דלג אל

הצהרת נגישות

מסובלנות למניעת גזענות

מסובלנות למניעת גזענות

מסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפים

התוכנית "מסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפים" עוסקת באופן מובנה ורציף בנושא מניעת גזענות.
התוכנית מותאמת לכל שכבות הגיל ולכל המגזרים ותתפרס לאורך כל שנות הלימודים בתחומי הדעת השונים, כמו גם בפעילויות רבות, רשמיות ולא רשמיות.

רקע

שנאת זרים  היא יחס של עוינות כלפי האחר או השונה ממני, יחס הנובע מרגש של פחד ושנאה. גילויי אלימות , שנאה ואפליה כלפי הזר והאחר (גזענות) היא תופעה רחבה החוצה תרבויות ותקופות ויש לה ביטויים רבים ומגוונים – מאפליה, תפיסה סטריאוטיפית ועד אלימות על רקע גזעני המופנית כלפי קבוצות מגוונות ובהן מיעוטים אתניים  ולאומיים. שונות בין בני אדם מתבקשת ואף הכרחית לקיומה של חברה מתוקנת אך מרגע ששונות זו לובשת השוואה ערכית היא הופכת לגזענות ואפליה. התנהגויות שאסור לנו כחברה לקבל.

 

החברה הישראלית מאופיינת בשסעים רבים המפלגים אותה. קבוצות רבות בישראל סובלות מתיוג, אפליה, הדרה ושנאה ואף מגילויי אלימות הדדיים על רקע לאומי, דתי ועוד. בימים אלו אנו עדים לתופעות קשות של גילויי אלימות הסתה וגזענות בין קבוצות שונות בחברה ומתח גובר בין המגזרים.

 

חלק בלתי נפרד מהבטחת קיומה של מדינת ישראל כחברה מתוקנת ושוויונית מותנה ביכולת לשנות את היחסים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית במדינת ישראל מיחסי עימות ומשבר לאלו של היכרות שותפות והדדיות. כמחנכים חובתנו לבסס בקרב התלמידים ערכים של סובלנות, שוויון וכבוד לאדם באשר הוא אדם, ולגנות התנהגות מפלה וגזענית. יש להכין את תלמידינו להתמודדות עם המפגש הרב. להעניק לתלמידינו ידע וכלים למפגש זה במטרה לפתח אצלם מחויבות למניעת גזענות ולחיים משותפים.
משרד החינוך החליט להפעיל את התוכנית: מסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפים בקרב כל המגזרים ושכבות הגיל במערכת החינוך בישראל והצוות החינוכי העובד עימם.
הנחת היסוד של התוכנית היא שיש לחנך באופן שיטתי ומעמיק לערכים של סובלנות ולכיבוד ושמירה על זכויות האדם כבסיס ליצירת חיים משותפים ומניעת גזענות בחברה הישראלית.

 

באתר זה תמצאו הפעלות ומערכי שיעור לציון ימי הלוח: יום הסובלנות הבינלאומי, יום זכויות האדם ויום המאבק הבינלאומי בגזענות, בכל שכבות הגיל. בכל יום לוח יש מערכים לשיעורי חינוך לציון יום הלוח. בנוסף לכך יש בפניכם מגוון רחב של שיעורים בנושאים הללו בתחומי דעת שונים. השיעורים מבוססים על תוכניות הלימודים באותם המקצועות.

 

אנו מבקשים מבתי הספר לציין בכל הכתות את ימי הלוח במסגרת שיעורי החינוך, בפעילות החברתית ובשיעורים רבים ככל האפשר בתחומי הדעת השונים במהלך השבוע. האתר כולל גם את התוכניות השונות הפועלות במערכת החינוך על מנת לעודד מפגשים בין תלמידים ממגזרים שונים בחברה הישראלית ואת הדרכים לשלב אותן בצורה טובה בבתי הספר.

 

לקבלת ייעוץ ופרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת המטה לחינוך אזרחי:  גב' דנה פרידמן​​

ייחודיות התוכנית​

 1. התוכנית מציבה את החינוך לסובלנות ומניעת הגזענות והחיים המשותפים כיעד מרכזי בפעילותה של מערכת החינוך. 
 2. התוכנית יוצרת שילוב והפעלה שיטתית ומתואמת של כלל התוכניות הקיימות בנושא זה במערכת החינוך תוך יצירת סינרגיה ביניהן. התוכנית מרחיבה אותן ומוסיפה עליהן.
 3. קהל היעד של התכנית הינו כלל הסגל הפדגוגי (מפקחים, מנהלים ומורים) ותלמידים. התוכנית כוללת תהליכים מובנים של מפגשים בין בעלי התפקידים מהמגזרים השונים על מנת לתת להם העשרה חיזוק  רעיוניים ורגשיים ולהעצים את החוסן והיכולת שלהם להוביל תהליכים של מפגשים בין תלמידים.
 4. מעורבות ופעילות חברתית - לאורך כל תהליכי הפעילות והמערכים יושם דגש על מעבר מטיפול בנושא ברמת הידע להעלאת הרגישות/המודעות, נכונות להביע התנגדות כלפי תופעות של גזענות, מחויבות ופעולה למניעת גזענות ולמען חיים משותפים בחברה.

