מבוא למדעים | חטיבה עליונה

מקצוע מבוא למדעים מהווה הזדמנות לשילוב ידע מדעי, מיומנויות וערכים לפי דמות הבוגר.ת 2030 ובמיוחד אוריינות מדעית. 
יחידות הוראה הן הצעות לחומרי הוראה להוראת מבוא למדעים והן אינן מכסות את כל תכנית הלימוד במקצוע מבוא למדעים בתחומי הדעת השונים.

שרית אמיתי - מדריכה מרכזת אגף א' למדעים המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך