קולנוע ותקשורת | יסודי

"תחום קולנוע ומדיה הוא אמצעי להעברת מסרים תרבותיים וחברתיים, ביקורתיים ופוליטיים. במסגרתו אפשר לפתח את המיומנויות הדרושות בעידן הדיגיטלי – בבית הספר, במרחב הציבורי וגם בתרבות הפנאי. תלמידים ביסודי ובחטיבה יכולים לצְפות ולצרוך, לנתח, לשאול שאלות וליצור טקסטים תקשורתיים וקולנועיים עכשוויים מתוך הישענות על טקסטים קנוניים וקבלת השראה מהם. הטקסט התקשורתי והחזותי מכתיב היסטוריה וזיכרון תרבותי והוא אבן דרך ליצירת שייכות ולבניית זהותם של התלמידים במדינה."

ד"ר איבנה רטנר מפמ"ר קולנוע ומדיה (תקשורת)