דלג אל

הצהרת נגישות

עבודת גמר באזרחות

חזרה
עבודת גמר באזרחות

כתיבת עבודת גמר באזרחות היא משימה לימודית משמעותית וייחודית בדגש מחקרי המאפשרת לתלמידים ולתלמידות התמודדות מעמיקה ומאתגרת ועיסוק בסוגיה שהיא מעבר לנלמד בבית הספר ובתוכנית הלימודים והבחינות. להכנת העבודה התלמידים מתבססים על ידע מדעי עדכני בתחום הדעת ועל דרכי מחקר ועבודה מדעיות, כמו כן הם זוכים לליווי ולהדרכה של מנחים חוקרים ואנשי מדע.

עבודת הגמר באזרחות היא בהיקף חמש יחידות לימוד ויכולה להיחשב משימת היבחנות נוספת (עבודת גמר לא צמודה) או משימה המחליפה את חובת ההיבחנות במקצוע (עבודת גמר צמודה).

חזרה לראש הדף

הנחיה לכתיבת הצעה לעבודת גמר באזרחות

מה מצופה מתלמידים חוקרים הכותבים הצעת מחקר לעבודת גמר באזרחות

הצעת עבודת הגמר באזרחות יכולה להישען על אחד או יותר משלושת תחומי הדעת שעליהם נשען המקצוע: משפטים, מדעי המדינה וסוציולוגיה. נושאי המחקר יכולים להיות ממגוון רחב של נושאים אזרחיים ושל בעיות אזרחיות הנמצאות על סדר היום – כגון חקיקה ופסיקה בנושאים שונים, בעיות שמתמודדים איתן האזרחים במדינה, טיפול רשויות השלטון בבעיות אזרחיות, יחסי אזרח-מדינה, המשטר במדינת ישראל, השוואה בין הנעשה במדינת ישראל למדינות אחרות בסוגיות אזרחיות שונות, האיזון הראוי בין זכויות מסוימות במדינה יהודית ודמוקרטית ועוד.
במסגרת עבודת הגמר מצופה מהתלמידים להתנסות בתהליכי מחקר המתאימים לשאלת החקר שבה עוסקת עבודתם, כמקובל בתחומי הדעת העוסקים בנושא. על התלמידים לבחור את מתודולוגיית המחקר שמתאימה לנושא ולשאלת המחקר שהציעו (עיוני, כמותני או איכותני) ולהכין את הצעת המחקר על פי ההנחיות לכתיבת הצעת מחקר כמפורט להלן. בד בבד מומלץ לעיין במחוונים המתאימים לכתיבת עבודות הגמר לפי המתודולוגיה שנבחרה. הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת במדויק ובבירור, ועליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, כך שיבין מהי שאלת המחקר וכיצד ייעשה המחקר.

מבנה הצעת המחקר באזרחות

הצעת המחקר תכלול כמפורט להלן: עמוד שער הכולל את שם בית הספר, סמל המוסד, כתובת בית הספר, מספר טלפון, נושא עבודת המחקר, שם התלמיד/ה, תעודת זהות, דואר אלקטרוני, טלפון נייד, שם מנחה/ת העבודה, תואר המנחה, מקום עבודתו/ה, מספר טלפון נייד של המנחה, תאריך ההגשה של ההצעה.

המבוא בהצעת המחקר

יש לכתוב מבוא קצר הכולל את ציון נושא העבודה, מטרת המחקר, שאלת המחקר, ציון שיטת המחקר (עבודה עיונית, איכותנית, אמפירית-כמותנית), הנימוק לבחירה בשיטת המחקר (היקף המבוא: חצי עמוד עד עמוד).

כתיבת רקע תאורטי בהצעת המחקר

יש להציג רקע תאורטי מהספרות המדעית לנושא ולשאלת המחקר הנגזרת ממנו. ברקע התאורטי תוצג סקירה כללית ותמציתית של הסוגיה הנחקרת והיבטים שונים הנגזרים משאלת החקר. יש להקפיד שהסקירה תצביע על הקשר של הדברים לתחום התוכן באזרחות.
יש לציין מראי מקום לאורך הסקירה (היקף: עמוד אחד עד שניים).

