מודעות עצמית

הכרת הנטיות והמאפיינים של העצמי ומודעות לתהליכים פנימיים

קטגוריה : מיומנויות רגשיות

יכולת ליבה ופעולה

יכולת ליבה ופעולה