יחידות הוראה מתוקשבות

אדם וחיה
אדם וחיה
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

יחידה זו תציע מפגש ספרותי עם כמה מבעלי החיים שהספרות משופעת בהם: בשירים, בסיפורים, במשלים, במעשיות עם ועוד. בכל יצירה ממלאת החיה תפקיד אחר - יש שנוכחותה ממשית, ויש שלהופעתה משמעות סמלית או אלגורית. בכל מופעיה הספרותיים החיה מגלה לעיתים על דרך הניגוד ולעיתים על דרך הדמיון את טיבו של בן האנוש ואת תכונותיו.

אני הולך, הולך ושר - ספרות ופזמונאות
אני הולך, הולך ושר - ספרות ופזמונאות
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

הפזמון הישראלי ניצב בלב התרבות הישראלית. ביחידה זו נחשוף את התלמידים ליצירתם של נעמי שמר, רחל שפירא, אהוד מנור ואהוד בנאי. נפעיל את התלמידים במגוון פעילויות, נעמוד על המתח שבין שירה לבין הפזמון ו... נשמע הרבה מוזיקה טובה.

ארספואטיקה - שיר על שיר, סיפור על סיפור
ארספואטיקה - שיר על שיר, סיפור על סיפור
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

המושגים 'אדם' ו'יצירה' שזורים זה בזה, בדומה למושגים 'גוף' ו'נפש'. נראה כי אין קיום לאחד ללא האחר. אריסטו רואה ביצירת האומנות גוף תוכן אסתטי, וחוקר מהן תכונותיו שהופכות אותו ליפה ולמענג. ביחידת לימוד זו נבקש להתחקות אחר מהלכים מרכזיים בתהליך המסקרן של היצירה, ולעמוד על חשיבותה כמרכיב מכריע בהוויה הרוחנית של האדם.

בין חלום למציאות, בין אמת לבדיה
בין חלום למציאות, בין אמת לבדיה
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

ביחידה זו נעסוק ביצירות שבהן הקו המפריד בין האמת והבדיה (כמעט) מתמוסס ונעלם. נעיין בשיר "חטוף" מאת של סילברסטיין, מיתוס פיגמליון, הסיפור הקצרצר "האדריכל והקיסר" של ש"י עגנון, ונסכם עם השיר "בריאה" של מהא קסיס.

בית הספר הוא מקום נוגע ללב
בית הספר הוא מקום נוגע ללב
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

ביחידה זו נעסוק בייצוגים של חלל בית הספר ביצירות ספרות וקולנוע. נתבונן על חלל בית הספר בשני מישורים: נתבונן במקומות בתוך מרחב בית הספר, ונחקור את החוויה האישית־חברתית שמקומות אלו יוצרים.

דרקונים, אוצרות והגיבור שבך
דרקונים, אוצרות והגיבור שבך
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

היחידה תעסוק בהתמודדות עם הפחד, הגבורה ועם ייצוגם המטפורי והספרותי של התופעות האלו. הספרות יכולה לעזור לקוראיה במסעם לעבר האוצר - הגמול. ביחידה זו ייחשפו התלמידים לחוויה תרבותית שתסייע לתלמידים לזהות את פחדיהם, להזדהות עם המתמודדים בטקסטים עם הפחדים. במהלך היחידה יוצעו שיטות להתמודדות עם פחד.

האחר הוא אני?
האחר הוא אני?
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

יחידת לימוד זו תעמיד במרכזה את נושא "האחרות" על ייצוגיו השונים הבאים לידי ביטוי במבחר יצירות מהספרות העברית ומספרות העולם. נדון במגוון יצירות העוסקות באחרות אתנית, פיזיולוגית, פסיכולוגית ומגדרית וננסה להציע נקודת מבט כנה וביקורתית שתקדם השקפת עולם הומניסטית וסובלנית.

