תכנון לימודים – הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית) ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 
לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

מיומנויות קוגנטיביות:
מיומנויות להבנת הכתוב בתנ"ך, איתור מידע, ארגון המידע, והצגתו בעל פה ובכתב, הערכת המידע , היחשפות לפרשניות מסורתיות ומחקריות, השוואת המידע למקורות פנים מקראיים וחוץ מקראיים.
חשיבה ביקורתית:
בחינת המידע והערכתו, הסקת מסקנות מהשוואה למקורות פנים מקראיים וחוץ מקראיים, הבעת עמדה אישית מנומקת, זיהוי קושי בעיה ודילמה והצעות לפתרון, הבחנה בין מסרים גלויים לבין מסרים סמויים בטקסט המקראי, יכולת לגלות גמישות מחשבתית קבלת מורכבות ויצירת הקשרים חדשים.
מיומנויות רגשיות:
זיהוי רגשות ומסוגלות הלומד לקבלת מורכבות ודעות שונות, התמודדות עימן ויכולת לוויסות עצמי. מיומנויות חברתיות: להכיר להבין להעריך ולכבד את האחר על דעותיו השונות, והצגת רעיונות מנקודות מבט שונות. עידוד ליצירת שותפויות ושיתופיות בתהליכי הלמידה.

נושאים בתוכנית הלימודים

שמואל א, שמואל ב

נושא חובה

שמואל א: א', ב' (י"א- כ"ו), ג', ד', ח', ט', י', י"א, ט"ו, ט"ז, י"ז, כ"ב, כ"ד, כ"ה
שמואל ב: א', ה', ו', ז', י"א, י"ב

רעיונות גדולים

 • הצורך בהגבלת הכוח והשררה כמכונן חברה מוסרית- ערכית

הישגים מצופים

 • התלמיד ידע את הרצף הסיפורי
 • התלמיד יתמודד עם הבנה עצמית של לשון המקרא
 • התלמיד יבין את המצב המדיני שקדם למלוכה ואת המחיר של בקשת העם לשים עליהם מלך
 • התלמיד יבין את מחויבותו של המלך לחוק האלוהי מצד אחד ולעמו מצד שני
חזרה לראש הדף

שמואל ב

נושא רשות

שמואל ב: י"ג, י"ד, ט"ו, י"ז, י"ט, כ'

רעיונות גדולים

 • ערעור על סמכות ומרידות בהנהגה

הישגים מצופים

 • התלמיד ידע את הרצף הסיפורי
 • התלמיד יכיר את היחסים בתוך הארמון ואת התפקידים השונים התלמיד יבין את המורכבות הפוליטית של סוף ימי דוד
 • התלמיד יבחין בין המניעים האישיים לבין המניעים האידיאולוגיים של הדמויות הפועלות
חזרה לראש הדף

מלכים א

נושא חובה

מלכים א: א', ב', ג', ח' (י"ב- ל"ב), י"א, י"ב

רעיונות גדולים

 • דמות המנהיג מהווה מודל לחיקוי להשראה או מושא לביקורת

הישגים מצופים

 • התלמיד ידע את הרצף הסיפורי והרצף הכרונולוגי
 • התלמיד יבין את מעמדו המיוחד של המלך בישראל: המנהיג כפוף לחוק האלוהי והוא מחויב לצווי המוסר והצדק ונתון לביקורת
חזרה לראש הדף

מלכים א, מלכים ב

נושא חובה

מלכים א: י"ז, י"ח, י"ט, (כ"ב)
מלכים ב: ב' ה'

רעיונות גדולים

 • חינוך וחונכות, הבסיס לעיצוב מהותו ותפקידו של הנביא

הישגים מצופים

 • התלמיד ידע את הרצף הסיפורי והרצף הכרונולוגי
 • התלמיד יבין את מעמדו המיוחד של המלך בישראל: המנהיג כפוף לחוק האלוהי והוא מחויב לצווי המוסר והצדק ונתון לביקורת.
  כ"ב - לבחירת המורה ניתן ללמד כדגמים של נבואה (אליהו לעומת מכיהו) או לקשר לנושא הראשון אחאב ויהושפט כמנהיגים
חזרה לראש הדף

מגילת רות, מגילת אסתר, מלכים א, מלכים ב

נושא רשות

מגילת רות: א' ב' ג'
מגילת אסתר: א', ב' ד' ה' ז'
מלכים א: א - י', (א'-י"ג), כ"א
מלכים ב: ד' (א' -ל"ז), ח' (א'- ו')

רעיונות גדולים

 • נשים ופועלן, בעולם שבהנהגה גברית

הישגים מצופים

 • במגילת אסתר רצוי שהמורה יספר לתלמידים את רצף האירועים
 • התלמיד יבין את מעמדה של האישה ואת תחומי הפעולה שלה בחברה הפטריארכלית
 • התלמיד יעריך ויביע דעה על פעולותיהן של אותן נשים במסגרות שבהן פעלו
חזרה לראש הדף

ירמיה, ישעיה, עמוס

נושא חובה

ירמיה: ז'
ישעיה: א'
עמוס: ד'

רעיונות גדולים

 • העדפת המוסר על הפולחן

הישגים מצופים

 • התלמיד יכיר מושגים המיוחדים לתחום הדעת: הנביא ותפקידו, נבואה קלאסית, פולחן, צדק חברתי, בחירה חופשית, גמול
 • התלמיד יבחין באמצעים הרטוריים של הנבואה
חזרה לראש הדף

מלכים ב, ישעיה

נושא חובה

מלכים ב: י"ז, י"ח + ישעיה: א' (א' -ט')
מלכים ב: כ"א, כ"ד, כ"ה

רעיונות גדולים

 • הגלות -כעונש האלוהי על חטאי העם

הישגים מצופים

 • התלמיד ידע את הרצף הסיפורי והרצף הכרונולוגי
 • התלמיד יתמודד עם הבנה עצמית של לשון המקרא 
 • התלמיד יכיר את המושגים המיוחדים לתחום הדעת: תורת הגמול, תיאודיצאה, שכר ועונש
חזרה לראש הדף

עזרא, ישעיה, ירמיהו

נושא רשות

עזרא: א'
ישעיה: ב'
ישעיה: מ' ('א' -י"א)
ירמיהו: ל"א

רעיונות גדולים

 • משברים כמתווי דרך

הישגים מצופים

 • מיהו נביא, מהן משימותיו, מהן הדילמות המלוות את פעילותו אל מול השלטון ואל מול העם?
 • התלמידים יעסקו בערכי מוסר, וידונו בזיקות ובמשמעות של אלו לחייהם האישיים ולחיינו כעם בין עמים אחרים
חזרה לראש הדף