מסמכי אשנ"ב

חזרה
חזרה לראש הדף

אשנ"ב – לימודי חובה

70% חובה

מיקוד נושאי הלמידה למועדי תשפ"ג:

  • שאלון 022261, 022267 - רשימת הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי חורף וקיץ תשפ"ג

אשנ"ב:

30% חובה הערכה חלופית 

  • ההערכה החלופית (30%) היא בנושא בית שני או ערים וקהילות.
  • נושאי הלימוד, הצעות לצירים מארגנים, הצעות דידקטיות להוראת נושא בית שני או ערים וקהילות בלמידה פעילה, הוראה והערכה חלופית ניתן לקרוא בחוברת "עם הספר פותח ספר"
חזרה לראש הדף

אשנ"ב נבחני משנה ואקסטרנים

70% נבחני משנה ואקסטרניים

30% נבחני משנה ואקסטרנים

  • מיקוד נושאי הלמידה 30% לנבחני משנה ואקסטרנים תשפ"ג - שאלון 022262
  • אשנ"ב 30% לנבחני משנה ואקסטרנים - שאלון 022262
  • דגם בחינה שאלון 30% - 022262  

70% נבחני משנה ואקסטרנים - עולים חדשים

  • מיקוד 70% לעולים חדשים נבחני משנה ואקסטרנים - שאלון 022264 - רשימת הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי תשפ"ב 

30% נבחני משנה ואקסטרנים - עולים חדשים

לתלמידים נבחני משנה ואקסטרנים בעלי זכויות עולים סמל שאלון: 022252 תתקיים בחינה בת ארבע שאלות בנושא: אירופה, ארה"ב והיישוב בין שתי מלחמות העולם והיישוב היהודי בארץ-ישראל. בימי המלחמה. התלמיד יידרש לענות על 2 מבין 4 שאלות (כל שאלה 50 נק')

  • מיקוד 30% לעולים חדשים נבחני משנה ואקסטרנים - שאלון 022252 - רשימת הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי תשפ"ב 
חזרה לראש הדף

אשנ"ב לכבדי שמיעה וחרשים

לתכנית זו זכאים תלמידים ותלמידות עם חומרת מוגבלות בשמיעה ב׳-ג׳ או 07 קוד 3-4

אולי תתעניינו גם ב...