התאמות בבחינת הבגרות (לאינטרנים ואקסטרנים)

חזרה

מצ"ב מסמך המפרט את ההתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב במקצוע "גאוגרפיה אדם וסביבה" כולל טבלת ניקוד לתלמידים בעלי מבחן מותאם לשנת הלימודים תשפ"ד.

מוקד תמיכה טכנית – רישום בוחנים לבחינה בעל פה: בכל נושא ובעיה ברישום אפשר לפנות למוקד התמיכה הטכנית במרב"ד, בין השעות 08:00 עד 19:00, בטלפון רב-קווי 03-5300804.

בית ספר שיש לו תלמידים שלהם לקות ראייה או לקות שמיעה, יפנה לקביעת דרכי ההיבחנות המתאימות להם למפקחת הארצית על חינוך תלמידים עם לקויות חושים, הגב' שולמית כהן. רח' השלושה 2 ת"א 61092. טל': 03-6896107, 6896109 – 03 פקסימיליה: 03-6896144.
פרטים ומידע נוסף לגבי תלמידים עם לקויות שמיעה באתר הפיקוח על חינוך תלמידים לקויי שמיעה.
במקרה של עיוורון צבעים בית הספר יבקש להצמיד לנבחן בוחן ניטרלי שישב ליד התלמיד ויזהה עבורו את הצבעים המופיעים במפות השונות.

אולי תתעניינו גם ב...

שאלות עמ"ר
שאלות חשיבה המערבות ערכים, מעורבות ורלוונטיות
התפתחות אישית ומעורבות חברתית
מטרת התכנית לסייע לתלמידים בבניית זהותם החברתית והתרבותית, ולעורר בהם מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית.
בחינה עתירת מדיה
החל מקיץ תשע"ח בחינת הבגרות לנבחנים אינטרנטיים היא בחינה מתוקשבת עתירת מידע
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!