דלג אל

אודות התוכנית

חזרה
פתיח

מנהלים ומחנכים יקרים,

במאה העשרים קם על עמנו ועל העולם כולו הצורר הנאצי. אנו מצווים שזיכרון השואה על כל לקחיה יהיה טבוע בזהותם של ילדינו ושל ילדי הדורות הבאים.

עם ישראל זוכר את רגעיו הגדולים בחגים ובמועדים ומציין את האסונות שקרו לו לאורך הדורות בתעניות ובצומות. המורשת ההיסטורית הדתית והתרבותית הפכה באמצעות החגים והמנהגים לחלק מהזהות האישית והלאומית של העם היהודי בארץ ובעולם.

חובה על עמנו שיֵדע לעצב זיכרון ולהעבירו מדור לדור, למצוא את הדרכים לשמר את זיכרון השואה והמורשת היהודית גם בדורנו ולעשות זאת בדרכים המתאימות לתקופה שבה אנו חיים.

משרד החינוך ו"יד ושם" פעלו במשותף ליצירה של תוכנית חינוכית ולימודית כוללת להוראת השואה לכל המגזרים ולגילים השונים. מטרת התוכנית להסדיר את לימודי השואה בכל שכבות הגיל, לבסס הוראה של תכנים ומושגים באופן ספירלי ולחנך לערכים אנושיים ולאומיים הקשורים לנושא. אתר זה הוא השלב הראשון בתוכנית.

חזרה לראש הדף

אתר התוכנית

אתר התוכנית

האתר כולל מסמך המפרט את המטרות, העקרונות והתכנים הפדגוגיים של התוכנית וערכות הוראה. כל ערכה כוללת הפעלות מגוונות ורב-תחומיות המותאמות פדגוגית ורגשית לקבוצת הגיל. לכל הפעלה נלווה דף פתיחה המתאר את התוכן ואת שיקול הדעת ומציג תמצית של הפעילות.

האתר מחולק לשכבות גיל, וההפעלות של כל המגזרים מופיעות בו יחד. בדפי ההסבר מצוין אילו הפעלות מיועדות למגזרים מסוימים. הערכות מכילות הפעלות רבות, כך שבתי הספר יוכלו לבחור מתוכן את ההפעלות המתאימות להם לפי גישתם החינוכית והתלמידים הלומדים בהם.
ישנן ערכות המתבססות על ספרים שלמים שנבחרו לפי גיל ושאינם דורשים קריאה ממושכת. העלאת הספרים הללו לרשת תלויה בקבלת זכויות יוצרים. בשלב זה אתם מתבקשים להזמין את הספרים הללו לספריית בית הספר ולהעביר אותם בסבב לשימוש בכיתות.

חזרה לראש הדף

הפעלת התוכנית

הפעלת התוכנית

התוכנית החינוכית שבפניכם מיועדת להניח יסודות לתפיסה ספירלית בהוראת השואה ומיועדת לכל הגילים.

נוסף על כך, התלמידים לומדים על השואה במהלך לימודי ההיסטוריה בחטיבה העליונה ובמסעות לפולין.

התוכנית מיועדת להפעלה בהיקף של 15-5 שיעורים במהלך השנה על פי שיקול הדעת של הצוות החינוכי.

אפשר לבחור מתוך האתר שיעורים שיתקיימו בכיתות לקראת ימי לוח כמו יום זכויות האדם, יום השואה הבין-לאומי, יום הסובלנות הבין-לאומי, יום האישה הבין-לאומי, היום למלחמה בגזענות ועשרה בטבת. כמובן יש לפעול על פי התוכנית שלפניכם לקראת יום השואה ויום העצמאות.

לכל בית ספר ניתנת הגמישות הפדגוגית לבנות את תוכנית בית הספר ולבחור את ההפעלות והמערכים המתאימים לקהילת בית הספר.
באחריות צוות בית הספר לבנות תוכנית ספירלית לבית הספר בעלת רציונל רב-שנתי. בתכנונה יקבע בית הספר אילו שיעורים יעבירו מחנכי הכיתות ואילו עוד מורים ייכנסו לכיתות לשיעורים ולהפעלות נוספות. ההחלטה תהיה לפי התכנים וצוות המורים המלמד בכל שכבה.
בהכנת הערכות הושקעה מחשבה להתאים את הצעות הפעילות לעקרונות הלמידה המשמעותית:
א. התאמה למאפייני הלומד בשלב ההתפתחותי: גיל, קוגניציה, רגש
ב. למידה בעלת ערך ללומד והמייצרת ערך לחברה שבה אנו חיים
ג. למידה פעילה ובין-תחומית המייצרת חוויית למידה ושותפות של התלמיד בהבניית הידע
חשוב לשמור בתהליך הלמידה בכיתה על עקרונות אלו.
הוראת השואה מעוררת בצוות החינוכי הרבה שאלות חינוכיות ורגשיות. על פי חוזר מנכ"ל תשע"ב/5 סעיף 9.10-1, יש לקיים בכל בית ספר השתלמות מוסדית בנושא הוראת השואה אחת לחמש שנים. מתווים של "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" להשתלמויות הללו נמצאים באתר של האגף לפיתוח מקצועי במִנהל ההשתלמויות.

יש לקיים בכל בית ספר ישיבת מורים לחשיבה ולהיערכות ליישום התוכנית. על הישיבה לכלול:

  1. סקירה היסטורית של אירועי השואה
  2. שיחה עם פסיכולוגית בית הספר או היועצת החינוכית על ההיבטים הפסיכולוגיים הרגשיים והשאלות שייתכן שיעלו כאשר עוסקים בנושא השואה בכיתות.
  3. הצגת התוכנית – הרציונל והיערכות להוראה
  4. חלוקה לקבוצות על פי שכבות ובחירת ההפעלות המתאימות והמורים שיפעילו אותן בכיתות

טקס יום השואה יכול להיות שיאו של התהליך החינוכי אך עליו להיות מותאם מבחינה פדגוגית ורגשית לכל התלמידים המשתתפים בו. אם אין התאמה של תוכני הטקס לתלמידי כיתות א-ב, יש להכין בשבילם פעילות מיוחדת ליום השואה שתתאים להם.

חזרה לראש הדף

צוות התוכנית

צוות התוכנית

להכנת התוכנית תרמו צוות בית הספר להוראת השואה ביד ושם, צוות המזכירות הפדגוגית, אגפי הגיל במִנהל הפדגוגי, צוות מיוחד מטעם שפ"י, מִנהל חברה ונוער ומִנהל מדע וטכנולוגיה וארגונים העוסקים בזיכרון השואה שפעילותם שולבה בתוכנית.
תחושת השליחות ההיסטורית והחשיבות הרבה של התוכנית אפיינה את כל העוסקים במלאכה ועל כך תודתנו. אנו מקווים כי התוכנית שלפניכם תתרום תרומה של ממש לדיון ולחינוך בנושא השואה בכל מגזרי החברה הישראלית, ויהיה זה שכרנו.

צוות ההיגוי של התוכנית לפרטים אפשר לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: shvileihazikaron@gmail.com

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.