תנ"ך ממלכתי | חטיבת ביניים

ספר התנ"ך הוא בסיס להבנת היבטים עיקריים בהיסטוריה היהודית-ישראלית, במורשתה, בתרבותה, בערכיה היהודיים והאוניברסליים ובאמונותיה.
תוכנית הלימודים נועדה להכיר לתלמידים את המגוון, העושר והאיכות הגלומים בספר התנ"ך, לדעת וללמד את עיקרי הסיפור התנ"כי המבוסס על שיח וביקורת, מתוך חתירה להפקת משמעות ורלוונטיות לחיים. 

ענת צידון, מפמ"ר תנ"ך ממלכתי