הצגת שיטת המחקר או המתודולוגיה המחקרית בהצעה

בחלק זה יוצג פירוט של שיטת המחקר המוצעת ויוסבר באילו שיטות יעובדו וינותחו הממצאים.
בהצעת מחקר לעבודה עיונית יש להציג במתודולוגיית המחקר את הדברים האלה:
יש לציין את מקורות המידע המרכזיים שבהם ייעשה שימוש ואת שיטת עיבוד הנתונים המוצעת (ניתוח טקסטים, פרשנות, השוואת גרסאות).
בהצעת מחקר לעבודה אמפירית כמותנית יש להציג במתודולוגיית המחקר את הדברים האלה:
שאלת המחקר, השערות המחקר, משתני המחקר כולל הגדרות נומינליות ואופרטיביות של המשתנים, הצגת כלי המחקר, תיאור אוכלוסיית המחקר והמדגם הנבחר (המדגם חייב לכלול לפחות 80 נחקרים), תיאור מהלך המחקר המתוכנן.
בהצעת מחקר לעבודה איכותנית יש להציג במתודולוגיית המחקר את הדברים האלה:
כלי המחקר, אוכלוסיית המחקר או המשתתפים – יש לבחור שישה מרואיינים (לפחות), הצגת החוקר, הצגת מהלך המחקר המתוכנן.

הצגת פרקי העבודה המוצעים

פרקי העבודה ייגזרו ממטרת המחקר ומשאלת החקר.
הצגת פרקי העבודה תכלול את שם הפרק ואת תת הפרקים הנגזרים ממנו.
הערה: בפרקים המוצעים חייב להיות ניתוח מושגי של בעיית המחקר או של שאלת החקר באמצעות מושגים, תאוריות וגישות מתחום הדעת אזרחות.

הצגת לוח זמנים לביצוע המחקר

יש להציג לוח זמנים מפורט ומתוכנן לכתיבת העבודה משלב הכנת ההצעה, דרך שלבים בכתיבת העבודה והגשתה למשרד החינוך להערכה.

רשימה ביבליוגרפית מוצעת

הרשימה תכלול פריטים שהוצגו בהצעה ופריטים נוספים שבהם ייעשה שימוש במחקר.
יש להציג לפחות שמונה פריטים.
כל המקורות הביבליוגרפיים והאזכורים ייכתבו על פי אחת משיטות הכתיבה המדעיות המקובלות.

אפשרות למחקר השוואתי

מקצת מהנושאים מזמנים מחקר השוואתי כגון השוואה בין מדינות שונות או בין שיטות שלטון שונות או בין תקופות שונות.

דרישות אקדמיות ומקצועיות מהמנחה

המנחים נדרשים להיות בעלי תואר ראשון לפחות וניסיון מחקרי בתחום הדעת המוגדר שבו נכתבת העבודה (אזרחות, משפטים, מדעי המדינה, פילוסופיה, היסטוריה או סוציולוגיה). עדיפות לתואר שני. חשוב שהמנחים יהיו בקיאים ומנוסים במהלך המחקרי הנבחר (מחקר עיוני, כמותי או איכותני). מורים לאזרחות בעלי תואר ראשון לפחות שהם בעלי רישיון הוראה ותעודת הוראה בתחום הדעת – זכאים להנחות.

חזרה לראש הדף

הגשת הצעות לעבודת גמר באזרחות והטיפול בהן

הגשת הצעות לעבודת גמר באזרחות והטיפול בהן

הצעות לכתיבת עבודת גמר יוגשו לאישור הפיקוח על האזרחות טרם כתיבת העבודה. תהליך הטיפול בהצעות עד לאישורן נעשה באמצעות "מערכת עבודות הגמר" (מערכת אינטרנטית).
באתר הפיקוח על עבודות הגמר תוכלו למצוא הנחיות על דרך העבודה ועל הדרך לקבלת הרשאה להשתמש בה.

חזרה לראש הדף

לפרטים נוספים

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל:
תמיר לוי סבג – מרכז עבודת הגמר באזרחות

אולי תתעניינו גם ב...

קהילת המורים הווירטואלית לאזרחות
כאן תוכלו לקבל גישה לעלוני מידע מקוונים נוסף על קישורים לקבוצות ואטסאפ ולדף פייסבוק של מורים לאזרחות.
תוכניות לבגרות
מידע על תוכניות לבגרות באזרחות, שאלונים, מחוונים, כלי עזר למיקוד הוראה, מד"לים (מדריכים למורה) והתאמות לאוכלוסיות שונות
עולים חדשים
הנחיות להוראה והיבחנות של עולים חדשים
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.