חפש ב:

התחממות כדור הארץ

התחממות כדור הארץ

התמודדות האדם במרחב פיזי משתנה

התחממות כדור הארץ

בסוגיית התחממות כדור הארץ אין תמימות דעים בקהילה המדעית. רוב מדעני האקלים סבורים שהיא נובעת מפליטה מלאכותית של גזי חממה. בגישה זו גם דוגלים חברי הפנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים ipcc, גוף בין-לאומי הפועל בחסות האו"ם. מקצת מהחוקרים קוראים תיגר על דעה זו וטוענים כי התחממות כדור הארץ נובעת משינויים אקלימיים טבעיים או מגורמים אחרים שאין להם דבר עם גזי חממה.
בשל הלחץ המופעל עליהם, פוליטיקאים בעולם נוקטים לא אחת צעדי חקיקה להפחתת חותם הפחמן, כלומר, כמות גזי החממה הנפלטים. החוקים והתקנות עוסקים בצמצום השימוש במקורות אנרגייה מתכלים ובעידוד מעבר למקורות אנרגייה חלופיים.
התחממות כדור הארץ גוררת שינויי אקלים לרבות עליית פני הים ושינוי בכמות המשקעים ובאופן פיזורם. כמו כן היא עלולה להגביר את התדירות ואת העצמה של אירועי מזג אוויר קיצוניים דוגמת שיטפונות ובצורות, גלי חום והוריקנים, לפגוע ביבול החקלאי, להביא לנסיגת קרחונים, להקטין את כמות המים הזורמים בנחלים בקיץ ולתרום להכחדתם של מינים ביולוגיים.
אף על פי כן, קשה להוכיח קשר סיבתי בין ההתחממות העולמית לאירוע נתון.

טמפרטורת כדור הארץ

הטמפרטורה על פני כדור הארץ דינמית ומשתנה ממקום למשנהו לפי הזמן ועונות השנה ולפי הגובה מעל פני הים. מדעני אקלים נעזרים בשיטות להאחדת מדידות הטמפרטורה במקומות שונים בעולם כדי להגדיר טמפרטורה עולמית (ממוצע הטמפרטורה על פני כדור הארץ לאורך השנה). בשיטות אלו: חציבת עמודי קרח בקרחונים או תיארוך שכבות קרח לשחזור טמפרטורה עולמית.
שנת 2015, למשל, רשמה שיא של ממש בטמפרטורה העולמית. ואילו 2016 החלה בעלייה חסרת תקדים של הטמפרטורות.
דו"ח של האו"ם קובע כי ההתחממות העולמית ב-0.74 מעלות צלסיוס מקורה בעיקר בעלייה בריכוז גזי חממה באטמוספרה והיא מעשה ידי אדם.
מעריכים כי הטמפרטורה בסוף המאה ה-21 תעלה ביחס להיום ב-0.9 עד 2.4 מעלות צלסיוס.

רקע: אקלים כדור הארץ

הטמפרטורה על פני כדור הארץ נובעת ממאזן אנרגטי בין קרינה המגיעה אל כדור הארץ מהשמש, נבלעת בו ומחממת אותו, לקרינה אלקטרומגנטית הנפלטת מכדור הארץ ומצננת אותו. החום הנפלט מהקרקע ומהים נבלע על ידי פחמן דו-חמצני ועל ידי גזים אחרים המצויים באטמוספרה של כדור הארץ. תהליך זה נקרא אפקט החממה. אפקט החממה מאפשר טמפרטורה נוחה לקיום חיים בכדור הארץ.
גזי חממה הם גזים כבדים, כגון פחמן דו-חמצני ומתאן, הנמצאים בשיעור של פחות מאחוז באטמוספרה ואחראים בעיקר לאפקט החממה. גם למים ולהצטברותם בעננים נודעת חשיבות בקביעת הטמפרטורה. ככל שהטמפרטורה עולה, כך יותר מים מתאדים ונוצרים עוד עננים המקטינים את טמפרטורת כדור הארץ בגלל אפקט העמימות.