האיזון בין האדם לטבע - הסיפור שלנו
האיזון בין האדם לטבע - הסיפור שלנו
תחומי דעת: אזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה, ספרות חמ"ד, ספרות ממלכתי, קולנוע ותקשורת

היחידה עוסקת בשאלת מעורבות בני האדם בטבע ובוחנת את הנושא בארבעה שלבים: הבנת תמונת המצב – באילו דרכים באה לידי ביטוי המעורבות של בני האדם בטבע ובסביבה. המודעות למורכבות שביחסי בני האדם והטבע. נקיטת עמדה בנוגע לסוגיה של מעורבות אנושית בטבע ובסביבה. יכולת הפעולה שלנו בנושא וההשפעה שלנו עליו.

הגירה ועלייה
הגירה ועלייה
תחומי דעת: גאוגרפיה - אדם וסביבה, ספרות חמ"ד, ספרות ממלכתי, קולנוע ותקשורת

ביחידה זו נעסוק בנושא הגירה מתוך התבוננות מעמיקה בסיפור העלייה הישראלי שלנו. דרך העיסוק בנושא זה נוכל להתבונן בסביבה שלנו ולדון בהיבטים שונים של זהות אישית וחברתית ולחשוב על מאפייני הישראליות. ההגירה היא גם פריזמה להתבוננות רחבה על תהליכים חברתיים, נפשיים, כלכליים ותרבותיים המתרחשים בעולם.

הומור בספרות
הומור בספרות
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

בחיבורו "הצחוק" פיתח אנרי ברגסוןתאוריה להבנת המהות החברתית של הצחוק: כדי שמצב ייראה קומי חייבים להתקיים שני תנאים מקדימים: זיקה אל האנושי וניתוק הרגש מצידו של הצוחק. ביחידה זו ננסה להגדיר את מבעי ההומור בספרות, נסקור יצירות ספרותיות לאורך ההיסטוריה, נאיר את תפקידו של ההומור ככוח מרפא וככלי להתמודדות עם קשיים ומצוקות וניתן את הדעת למקום שלו בקבוצות שונות באוכלוסייה. כל אלה מדגישים את הזיקה לאנושי שדיבר עליה ברגסון. הבחירה ביצירות הספרות שביחידה נעשתה מתוך שיקולי העדפה של יצירות שההומור שבהן מובהק וגלוי.

- חשוב לציין כי מטרת היחידה איננה להצחיק את התלמידים אלא לחשוף אותם ליצירות ספרות שבהן משתקף ההומור.

הצלחה וכישלון
הצלחה וכישלון
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

היחידה תבחן את נושא ההצלחה והכישלון דרך קטע מתוך "שירי סוף הדרך" ללאה גולדברג, הסיפורים "כוונות טובות" מאת אתגר קרת ו"היפה בימי ההולדת" מאת עלא חליחל, השירים "מאלף הפרעושים" ו"הפרעוש" שכתבה רחל חלפי ו"שנים רבות של ניסיון עם קשת וחיצים" מאת אולב האוגה. נעלה נקודות מבט שונות על הצלחה וכישלון ונהרהר בהשפעתם על חיינו.

השואה - לכתוב כדי לחיות
השואה - לכתוב כדי לחיות
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

היחידה מתמקדת באוטוביוגרפיות וביומנים אישיים שכתבו אנשים שעברו את השואה, לעיתים במהלכה ולעיתים כעבור שנים. חלק מהכותבים לא שרדו. במהלך היחידה נכיר את הכותבים, קצתם בעלי שם וקצתם מוכרים פחות, ואת יצירותיהם שבהן נדון מזוויות שונות.

התבגרות - ביני לבין החברה
התבגרות - ביני לבין החברה
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

מסע חיינו כולל תקופות שונות, אירועים ומצבים בהם אנו מציבים לעצמנו דילמות הקשורות לעיצוב זהותנו. תקופת ההתבגרות נתפסת כאחד הצמתים החשובים בחיי האדם. ביחידה זו נתמקד בתפקידה של קבוצת השווים בתהליך ההתבגרות. במהלך הלמידה נתמקד, בקבוצת השווים והשפעתה על תקופת ההתבגרות. העלאת המודעות של המתבגרים לסובב אותם בקבוצת השווים והחשיבות שיש לקבוצה זו בחייהם תסייע להם לגבש את זהותם ההולכת ומתעצבת תוך יכולת לבחור באופן מושכל יותר את מאפייני דמותם, ותוך נאמנות רבה יותר לקולם האישי ונטיות ליבם.

