עברית בחינוך הערבי והבדואי | חטיבה עליונה

הוראת השפה העברית לערבים ולבדואים נלמדת בכיתות א'-י"ב דרך האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה לפי התוכנית "עברית כשפה שנייה". בעת האחרונה הוכנו תוכניות נוספות לחיזוק השפה הדבורה – "טעימות" ו"עברית על הרצף" – ונוספו שעות לימוד.

ד"ר האני מוסא מפמ"ר עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידות הוראה מתוקשבות

מי אני באמת?
מי אני באמת?
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידה זו עוסקת בדרכים השונות של הגדרה עצמית: איך אני מגדיר/ה את עצמי? מה משמעותי וחשוב לי שיֵדעו עליי? לאילו קבוצות הזדהות אני משייך/משייכת את עצמי? נתמקד באופן שבו העדפות מוזיקליות יכולות לשמש ליצירת קבוצת שייכות ולאפיון הזהות האישית.

ליחידת ההוראה
מתלבשים על זה
מתלבשים על זה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת הוראה זו היא השנייה ביחידת התוכן "מי אני?" בכיתה י':
יחידת הוראה 1: מי אני באמת?
יחידת הוראה 2: מתלבשים על זה.
יחידת הוראה 3: סטורי זה כל הסיפור.
יחידת הוראה 4: הצגה עצמית.
יחידה זו ממשיכה את העיסוק בנושא גיבוש זהות אישית.
נעסוק בנושא הלבוש כמאפיין זהות ונתמקד בתופעה של קניית בגדי מותגים אצל בני נוער.
נעמיק ונדון בסיבות ובהשלכות של תופעה זו.

ליחידת ההוראה
סטורי זה כל הסיפור
סטורי זה כל הסיפור
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת הוראה זו היא השלישית ביחידת התוכן "מי אני?" בכיתה י':
יחידת הוראה 1: מי אני באמת?
יחידת הוראה 2: מתלבשים על זה.
יחידת הוראה 3: סטורי זה כל הסיפור.
יחידת הוראה 4: הצגה עצמית.
ביחידה זו נתמקד בזהות האישית כפי שהיא באה לידי ביטוי במדיה החברתית.
בשיעורי היחידה נעסוק בזהות המוצגת במדיה (כפי שהיא משתקפת בפרופילים ברשתות החברתיות). נתמקד בבחינת הפערים בין הדמות המוצגת ברשת ובין המציאות האמיתית. נעמיק ונדון בסיבות ובהשלכות של תופעה זו.
שימו לב! היחידה אומנם עוסקת בדרך שבני נוער מציגים את עצמם ברשתות החברתיות ובייחוד באינסטגרם, אך היא יכולה לשקף גם את הדרכים שבהן אנו מציגים את עצמנו במצבים חברתיים שונים בחיים.

ליחידת ההוראה
הצגה עצמית
הצגה עצמית
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת הוראה זו היא הרביעית ביחידת התוכן "מי אני?". ביחידה זו נחזור ונתרגל את הידע שנלמד בשלוש היחידות הראשונות של עולם התוכן "מי אני?". נחזור על הנושאים מנקודות מבט חדשות, נתרגל את אוצר המילים ואת הידע הלשוני שהוקנו בשלוש היחידות בהקשרים ישנים וחדשים, ובעיקר נשים דגש על מיומנות ההבעה בעל-פה בהקשר של הצגה עצמית.

ליחידת ההוראה
הכדור בידיים שלנו
הכדור בידיים שלנו
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת הוראה זו מתרכזת בשימוש במוצרי פלסטיק ובהשלכותיו ובוחנת אותן מכמה היבטים. התלמידים יידרשו להביע את עמדתם בשאלות הקשורות ליחסו של האדם לסביבה.
השיעורים בנויים על פי רצף הוראה הדרגתי מזיהוי עמדה אל הבעת עמדה, לכן מומלץ ללמד את חמשת השיעורים לפי הסדר כדי להקנות, לתרגל ולבסס את אופנויות השפה המופיעות בשיעורים השונים ואת מיומנויות השפה.
אופנות השפה המרכזית ביחידה זאת היא הבנת הנקרא.

ליחידת ההוראה
תזונה, בריאות וספורט | יחידה 1: זה לא רק ספורט!
תזונה, בריאות וספורט | יחידה 1: זה לא רק ספורט!
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

זוהי יחידת ההוראה הראשונה בעולם התוכן "תזונה בריאות וספורט". ביחידה זו נתמקד בערך המוסף שהספורט נותן לנו בחיים.
בחלק משיעורי היחידה נעסוק בספורט כאמצעי לקידום ערכים הומניסטיים ולשינוי חברתי. בשיעורים אחרים נלמד איך בספורט, כמו בחיים, הדרך להצלחה כרוכה ביכולת לקום מחדש אחרי כל נפילה, דורשת עבודה קשה וגישה חיובית.
* שימו לב - מיחידה זו ואילך נתחיל ליישם באופן קבוע תרגול שיחות היכרות בהצעות הפתיחה של אחד משיעורי היחידה. הצעה אחת לשיחה תהיה בהקשר של אחד מנושאי היחידה והצעה שנייה לשיחה תהיה שיחת יומיום. ביחידה זו השיחות נמצאות בהצעות הפתיחה לשיעור 5.

ליחידת ההוראה
מסע בזמן
מסע בזמן
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת ההוראה ״מסע בזמן״ עוסקת בפערים שבין הדורות מזוויות שונות: תחום המשפחה, עולם התעסוקה וצורת המגורים - בעיר או בכפר.
במרכז כל שיעור עומדת מיומנות שפה, והשיעורים בנויים על פי רצף הוראה הדרגתי.
מומלץ ללמד את חמשת השיעורים לפי הסדר כדי להקנות ולתרגל בהדרגה אופנויות שפה ומיומנויות שפה.
אופנות השפה המרכזית ביחידה זו היא הבעה בכתב והבנת הנקרא, וכמו כן מופיעות בה אופנויות שפה נלוות כגון הבעה בעל־פה והבנת הנשמע.

ליחידת ההוראה
ליחידות ההוראה שלי