הגורמים להתחממות כדור הארץ

גזי חממה

גזי חממה, כגון פחמן דו-חמצני CO2 ומתאן CH4, אף ששיעורם פחות מאחוז באטמוספרה – יש להם השפעה מכרעת על הטמפרטורה של כדור הארץ בשל אפקט החממה. חוקרים משערים כי בלעדיהם הייתה הטמפרטורה הממוצעת על כדור הארץ צונחת ב-30 מעלות צלסיוס וקיום החיים בו לא היה מתאפשר.
גזי חממה מופקים ממקורות טבעיים דוגמת בעלי חיים וצמחייה. ואולם במאה השנים האחרונות נוספו מקורות מלאכותיים, מעשה ידי אדם ובהם: שרפת דלקים, כריתת יערות, שימוש בדשנים וכיו"ב.
כאשר עצמת אפקט החממה מתגברת, חום רב נלכד באטמוספרה והטמפרטורה על פני כדור הארץ עולה. כתוצאה מעליית הטמפרטורה מתרחשות תופעות עולמיות כגון שיטפונות, בצורת, שרפות, סופות הוריקן והפשרת קרחונים בקטבים.

קרינה קוסמית

קרינה קוסמית, לפי החוקר הדני הנריק סבנסמרק, היא מרכיב חשוב באקלים על פני כדור הארץ מכיוון שכאשר היא עוברת דרך האטמוספרה היא יוצרת יונים המשמשים גרעיני התעבות לעננים. העננות מגבירה את אפקט החממה (ותורמת להתחממות) אך צבעם הלבן של העננים גורם להחזרה של אור השמש, ומכאן גם להתקררות. החוקרים הנריק סבנסמרק, פרופ' ניר שביב מהאוניברסיטה העברית בירושלים ואחרים סבורים כי ירידה בפליטת גזי החממה לא תקטין משמעותית את ההתחממות העולמית. לדעתם, מי שאחראי להתחממות הוא שטף הקרינה הקוסמית, וההתחממות היא הגורמת לפליטה מוגברת של פחמן דו-חמצני מהאוקיינוסים. יש אפוא קשר בין פחמן דו-חמצני להתחממות אבל הוא הפוך ואינו מעשה ידי אדם.
התאוריות של סבנסמרק, שביב ואחרים שנויות במחלוקת ואינן על דעת מדעני האו"ם. מתנגדי התאוריה טוענים כי פעילות השמש נמוכה במיוחד בעשור האחרון, בעוד ההתחממות העולמית דווקא נמשכת.