מטרות התוכנית

 1. עיסוק בשאלות של זהות אישית וקבוצתית וטיפוח הזהות הישראלית האזרחית המשותפת
 2. פיתוח מחויבות לחיים משותפים ומניעת גזענות בקרב התלמידים מכל המגזרים
 3. הגברת המודעות ופיתוח התנגדות ורצון לפעול כנגד תופעות של הסתה וגזענות
 4. חיזוק ערכים הומניסטיים ויהודיים של אכפתיות, אמפתיה וכבוד האדם ומחויבות לערכים הדמוקרטיים של סובלנות וחופש הביטוי.
 5. פיתוח יכולת לשיח ודיאלוג מכבד בין אנשי חינוך ותלמידים ממגזרים שונים.

עקרונות התוכנית

 1. התוכנית היא חלק מנושא העל של מערכת החינוך: האחר הוא אני
 2. התוכנית מבוססת על עקרונות הלמידה המשמעותית ומשלבת בין התכנים הלימודיים לתכנים הערכיים בצורה הרלוונטית לעולמם של הלומדים.
 3. ההפעלות החינוכיות מתייחסות לסביבה החברתית הקרובה של התלמידים בכתה ובמשפחה ועל בסיס הזה הרחבת מעגל ההתייחסות  של התלמידים לחברה הרחבה
 4. התוכנית מתפרסת על פני כל שנת הלימודים בשני מסלולים:
  א. שילוב ברצף ההוראה במקצועות השונים על פי תוכנית הלימודים.
  ב. פעילות מרוכזת בכלל הכתות בימי הלוח האזרחיים: יום הסובלנות, יום זכויות האדם ויום המאבק בגזענות.
 5. הפעילויות שהתוכנית מציעה מותאמות לרמה הקוגניטיבית והרגשית של הלומדים
 6. התוכנית כוללת מפגשים עם קבוצות מגוונות בחברה על פי העקרונות הבאים:
  א. הפעילות תכלול מספר מפגשים
  ב. לקראת המפגשים יתבצעו עם התלמידים תהליכי הכנה בהם יעסקו בשאלות של זהותם האישית והקבוצתית כבסיס למפגש עם בני קבוצות אחרות.
  ג. המפגשים יתבססו בתחילה על קווי דמיון בין המשתתפים ועל נושאי עניין משותפים.
  ד. מתוך הנחה שבהמשך ניתן יהיה לדון גם בנושאים שבקונפליקט.
 7. הגדלת מספר התלמידים שייפגשו עם מגוון רחב של קבוצות בחברה הישראלית לאורך כל שנות לימודיהם
 8. התוכנית תציע כלים להתמודדות עם הקושי בקבלת האחר ובדגש על התמודדות עם התנהגויות גזעניות

מרכיבי התוכנית

 1. פעילות חינוכית ולימודית בכל הכתות בכל שכבות הגיל העוסקת בחינוך לערכים של סובלנות, כבוד האדם וחופש הביטוי.
 2. תוכניות לתהליכי חקר ולמידה שיתופית בין תלמידים ממגזרים שונים.
 3. תוכניות לימוד ומפגשים בנושא: חיים משותפים בין קבוצות.
 4. תהליכים מתמשכים של מפגשים בין קבוצות של בעלי תפקידים.
 5. התנסות בכיתות בדיאלוג ושיח מוגן.

אולי תתעניינו גם ב...

מרכזים דמוקרטיים
המרכזים הדמוקרטים מעניקים לתלמידים הזדמנות יוצאת דופן להתנסות, להכיר וללמוד באופן אישי ובלתי אמצעי את עבודת שלוש הרשויות במדינה, תפקידיהן ויחסי הגומלין ביניה...
חיים בשותפות
משרד החינוך מקדם ומעודד מפגש בין קבוצות בחברה הישראלית. המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים מסייע לקיום מפגשים בליווי תוכני ומקצועי של צוות ההדרכה המחוזי והארצי....
חינוך אזרחי
מערכת החינוך בישראל חרתה על דגלה הנחלת ערכים לאומיים-חברתיים של סובלנות, התחשבות בזולת וכבוד לאחר ולשונה, מניעת גזענות ושמירה על זכויות האדם. המטה לחינוך אזר...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.