מבוא למדעים | חטיבה עליונה

המקצוע מבוא למדעים הוא הזדמנות לשילוב ידע מדעי, מיומנויות וערכים לפי דמות הבוגר והבוגרת 2030 ובמיוחד אוריינות מדעית.

יחידות ההוראה הן הצעות לחומרים להוראת מבוא למדעים ואינן מקיפות את כל תוכנית הלימוד במקצוע זה בתחומי הדעת השונים.