השפעות סביבתיות

ככל שיימשך תהליך ההתחממות העולמית כן יהיו השפעותיו רבות ומגוונות יותר הן על הסביבה הטבעית הן על האדם. ואולם המדענים אינם תמימי דעים לגבי אופי ההשפעות והיקפן. לפי כמה מדענים, ההתחממות העולמית גורמת כבר עתה למקרי מוות ברחבי העולם בשל מזג אוויר קיצוני המתבטא בין השאר בשיטפונות, בגלי חום, בהרס סביבתי ואפשר שגם בעלייה בתפוצת מחלות.
עוד עדויות להתחממות העולמית: ירידה בגודלן של פסגות מושלגות, עלייה במפלס מי הים ושינויים במזג האוויר.
הפשרת קרחונים: ההתחממות העולמית גרמה לנסיגת קרחונים ברחבי העולם ולמעשה למאזן מסה שלילי שלהם.
ערעור יציבות זרמי האוקיינוסים: משערים שההתחממות העולמית תוכל להביא לקירור מקומי או להתחממות פחותה יותר באזור הצפון אטלנטי, באמצעות עצירה או האטה של הסירקולציה (חֲזֹרֶת) במי האוקיינוס האטלנטי (סירקולציה תרמוהלינית). תופעה כזו עשויה להשפיע על אזורים מסוימים המחוממים על ידי זרם הגולף כגון ארצות סקנדינביה ובריטניה.
התפשטות מחלות: ההתחממות העולמית עשויה להגדיל את ההיקף של נשאים ביולוגיים שיעבירו מחלות מִדַּבְּקוֹת כמו מלריה.
יצרנות ביולוגית: ההתחממות העולמית יכולה לגרום גם לתוצאות חיוביות. הצמחים יוצרים את הבסיס של הביוספרה. באמצעות תהליך הטמעה הם משתמשים באנרגיית השמש להפוך מים, חומרי מזון ופחמן דו-חמצני לביו-מסה שאפשר להשתמש בה.
הפשרת הקוטב הצפוני: חדירת חום מאזורים חמים יותר אל האזור הארקטי מביאה להתחממות מהירה יותר שלו ביחס לאזורים אחרים בכדור הארץ. הפשרת קרח בקוטב הצפוני צפויה להביא לפתיחת המעבר הצפון-מערבי לאניות בין אירופה לאסיה בקיץ, ובתוך כך לפגוע קשות במערכת האקולוגית של האזור הארקטי.

השפעות חברתיות

פליטים סביבתיים: בכוחה של עלייה קטנה בגובה פני הים להפוך מישורים המיושבים בצפיפות ללא ראויים ליישוב אדם. עלייה של ארבעה מטרים צפויה להשפיע כמעט על כל עיר חוף בעולם ובכלל זה על המסחר והכלכלה. משערים שמעליית פני הים יושפעו 200 מיליון בני אדם. דוגמה לפליטים סביבתיים היא המהגרים ממדינת האיים של טובאלו השוכנת בגובה ממוצע של מטר אחד מעל פני הים.

השפעות כלכליות

זה מכבר העריכו מוסדות פיננסיים כי התדירות הגוברת של אירועי אקלים חמורים בשילוב מגמות חברתיות עלולה לעלות מיליארדי דולרים לשנה. עלויות נוספות הכרוכות בביטוח ובסיוע באסונות טבע צפויות להיות למעמסה על הצרכנים ולהשפיע גם על התעשייה.

הוויכוח על התחממות כדור הארץ

הוויכוח המדעי הציבורי והפוליטי על התחממות כדור הארץ מתרכז בכמה סוגיות שעיקרן: תחזית ההתחממות, היכולת למנוע אותה או לשנות את מגמתה והצעדים שיש לנקוט או לא.
אף שרוב מדעני האקלים בעולם סבורים שהתחממות כדור הארץ היא מעשה ידי אדם, הסיקור התקשורתי וחלק מן הציבור מטילים ספק בקביעה. בארה"ב ניכר קיטוב פוליטי בין המפלגות בנוגע לשינוי האקלים. בתוך הקדרה בוחשים גם גופים כמו יצרניות הדלקים המאובנים, לשכת המסחר האמריקנית ומכוני מחקר.
ובינתיים מסתמנת בעולם האטה במאמצים למניעת התחממות או בהכנות לקראת התחממות צפויה.

שיוך לכיתות ונושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים

כיתה
נושא מרכזי
{{c.label}}{{$last ? '' : ', '}}
{{m.label}}{{$last ? '' : ', '}}

מאמרים לצעירים

מאמרים לצעירים

מאמרים מדעיים שפורסמו בכתב העת המדעי המקוון Frontiers for Young Minds. המאמרים נכתבו על-ידי מדענים מובילים בשפה הנגישה לקוראים צעירים ועל פי הערותיהם והארותיהם.

> שינויים במפלס הים מדוע הם מדאיגים?
> קרחונים בתנועה: מעקב מן החלל

יש לכם רעיון?
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים-
שתפו ועזרו לתלמידים להיות מרוצים !

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.