תכנון לימודים – הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית) ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 

לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

 • יכולת להכיר ולאפיין דמויות מתוך טקסטים
 • יכולת הערכה ושיפוט

הבנה של לשון וסגנון המשנה

 • זיהוי והצגת טיעון והצדקתו
 • פיתוח יכולת הקשבה
 • הבנה של סיפור בהקשר ההיסטורי בו נכתב
 • ניסוח שאלה משפטית/ מוסרית/ פילוסופית
 • טיפוח זיכרון היסטורי ואישי ומשמעותו
 • זיהוי והבנת מגמות חברתיות והיסטוריות
 • יכולת להפיק מידע מייצוגים חזותיים כגון: ציור/תמונה

זיהוי והבנה של מושגים וביטויים ועקרונות האופייניים למשנה

 • השוואה בין מקורות
 • פיתוח סובלנות לדעות שונות
 • אינטגרציה של מספר מקורות כגון: משנה, מדרש, תלמוד וכו'
 • זיהוי הקשר בין משפט ומוסר ובין מעשה להגות
 • עיסוק רעיוני במושגים מופשטים
 • הבעת עמדה ונימוקה
 • יכולת כתיבה אישית

הבחנה בן כלל לפרט ובין דין למקרה בתוך המשנה

 • הסקת מסקנות ויישום
 • הכרה של הרובד הגלוי והסמוי בסיפור
 • זיהוי דילמה וניסוחה
 • יכולת לצקת משמעויות חדשות במושגים שונים
 • חשיבה ביקורתית
 • פיתוח יכולת עצמאות מחשבתית

שאילת שאלות - זיהוי שאלה משפטית במשנה

 • יכולת השוואה, הערכה ושיפוט של עמדות שונות
 • ניתוח סיפור ואפיון דמויות
 • זיהוי ערכים

זיהוי התפתחותם של מועדים ומנהגים

 • הבחנה בין מקרא ומדרש

נושאים בתוכנית הלימודים

הסיפור היהודי: אגדות, יומנים, ביוגרפיות

נושא חובה

דמויות מופת - בחירה ולמידה על 2 דמויות בכל אחת מהתקופות הבאות: חז"ל, ימי הביניים, העת החדשה.

רעיונות גדולים

 • חלק מהתפתחות האדם וזהותו קשור ביכולתו ללמוד ולהפנים ערכים ואורחות חיים ולקבל השראה מדמויות מופת (בסביבתו, בתרבותו ובתרבות העולם)
 • דמות מופת אינה נמדדת במידת הפרסום שלה אלא בכוח האישיות שלה – כגון: תכונות אופי, התמודדויות והכרעות, הישגים בעלי ערך ובעלי תרומה לכלל
 • כל אדם עשוי להיות דמות מופת – לעצמו ולסביבתו
 • למנהיגים יש אחריות גדולה במיוחד להיות דמויות מופת לציבור
 • ההיסטוריה והזיכרון ההיסטורי הם בעלי ערך במיוחד כאשר לומדים מהם להווה. ("ללמוד משגיאות העבר"...)
 • גיל המצוות הוא שלב בחיים שבו הילדה והילד נדרשים לעליית מדרגה משמעותית ביחס לאחריות בחייהם ולביטויים המעשיים שלהם, המצופים מהם.. (אחריות פנימית (ביחס לעצמם), אחריות חיצונית (ביחס למשפחה, קהילה, סביבה וכו')

התבגרות והתגברות (בת מצווה, בר מצווה)

נושא חובה

טקסי בת מצווה, בר מצווה
עיצוב ומשמעות (6-5 טקסטים לפחות), מושג המצווה (5-4 טקסטים לפחות)
(הערה: פרק זה צריך להילמד בכיתה ז, סביב גיל בר מצווה, בת מצווה)

רעיונות גדולים

 • גיל המצוות הוא שלב בחיים שבו הילדה והילד נדרשים לעליית מדרגה משמעותית ביחס לאחריות בחייהם ולביטויים המעשיים שלהם, המצופים מהם.. (אחריות פנימית (ביחס לעצמם), אחריות חיצונית (ביחס למשפחה, קהילה, סביבה וכו')
 • בגרות מתבטאת בין היתר ביכולת ובבשלות נפשית של התגברות עצמית (וויסות עצמי) (מול מצבים מעוררי קושי, התמודדויות, דחפים וכו')
 • יש קשר בין האחריות האישית וציון הבר-מצווה, בת-מצווה, בגיל ההתבגרות ובין האחריות המשפטית של האדם על מעשיו ומחדליו. (להיות בר-עונשין)
 • התבגרות היא תהליך מתמיד (לכל אורך חיי האדם) של התפתחות אישית המצריכה לימוד, הרחבת הדעת והרגישות ועבודה פנימית ובין-אישית
 • "אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ, ואם אינו יודע מה חפץ, ילמד ויתור אחר חפץ ליבו."

מִשנה ויסודות המשפט העברי

נושא חובה

על תיקון החברה - בחירה של לפחות 8 משניות מתוך תוכנית הלימודים + מקורות מתכתבים.

רעיונות גדולים

 • תיקון החברה מתחיל מתיקון היחיד
 • המשנה, המשקפת את עולם המחשבה של חז"ל, מטפחת ומעודדת תרבות של מחלוקת ומאפשרת גדילה חברתית ואישית
 • מוסד הצדקה בעל חשיבות בחברה מתוקנת, והוא מבוסס על עזרה וולונטארית של חברי הקהילה לנזקקים –והיא מתבטאת גם מהבחינה החומרית וגם מהבחינה המוראלית
 • במסורת היהודית לאדם שמורה תמיד האפשרות לתקן את מעשיו
 • האדם אחראי למעשיו ועליו לשאת בתוצאות מעשיו מבחינה מוסרית ומשפטית
 • אל תהיה צודק תהיה חכם: הדרך הנכונה היא לא ללכת רק לפי החוק היבש אלא דרך של גישור ופשרה
  בחברה מתוקנת יש חובות מוסריות ומשפטיות המסדירות את יחסי מעסיק ועובדיו

חברת מופת

נושא חובה

הרעיון המקראי של חברת מופת, רעיון התיקון, רעיון מדינת המופת, חברת מופת בהגות הציונית.

