 

חזרה לראש הדף

קול קורא להקצאת שעות חינוך אזרחי וחיים משותפים תשפ"א

קול קורא להקצאת שעות חינוך אזרחי וחיים משותפים תשפ"א

תקצוב שעות עידוד לחינוך אזרחי דמוקרטי לכיתות י' - תשפ"א ואילך

היחידה המקצועית: המזכירות הפדגוגית
תאריך אחרון להגשת בקשות: 20/12/2020
תקנה תקציבית: 20-67-01-55 מרכז קרנות: 204100
איש קשר פדגוגי: דניאלה פרידמן 050-6289268
איש קשר לנושאי מרכבה ותקציב: אילנה ניסנוב ilanani@education.gov.il
קישור: לרשימת התבחינים (קריטריונים)
הגשת הבקשה באמצעות: טופס מקוון - חינוך אזרחי דמוקרטי

תיאור: במסגרת מדיניות המשרד לעודד למידה משמעותית בבתי הספר התיכוניים, משרד החינוך מקצה שעות לימוד לבתי ספר להוראת הנושא מדינה יהודית ודמוקרטית - דילמות אזרחיות בפסיפס הישראלי בכיתה י' בהתאם לנהלים הנדרשים והעומדים בתנאים המפורים במסמך הקריטריונים.
ההקצבה מיועדת לכלל בתי הספר בחטיבה העליונה בהתאם לדגשים של דוח קרמניצר.
יובהר כי ההקצבה מותנית בקיום תקציב בתקנה.
מסמך קריטריונים נגיש (לא חתום)
הגופים המתוקצבים: בתי ספר שהם חטיבה עליונה בפיקוח ממלכתי, חמ"ד, ערבי או דרוזי, תלת שנתי (י'- יב'), ארבע שנתי (ט'-יב') או שש שנתי (ז'-יב').

הנחיות ודגשים למילוי קול קורא שעות עידוד לחינוך אזרחי דמוקרטי:  

תקצוב שעות עידוד לחיים משותפים לכיתות י', י"א, י"ב' - תשפ"א ואילך

היחידה המקצועית: המזכירות הפדגוגית
תאריך אחרון להגשת בקשות: 20/12/2020
תקנה תקציבית: 20-67-01-55  מרכז קרנות: 204100
איש קשר פדגוגי: דניאלה פרידמן 050-6289268
איש קשר לנושאי מרכבה ותקציב: אילנה ניסנוב  ilanani@education.gov.il
קישור: לרשימת התבחינים (קריטריונים)
תאריך פרסום: 13/12/2020
הגשת הבקשה באמצעות: טופס מקוון - חיים משותפים

תיאור: במסגרת מדיניות המשרד לעודד למידה משמעותית בבתי הספר התיכוניים, משרד החינוך מקצה שעות לימוד לבתי ספר המגישים בקשה בהתאם לנהלים הנדרשים והעומדים בתנאים להוראת הנושא חיים משותפים בתוכניות כתיבת עבודות חקר או מטלות ביצוע משותפות וחינוך לחיים משותפים לתוכנית דיאלוג דרך קולנוע. יובהר כי הכל מותנה בקיום תקציב בתקנה.
ההקצבה מיועדת לכלל בתי הספר בחטיבה העליונה בהתאם לדגשים של דוח קרמניצר.
מסמך קריטריונים נגיש (לא חתום)
הגופים המתוקצבים: בתי ספר שהם חטיבה עליונה בפיקוח ממלכתי, ממלכתי דתי, ערבי ודרוזי, תלת שנתי (י'- יב'), ארבע שנתי (ט'-יב') או שש שנתי (ז'-יב').

הנחיות ודגשים למילוי קול קורא שעות עידוד לחיים משותפים:  

במסגרת מדיניות המשרד לעודד למידה משמעותית בבתי הספר התיכוניים, משרד החינוך מקצה שעות לימוד לבתי ספר המגישים בקשה בהתאם לנהלים הנדרשים והעומדים בתנאים להוראת הנושא חיים משותפים בתכניות:

 1. כתיבת עבודות חקר או מטלות ביצוע משותפות 
 2. חינוך לחיים משותפים לתוכנית דיאלוג דרך קולנוע. 
 3. חיים משותפים  בדגש על לימוד משותף לכיתות י'/יא'/יב'.
  דרישות סף: בית הספר יצרף לבקשה תוכנית למידה שבחר ללמד מתוך תכנית הלימודים לבגרות (במסגרת החובה- 70% או העמקה 30%)  או הצעה שתנוסח על ידי בית הספר ובתנאי שתואמה עם מפמ"ר תחום הדעת ויצרף אותה להגשת הבקשה.

כדי שהתוכנית לא תיפסל שימו לב לסעיפים הבאים:

 1. בתוכנית חיים משותפים: שני בתי הספר צריכים לכתוב את בית הספר השותף וזאת לאחר תאום ביניהם.
 2. הכשרת מורה
 3. בית ספר שלא יצרף את תכנית, בקשתו תדחה על הסף.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.