למידה חוץ כיתתית ואתרי השטח

חזרה

למידה חוץ כיתתית (שילוב לימוד בכיתה עם לימוד שטח) וחפירות ארכֵאולוגיות


  • בגרות שטח – שילוב לימוד בכיתה ובשטח
    מטרת-העל של לימוד המקצוע: לטפח אצל הלומדים זיקה לארץ ישראל, לנופיה, לאתריה ולתולדותיה באמצעות לימוד בשטח ולימוד עיוני. הלימוד בשטח הוא חלק מהותי בהוראה המקצוע ובא לידי ביטוי בתוכנית. ההצעות ללימוד בשטח משולבות עניינית בסוגיות הלימוד. הלימוד העיוני בכיתה קודם בדרך כלל ללימוד בשטח. בכיתה ניתן הרקע לעבודה בשטח באמצעים טקסטואליים וּויזואליים (מפות, תרשימים, תמונות וכד'). בשלב הבא נעשית העבודה בשטח, ובה התלמידים מיישמים את מה שלמדו בכיתה ולומדים נושאים נוספים חדשים שהשטח מזמן.

 

  • השתתפות בפעילות ארכֵאולוגית
    רשות העתיקות היא המוסד המקצועי המוביל בארכֵאולוגיה בישראל, ופעולותיה וסמכותה הוגדרו בחוק: "הרשות אחראית על עתיקות הארץ ועל אתרי העתיקות; על חשיפתם, שמירתם, שימורם, חקירתם ופרסומם; על ניהול אוצרות העתיקות במדינת ישראל". רשות העתיקות חרתה על דגלה את אמרתו האלמותית של יגאל אלון "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוּט בערפל". רשות העתיקות רואה בקרב ציבור התלמידים במגמת לימודי ארץ ישראל חוד החנית בלימודי מקצוע הארכֵאולוגיה ומורשת הארץ. תלמידים הניגשים לבגרות מורחבת של 5 יחידות לימוד ישתתפו בחפירות ארכֵאולוגיות. שבוע העבודה המעשית ייחשב חלק מחובות המקצוע.

אתרי שטח ביחידות הלימוד

אתרי שטח תשפ"ד ירושלים

על התלמיד להכיר את כל הקשור לאתר – גם אם אינו מובא בספר הלימוד. לרשימת האתרים מצורפת רשימת מקורות מחייבת למורה. שאלות השטח בנושאים השונים מסתמכות גם על הכתוב במקורות האלה. פרט לאתרים אלו על התלמידים להכיר את מפת ירושלים בכל תקופה ואת הממצאים המאפיינים כל תקופה.
בתקופות הנלמדות כגישור אין חובה לצאת לשטח. אתרי השטח של תקופות הגישור מובאים לטובת בתי ספר הרוצים להרחיב בלימוד תקופות אלו.

אתרי שטח תשפ"ד ירושלים
נושאים ומקורות לאתרי ירושלים

להלן רשימה של נושאים ושל מקורות הנוגעים לאתרי השטח בירושלים. הרשימה מחייבת את המורים. אנו מצפים כי ההסברים בכל אתר ייגעו בנושאים הרשומים ויבוססו על המקורות המצורפים. ברור שאפשר להוסיף מקורות ונושאים. הרשימה תתעדכן בכל שנה לפי פרסומים חדשים ושינויים ברשימת האתרים. שימו לב! על התלמידים להכיר את מלוא תולדות האתר – גם בתקופות שאינן בהלימה. 

רשימת הנושאים הנלמדים
צפון הארץ – אדם וטבע יחסי גומלין במהלך הדורות רשימת הנושאים הנלמדים
מישור החוף – בין הר לים רשימת הנושאים הנלמדים
יהודה, שומרון ובקעת הירדן – אדם וטבע במהלך הדורות רשימת הנושאים הנלמדים

אולי תתעניינו גם ב...

הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!