התבגרות - ביני לבין עצמי
התבגרות - ביני לבין עצמי
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

גיל ההתבגרות הוא שלב חשוב בהתפתחות האדם, שלב שבו המתבגר בוחן את זהותו ומעצבה בעקבות התמודדויותיו במישורים רבים. דרך השיר "עוף גוזל" של אריק איינשטיין, המיתוס היווני "דדלוס ואיקרוס", השירים "נקמת הילד המגמגם" לרוני סומק ו"בעיות זהות" ליונה וולך והסיפור "לשבור את החזיר" של אתגר קרת – נבחין בייצוגים שונים של התבגרות ביצירות ספרות, ונשליך מהן על מציאות חיי התלמידים.

זהות חברתית
זהות חברתית
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

יחידה זו עוסקת בנושא הזהות החברתית. בשיעורים נחשוף את התלמידים למושג "זהות", ולאחר מכן נאפיין זהויות חברתיות מתוך העיון בשירים "מקיף" לריטה קוגן, "אתם לא מדברים עליי" לתהילה חכימי ו"שיחת היכרות עם יהודייה אמריקנית חביבה (בתרגום עברי)" לסמי שלום שטרית.

זולגות הדמעות מעצמן
זולגות הדמעות מעצמן
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

יחידה זו מבקשת לעסוק בדמויות ספרותיות המביעות רגש בעזרת בכי. עיסוק זה הוא כר פורה לשיח רגשי ופתוח בכיתה. מי בוכה יותר, בנים או בנות? האם צריך להתבייש בבכי, להסתיר אותו? מדוע בוכים גם כששמחים? ואיך מגיבים כשרואים אדם אחר בוכה? היצירות העומדות בלב יחידה זו מזמינות דיון בשאלות האלו ומבקשות ליצור שיח כיתתי ער ורגיש המעודד אמפתיה.

זמנים של משבר
זמנים של משבר
תחומי דעת: אומנות חזותית, גאוגרפיה - אדם וסביבה, היסטוריה ממלכתי, מחול, ספרות ממלכתי, תנ"ך ממלכתי

ביחידה זו נדון ברעיון שלפיו משבר, על הקשיים שבו, טומן בחובו סיכוי לשינוי ולתיקון. נעסוק בהגדרת המושג, בהתמודדות בזמן משבר ובהשלכות של משבר על הפרט והחברה בטווח הקצר ובטווח הארוך.

חברות
חברות
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

יחידה זו תעסוק בנושא החברות. נראה מה תורמת החברות לחיינו, נעסוק בדילמות של חברים ונראה מה יוצר חברות טובה ומה מאפיין אותה. היחידה מציעה מגוון יצירות. אפשר ללמוד את כולן או את קצתן. בשיעור שיוקדש לכמיהה לחברות נלמד את השיר "ילדות" של יונתן רטוש. נלמד שלושה סיפורים קצרים, שניים מהם מתרחשים לפני מאה שנה ויותר, ועדיין משמעותיים ביותר לקוראים הצעירים: "מקץ עשרים שנה" ו"התסריט הראשון של סבק". לאחר מכן נעשה קפיצה בזמן לסיפור השלישי "לילי ואני". נצפה גם בסרט "אני והחבר'ה". לתשומת ליבכם: השיעורים על הסיפורים הקצרים הם שיעורים כפולים.

יצר לב האדם (טוב או רע מנעוריו?)
יצר לב האדם (טוב או רע מנעוריו?)
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

יחידת הוראה זו עוסקת בנושא פילוסופי וערכי גדול מאוד: סוגיית הטוב והרע. נתחיל בשיעור מבוא שבו נכיר לתלמידינו את אחד מגדולי הפילוסופים עמנואל קאנט. בהגותו ניסח קאנט את שני הרעיונות: האחד שלאדם יש היכולת להבחין בין טוב לרע והשני שהמוסר טבוע בתוך האדם. אחר כך נלמד בכמה שיעורים את הסיפור הקצר "אחת מאיתנו" מאת אפרת דנון, נמשיך לשיר "כף היד" של ויסלבה שימבורסקה ונסיים בסיפור קצר של פרנץ קפקא "החולפים בריצה" – כולן יצירות העוסקות בעשיית טוב ובהבחנה בין טוב ורע.

