תכנון לימודים – הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית)
ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 
לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

משנה וגמרא

יכולת התמצאות במאגרי מידע
יכולת הגדרה של מושג ועקרון הלכתי
התלמיד ידע להיעזר במילון ארמי עברי [רגיל או מקוון] לתרגום מילים ומונחים בארמית
יכולת ניסוח הסוגיה במילים אחרות.
יכולת זיהוי והשלמת רעיונות שאינם מפורשים בסוגיה.
יכולת ניסוח נושא או כותרת לסוגיה.
יכולת השוואה בין פרשנים.

הלכה

יכולת התמצאות במאגרי מידע כתובים וממוחשבים, ובספרי ההלכה השונים.
התלמיד יזהה את המושג באמצעות מילים מפורשות.
התלמיד יפענח מילים וביטויים באמצעות ההקשר בו הם מופיעים.
התלמיד ימצא תשובות לשאלות שניסח בתוך סעיפי הפרק השונים, ויקשר את הסעיפים השונים לכל שאלה וגדר הלכתי שמצא.
התלמיד יפיק מידע, הסברים ורעיונות מפורשים בספר ההלכה.
התלמיד יאתר את הערך המרכזי העולה מהתוכן הנלמד (לדג': ערך ההודיה בנושא התפילה, לקיחת אחריות בהלכות נזיקין וכד')

נושאים בתוכנית הלימודים

משנה - מסכת שבת, מסכת בבא מציעא

נושא חובה

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

משנה - מסכת אבות

נושא רשות

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

משנה - מסכתות שבת, ביצה, חלה, מכות

נושא חובה

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

משנה - מסכתות ביכורים ואבות

נושא רשות

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

משנה - מסכתות בבא בתרא, קידושין, סוטה

נושא חובה

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

משנה - מסכתות מידות ואבות

נושא רשות

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

גמרא - מסכת בבא קמא פרק המניח כז-ל

נושא חובה

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

גמרא - מסכת בבא קמא פרק המניח לב-לג

נושא רשות

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

גמרא - מסכת בבא מציעא, פרק השוכר את האומנין עה-עט

נושא חובה

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

גמרא - מסכת בבא מציעא, פרק השוכר את האומנין פ-פג

נושא רשות

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

גמרא - מסכת קידושין, פרק ראשון כט-לב; פ-פב

נושא חובה

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

גמרא - מסכת קידושין, פרק ראשון לב-לד; מ-מא

נושא רשות

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • יכולת הבחנה בסוגיה התלמודית בין דברי אמוראים לדברי תנאים ולמקורות מן התורה
 • יכולת התחקות אחר הקשר שבין ההלכה שבמשנה ובגמרא ובין המקורות בתורה.
 • יכולת ניווט בדף גמרא לא מוכר (אנסין) וימצא את כל חלקיו.
 • יכולת שאילת שאלות בקשר לתנא/אמורא כדי להבין את התוכן הנלמד בהקשרו
 • יכולת הסקת תובנות המתבססות על הידע שרכש אודות חז"ל בהקשר למשנה או לסוגיה הנלמדת
 • יכולת שימוש במושג/עקרון בהבנת המהלך של הדיון

מושגי יסוד:

 • ניתוח מושג בהתאם למרכיבים הבאים: (לכיתות ז, ח בלבד): הסבר המושג. מקורו, מדאורייתא או מדרבנן, מפסוק מפורש או מדרך לימוד אחרת.

אוצר מילים קריאה והיגוי:

 • יכולת תרגום ופענוח מילים מתוך הקשר ושלא מתוך הקשר
 • יכולת שימוש במילים או בביטויים מהגמרא בכתיבה ובדיבור
 • יכולת קריאה מוטעמת של סוגיית גמרא מוכרת/ לא מוכרת

מבנה:

 • יכולת חלוקת סוגייה לפסקאות ואפיון כל פסקה.
 • יכולת אפיון של מרכיבי השקלא וטריא וקישור ביניהם באמצעות מילות מפתח
 • יכולת לִצְפּות איזו מילת מפתח תופיע לפני או/ו אחרי מילת מפתח שזיהה זה עתה, הן בשלבי שקלא וטריא, הן בתוך פסקה עם כמה שלבים.

הבנה, פרשנות והיסק:

 • יכולת פענוח של פרשני התלמוד.
 • יכולת השוואה בין דעות במחלוקת תנאים או אמוראים בהתייחס לבסיס המחלוקת.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יאתר ערך העולה מהתוכן הנלמד ויתבונן במשמעות של הערך הנלמד לחייו היומיומיים

הלכה - הלכות תפילה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • תפילה היא ביטוי לקרבה לקב"ה

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • התלמיד ידע להבחין בין מקורות המידע ההלכתיים השונים לאורך הדורות, ויכיר את "ארון הספרים היהודי"
 • יכולת הבחנה בין דברי פוסק ההלכה, למקורות מן התורה המובאים בה.
 • יכולת התחקות אחר התהליך "מן הפסוק אל הפסק"- כלומר התהוות והתגבשות הלכה מסוימת החל משלב המקורות בתורה דרך השתלשלות התורה שבעל פה עד לפסק ההלכה בימינו אנו.

מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן:

 • התלמיד יבין את מעמדו של הדין שלפניו על פי המושג הקשור אליו.
 • התלמיד יבין את משמעותם של מושגי בסיס ההלכה או את מושגי התוכן, ויישם אותו בפרק ההלכה שלפניו.
 • התלמיד יישם את מושגי התוכן בהלכות מתחומים אחרים.

אוצר מילים:

 • התלמיד יבין מילים וביטויים מוכרים אך מובאים בהלכה במשמעות שונה מזו הרווחת בשפה המקובלת בימינו
 • התלמיד יבחין במבנים תחביריים מיוחדים של משפטים בהלכה

מבנה:

 • התלמיד ינסח שאלות העולות מתוך גדרי ההלכה השונים של הפרק: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ממה- חומר? ומיהם החייבים בהלכה
 • התלמיד יגדיר את מרכיבי המד"ט מתוך גדרי ההלכה השונים בכל פרק ופרק, ובכל סעיף וסעיף. ויארגן את הפרק מחדש דרך ההלכות שעונות על השאלות השונות.
 • התלמיד יזהה את המילים המצביעות על חלקי המד"ט ויסביר איזה אפיון הם מציגים
 • התלמיד יארגן פרק הלכה שטרם נלמד בכיתה באמצעות רכיבי המבנה וגדרי ההלכה.

הבנה, בקיאות ויישום הלכתי:

 • התלמיד יזהה בסעיף ההלכה מחלוקות בין פוסקים שונים ו/או עדות שונות, וימצא את השיוך בין מסורת הפסיקה במשפחתו ובין הדעות השונות המוצגות בהלכה
 • התלמיד יאתר את הנסיבות ו/או את המדרג ההלכתי המשפיעים על פסיקת ההלכה בכל שאלה הלכתית העולה לפניו.
 • התלמיד יעמיק וימצא טעמים להלכה בתוך הפסיקה שנמצאת לפניו, וידע לקשר טעם מסויים גם כבסיס להלכות אחרות הנמצאות באותו הפרק.
 • התלמיד יישם את ההלכה הנלמדת בכיתה, גם למקרים אקטואליים שונים הקורים בחייו המעשיים.
 • התלמיד יעשיר את הדיון הכיתתי גם במנהגים הנוהגים אצלו בבית, וכך יתחזק הקשר בין הלימוד התיאורטי בכיתה, לבין יישומו בכל בית.
 • התלמיד יפנה לפוסק ההלכה הקרוב אליו, ויפנה אליו שאלות הלכתיות מתוך החומר הנלמד.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יקשר בין טעם המצווה למשמעותו בחייו

הלכה - הלכות שבת

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • השבת הוא זמן לעצור, להתבונן

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • התלמיד ידע להבחין בין מקורות המידע ההלכתיים השונים לאורך הדורות, ויכיר את "ארון הספרים היהודי"
 • יכולת הבחנה בין דברי פוסק ההלכה, למקורות מן התורה המובאים בה.
 • יכולת התחקות אחר התהליך "מן הפסוק אל הפסק"- כלומר התהוות והתגבשות הלכה מסוימת החל משלב המקורות בתורה דרך השתלשלות התורה שבעל פה עד לפסק ההלכה בימינו אנו.

מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן:

 • התלמיד יבין את מעמדו של הדין שלפניו על פי המושג הקשור אליו.
 • התלמיד יבין את משמעותם של מושגי בסיס ההלכה או את מושגי התוכן, ויישם אותו בפרק ההלכה שלפניו.
 • התלמיד יישם את מושגי התוכן בהלכות מתחומים אחרים.

אוצר מילים:

 • התלמיד יבין מילים וביטויים מוכרים אך מובאים בהלכה במשמעות שונה מזו הרווחת בשפה המקובלת בימינו
 • התלמיד יבחין במבנים תחביריים מיוחדים של משפטים בהלכה

מבנה:

 • התלמיד ינסח שאלות העולות מתוך גדרי ההלכה השונים של הפרק: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ממה- חומר? ומיהם החייבים בהלכה
 • התלמיד יגדיר את מרכיבי המד"ט מתוך גדרי ההלכה השונים בכל פרק ופרק, ובכל סעיף וסעיף. ויארגן את הפרק מחדש דרך ההלכות שעונות על השאלות השונות.
 • התלמיד יזהה את המילים המצביעות על חלקי המד"ט ויסביר איזה אפיון הם מציגים
 • התלמיד יארגן פרק הלכה שטרם נלמד בכיתה באמצעות רכיבי המבנה וגדרי ההלכה.

