תכנון לימודים - הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית)
ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 
לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

נושאים בתוכנית הלימודים

תרבות המורשת לעדה הדרוזית

נושא חובה

רעיונות גדולים

  • מאפייני התרבות שונים ומגוונים
  • מפגש תרבויות יקדם דיאלוג ושלום

מיומנויות תחומיות

  • הקשבה
  • התמדה
  • ניהול שיח מכבד

הישגים מצופים

  • עיון בתרבויות
  • כתיבת השוואות
  • התלמיד יכתוב דף נושא על תרבויות בחיבור קצר ותובנות שלו מלימוד הנושא