לאבא שלי יש סולם
לאבא שלי יש סולם
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

ביחידה זו נעסוק בעיקר בשאלות של דמיון משפחתי והמשכיות דרך יצירות המעמידות במרכזן את דמותו של האב. עד כמה מחויבים הילדים להמשיך בדרך שהתוו עבורם הוריהם? עד כמה רחוק התפוח נופל מהעץ? האם כיבוד אב ואם מחייב הליכה בנתיב אחד? ואיך נראית תקשורת משפחתית בכמה יצירות? שאלות אלה הן חלק מהעיסוק בזהות עצמית המאפיין את גיל ההתבגרות, ויחידה זו מבקשת להאיר אותן. היצירות שתעסוק בהן יחידה זו הן: "אבי היה אלוהים" ליהודה עמיחי, "עץ התפוח" מאת קתרין מנספילד, "4 עצות לילדה רוקדת" מאת רוני סומק, ו"מים" מאת יחזקאל רחמים.

מה זאת אהבה - בין אהבה עצמית לנרקיסיזם
מה זאת אהבה - בין אהבה עצמית לנרקיסיזם
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

יחידת הוראה זו עוסקת בכמה מהשאלות המרכזיות בחייו של אדם, שאלות שיש להן גם ביטוי מרכזי בתהליך ההתבגרות שלו. השאלות נוגעות למתח שבין אהבה עצמית, נרקיסיזם ואהבת הזולת. ביחידה זו ננסה לברר מה בין אהבה עצמית לנרקיסיזם.

מנהיגות
מנהיגות
תחומי דעת: היסטוריה ממלכתי, ספרות ממלכתי, קולנוע ותקשורת, תנ"ך ממלכתי, תרבות יהודית ישראלית

ביחידה זו נדון במושג מנהיגות. נעמוד על התכונות הנדרשות למנהיג כדי להשלים את שליחותו ונדון במניעים של מנהיג לפעול ולהוביל. כמו כן, נבחן את הרעיון שמנהיג מושפע מנסיבות התקופה ופועל לפיהן, אך גם מבטא את דרכו הייחודית.

ספרות וספורט
ספרות וספורט
תחומי דעת: ספרות ממלכתי

יחידת לימוד זאת תעסוק בספרות וספורט. רובה יוקדש ליצירות העוסקות בכדורגל, ומקצתה - ליצירות העוסקות בענפי ספורט אחרים. דרך הקריאה ביצירות נבחן את האופן שבו הספורט בכלל והכדורגל בפרט משקפים מגוון היבטים בחיינו - מערכות יחסים בין־אישיות, דילמות מוסריות, סוגיות של זהות ושייכות, חוויות של הצלחה וכישלון, חיפוש אחר רגעי שיא וריגושים בלתי־נשכחים ועיבוי תחושות של משמעות קיומית.

יהדות אמריקה ואנחנו - כך נולדת תפוצה
יהדות אמריקה ואנחנו - כך נולדת תפוצה
תחומי דעת: היסטוריה ממלכתי, ספרות ממלכתי

קרוב למחצית העם היהודי מתגורר בארצות הברית של אמריקה. יהודים אלו הקימו במאות השנים האחרונות קהילה גדולה ומפוארת ופיתחו דרכים שונות ומגוונות להשתלבות בחברה האמריקאית תוך ניסיון לשמירה על זהותם היהודית. ביחידה זו נעסוק בתקופת היווצרותה של יהדות אמריקה כפי שאנו מכירים אותה כיום, תקופת "ההגירה הגדולה" של סוף המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים באמצעות מקורות ספרותיים והיסטוריים מגוונים ובאמצעות למידה רב תחומית. תקופה זו ומורשתה עומדים בבסיס נורמות, ערכים וקודים תרבותיים המשמשים רבים מיהודי ארצות הברית גם כיום.