התנהלות חברתית

היכולת ליצור ולשמר מערכות יחסים חיוביות ומתגמלות במגוון רחב של הקשרים והיכולת לשתף פעולה

קטגוריה : מיומנויות חברתיות
יכולת ליבה ופעולה

יכולת ליבה ופעולה