הבנה, בקיאות ויישום הלכתי:

 • התלמיד יזהה בסעיף ההלכה מחלוקות בין פוסקים שונים ו/או עדות שונות, וימצא את השיוך בין מסורת הפסיקה במשפחתו ובין הדעות השונות המוצגות בהלכה
 • התלמיד יאתר את הנסיבות ו/או את המדרג ההלכתי המשפיעים על פסיקת ההלכה בכל שאלה הלכתית העולה לפניו.
 • התלמיד יעמיק וימצא טעמים להלכה בתוך הפסיקה שנמצאת לפניו, וידע לקשר טעם מסויים גם כבסיס להלכות אחרות הנמצאות באותו הפרק.
 • התלמיד יישם את ההלכה הנלמדת בכיתה, גם למקרים אקטואליים שונים הקורים בחייו המעשיים.
 • התלמיד יעשיר את הדיון הכיתתי גם במנהגים הנוהגים אצלו בבית, וכך יתחזק הקשר בין הלימוד התיאורטי בכיתה, לבין יישומו בכל בית.
 • התלמיד יפנה לפוסק ההלכה הקרוב אליו, ויפנה אליו שאלות הלכתיות מתוך החומר הנלמד.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יקשר בין טעם המצווה למשמעותו בחייו

הלכה - הלכות ברכות והלכות בין אדם לחברו

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • שמירה על הלכות בין אדם לחברו מקדמת אותנו לחברה טובה יותר

מיומנויות תחומיות

יסודות תושב"ע:

 • התלמיד ידע להבחין בין מקורות המידע ההלכתיים השונים לאורך הדורות, ויכיר את "ארון הספרים היהודי"
 • יכולת הבחנה בין דברי פוסק ההלכה, למקורות מן התורה המובאים בה.
 • יכולת התחקות אחר התהליך "מן הפסוק אל הפסק"- כלומר התהוות והתגבשות הלכה מסוימת החל משלב המקורות בתורה דרך השתלשלות התורה שבעל פה עד לפסק ההלכה בימינו אנו.

מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן:

 • התלמיד יבין את מעמדו של הדין שלפניו על פי המושג הקשור אליו.
 • התלמיד יבין את משמעותם של מושגי בסיס ההלכה או את מושגי התוכן, ויישם אותו בפרק ההלכה שלפניו.
 • התלמיד יישם את מושגי התוכן בהלכות מתחומים אחרים.

אוצר מילים:

 • התלמיד יבין מילים וביטויים מוכרים אך מובאים בהלכה במשמעות שונה מזו הרווחת בשפה המקובלת בימינו
 • התלמיד יבחין במבנים תחביריים מיוחדים של משפטים בהלכה

מבנה:

 • התלמיד ינסח שאלות העולות מתוך גדרי ההלכה השונים של הפרק: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ממה- חומר? ומיהם החייבים בהלכה
 • התלמיד יגדיר את מרכיבי המד"ט מתוך גדרי ההלכה השונים בכל פרק ופרק, ובכל סעיף וסעיף. ויארגן את הפרק מחדש דרך ההלכות שעונות על השאלות השונות.
 • התלמיד יזהה את המילים המצביעות על חלקי המד"ט ויסביר איזה אפיון הם מציגים
 • התלמיד יארגן פרק הלכה שטרם נלמד בכיתה באמצעות רכיבי המבנה וגדרי ההלכה.

הבנה, בקיאות ויישום הלכתי:

 • התלמיד יזהה בסעיף ההלכה מחלוקות בין פוסקים שונים ו/או עדות שונות, וימצא את השיוך בין מסורת הפסיקה במשפחתו ובין הדעות השונות המוצגות בהלכה
 • התלמיד יאתר את הנסיבות ו/או את המדרג ההלכתי המשפיעים על פסיקת ההלכה בכל שאלה הלכתית העולה לפניו.
 • התלמיד יעמיק וימצא טעמים להלכה בתוך הפסיקה שנמצאת לפניו, וידע לקשר טעם מסויים גם כבסיס להלכות אחרות הנמצאות באותו הפרק.
 • התלמיד יישם את ההלכה הנלמדת בכיתה, גם למקרים אקטואליים שונים הקורים בחייו המעשיים.
 • התלמיד יעשיר את הדיון הכיתתי גם במנהגים הנוהגים אצלו בבית, וכך יתחזק הקשר בין הלימוד התיאורטי בכיתה, לבין יישומו בכל בית.
 • התלמיד יפנה לפוסק ההלכה הקרוב אליו, ויפנה אליו שאלות הלכתיות מתוך החומר הנלמד.

ערכים ורלוונטיות:

 • התלמיד יקשר בין טעם המצווה למשמעותו בחייו