היסטוריה ממלכתי | חטיבה עליונה

לימוד היסטוריה הוא הניסיון להבין ככל האפשר את תולדות האנושות ודרכי התפתחותה ואת הסיבות לתהליכים ולאירועים השונים.

לימוד היסטוריה תורם לגיבוש זהותם של התלמידים – חלק מבני התרבות האנושית וחלק מהעם היהודי וממדינת ישראל. בד בבד רכישת המיומנויות ההיסטוריות – קריאה ביקורתית של טקסטים, שאילת שאלות חשיבה מסדר גבוה וגיבוש עמדה מבוססת עובדות – היא נדבך חשוב בעיצובו של בוגר משכיל במדינה דמוקרטית. 

ד"ר אורנה כץ אתר, מפמ"ר היסטוריה ממלכתי