רעיונות גדולים

 • החזון הציוני שאף שמדינת ישראל תהיה חברת מופת המקדמת תיקון עולם ברוח ערכים יהודיים. על אופי חברת המופת היו ועדיין קיימים חילוקי דעות עמוקים
 • מהפכות חברתיות חשובות ותורמות לתיקון עולם
 • אל תהיה צודק תהיה חכם: הדרך הנכונה היא לא ללכת רק לפי החוק היבש אלא דרך של גישור ופשרה. (משנה, סדר נזיקין...)
 • מדינה מתוקנת נבחנת בדאגתה לספק לחלשים שבה בדרכים של צדק את מחייתם בכבוד
 • במדינה מתוקנת הכל כפופים לשלטון החוק ולמוסדותיו
 • שלטון החוק מגן במיוחד על החלשים בחברה. כך למשל, יהודים לאורך ההיסטוריה חיו כמיעוט (בקרב שלטון נוצרי, מוסלמי וכו'), ונזקקו להגנת השלטונות והחוק כדי לשרוד
 • כל בני האדם שווים אל מול החוק ללא הבדל דת, גזע ומין. לרעיון זה יש שורשים עמוקים במסורת היהודית

אגדות וספרות חז"ל סביב היחס לזולת

נושא חובה

לימוד ודיון במערכת יחסים בחייו של אדם והשתקפותם באגדות חז"ל - בחירה של לפחות 3 סוגי יחסים לאחר.

רעיונות גדולים

 • עושר לא נמדד רק בכסף, כי אם בהון רוחני, חברתי ותרבותי
 • חינוך הוא זכות יסוד של האדם במדינה מתוקנת. יש חילוקי דעות על הדרכים למימוש זו בצורה שוויונית ומיטבית

"להיות אדם"

נושא חובה

ערכי חיים על פרשת דרכים במחשבה היהודית -
בחירה של לפחות 2 נושאים מתוך הנושאים: ערך חיי האדם, ערך השוויון, כבוד האדם, ייחוד ושונות, אחריות וחירות
(הערה: בהו הפרק הקשה והמורכב ביותר בתחום הדעת ולכן מומלץ למקם אותו בחלק האחרון של למידת תחום הדעת).

רעיונות גדולים

 • לאדם יש מקום מרכזי בעולם ומכאן נובעת אחריות האדם לעולם
 • במסורת היהודית לחיי אדם יש ערך עליון ומכאן הדאגה הרבה על שמירתם
 • כבוד האדם הוא ערך מרכזי בתרבות היהודית ובהגות הליברלית
 • מכובד הוא מי שמאפשר, לא רק את חירותו שלו, אלא בעיקר את חירותם של האחרים
 • ייחודיות האדם ופיתוח האינבידואל הוא ערך מרכזי בתרבות היהודית ובמסורת הליברלית
 • חירות ואחריות הם שני ערכים מרכזיים במסורת היהודית והליברלית שעשויים לעמוד במתח זה עם זה

ראש השנה

נושא רשות

יעודכן בקרוב.

יום הכיפורים

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • מושג התשובה היהודי אינו רק מושג דתי אלא יש לו משמעות וחשיבות בכל תהליך שינוי והתפתחות של האדם בחייו
 • היכולת לסלוח (ובמיוחד על מה שנראה כבלתי נסלח) היא ביטוי לגדולת נפש ולבגרותו של האדם

סוכות

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • על האדם להכיר בארעיות של חייו וללמוד מכך על הדברים החשובים באמת

יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • מחלוקת היא ערך מרכזי ותשתיתי בחברה דמוקרטית
 • המסורת היהודית מעודדת תרבות של מחלוקת ואף מעצבת את הלמידה (בית המדרש) בצורה שמקדמת מחלוקת בונה ומכבדת
 • קיומה של מחלוקת אינו מנוגד לאחדות בעם/במדינה, אלא הוא הכרחי לקיומה של אחדות אמיתית. (יש הבדל בין אחדות ואחידות)

שבת

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • שבת אינה רק ערך דתי אלא יש לה משמעות חשובה בתחום האישי-נפשי, משפחתי וחברתי – ובמיוחד בעולם המודרני (מול עוצמת הטכנולוגיה, "כפר גלובלי", תרבות צרכנית וכו')

עשרה בטבת וצומות החורבן

נושא רשות

יעודכן בקרוב.

ט"ו בשבט

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • חברה מתוקנת נבחנת בדאגתה ושמירתה על ערכים סביבתיים (טו בשבט, חברת מופת)

פסח

נושא רשות

יעודכן בקרוב.

מחזור המועדים הממלכתיים

נושא רשות

יעודכן בקרוב.

ספירת העומר

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • ההיסטוריה והזיכרון ההיסטורי הם בעלי ערך במיוחד כאשר לומדים מהם להווה. ("ללמוד משגיאות העבר"...)
 • ההיסטוריה שברקע ספירת העומר מלמדת על חשיבות הסולדיריות בעם, והדרך לנהל מחלוקות בצורה שאינה מובילה לחורבן

שבועות

נושא רשות

יעודכן בקרוב.

ט"ו באב

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • אהבה, זוגיות והקמת משפחה הם ערכים חשובים בחייו של האדם