דלג אל

מידע וסקירה

מידע וסקירה

על פי ה- OECD1, מערכות החינוך הטובות ביותר הן אלו המשלבות בין הוגנות לאיכות ומספקות לכל הילדים הזדמנויות לחינוך איכותי.
הוגנות בחינוך משמעה שבתי הספר ומערכות החינוך מספקים הזדמנויות למידה שוות לכל התלמידים. כתוצאה מכך תלמידים השונים זה מזה באפיונים כגון הרקע הכלכלי־חברתי, מגדר, הגירה או הרקע המשפחתי שלהם, ישיגו רמת ביצוע דומה במספר תחומי מפתח קוגניטיביים (כגון קריאה, מתמטיקה ומדעים) ובתחומי רווחה רגשים וחברתיים (כגון ביטחון עצמי, שביעות רצון מהחיים והשתלבות חברתית).
אין הכוונה לכך
שכל התלמידים יגיעו לתוצאות שוות, אלא שהשונות בתוצאות לא תהיה קשורה לנתוני הרקע החברתיים או הכלכליים, שעליהם אין לתלמידים שליטה.

חזרה לראש הדף

תפיסת ההוגנות

"הוגנות היא הוודאות כי ישנה גישה שווה לחינוך איכותי כלפי כולם - כזה שיקדם הזדמנויות למידה לכל אורך החיים גם עבור אנשים עם מוגבלויות, עבור אנשים מקבוצות תרבותיות שונות ועבור ילדים במצבי סיכון".
.(Education 2030: Incheon Declaration ,UNESCO)

הוגנות בחינוך בעולם משתנה
הוגנות בחינוך - לשם מה? לשם קידום חברה צודקת בה לכל אדם ערך שווה. חברה בה אין קשר בין המיקומים החברתיים של אנשים – דת, לאום, אתניות, מגדר, מצב סוציו- אקונומי, מצב פיזי, לבין האפשרויות שלהם להתפתח, לממש את החיים שהם בוחרים בהם, לחוות שייכות, לייצג את עצמם ולהשפיע על החברה. חברה בה יש הכרה בערך של מגוון כישרונות וזהויות קבוצתיות ואישיות, וכפועל יוצא, מדיניות המטפחת זאת.

חזרה לראש הדף

הוגנות בחינוך - סקירת ספרות

הוגנות בחינוך  - סקירת ספרות

על פי מילון אבן-שושן, שוויון הוא ”דמיון גמור, היעדר כל הבדל, היות שווה בכל לאחר, מצב של שני גדלים שווים“. הוגנות, לעומת זאת, מוגדרת כ "מצב שבו אין קיפוח או אפליה, המצב הראוי והצודק" כך שמצב בו מתקיימת הוגנות משקף מצב בו יש מקום נרחב יותר לאינדיבידואל ולמאפייניו, ולאו דווקא "היעדר כל הבדל". כיום, חלוקה שווה של משאבים בעולם תחרותי ולא שוויוני אינה מספיקה להבטחת מצב של שוויון הזדמנות אמיתי.

על פי ההגדרה של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (2012, OECD) מטרתה המרכזית של תפיסת ההוגנות בחינוך היא להתמודד עם המציאות החינוכית והחברתית שבה הפערים בין התלמידים החזקים לחלשים מאמירים על רקע חברתי-כלכלי, אתני, מגדרי או אחר.

תפיסת ההוגנות בחינוך מקבלת ביטוי במצב שבו הנסיבות האישיות או החברתיות כגון מגדר, מוצא אתני או רקע משפחתי אינם מהווים עוד חסמים למימוש הפוטנציאל החינוכי של הפרט, ובמציאות שבה כל הפרטים במערכת החינוך נהנים מהאפשרות להקנות לעצמם מיומנויות בסיס להשתלבות מיטבית בחברה.

במערכות חינוך כגון אלו למרבית התלמידים יש הזדמנות לרכוש מיומנויות חינוכיות גבוהות ללא קשר לנסיבותיהם האישיות או למצבם הסוציו- אקונומי .באמצעות האיור מטה ניתן להסביר מהי הוגנות בחינוך על ידי שימוש במטאפורת "הילדים מאחורי הגדר": המציאות מייצרת פערים רבים ומשמעותיים ותפיסת ההוגנות מאפשרת לכל ילד את אשר הוא זקוק לו על מנת להגיע למצב שוויוני בעוד שחלוקה שווה של משאבים איננה מספיקה.

חזרה לראש הדף

הוגנות בחינוך מוכנות לעולם משתנה - מחקר

הוגנות היא מציאות בה ניתנת הזדמנות שווה לכל אדם למיצוי הפוטנציאל שלו ברמה האישית, החברתית והמדינית הזכות להוגנות היא ערך בסיסי קיומי בחברה.
מערכת חינוכית הפועלת בתפיסת הוגנות היא מערכת הפועלת עפ"י עקרונות, ערכים ופרקטיקות המאפשרים הזדמנות שווה לכל לומדיה לשגשג.

חזרה לראש הדף

מוביליות חברתית "הסיפור הגדול"

מוביליות חברתית היא מצב לפיו הסיכוי של הפרט לשפר את איכות חייו – בהיבטים של קיום בסיסי, דיור, חינוך והשכלה, תעסוקה ופרנסה, בריאות, השתייכות חברתית ומשפחתית, שלומות ואוטונומיה - ולשנות את מעמדו על הסולם (ריבוד) החברתי במהלך חייו, אינו נקבע בלעדית על ידי מאפייני הרקע שלו.

המשימה הלאומית - לצמצם את הקשר בין גורלו, עתידו וסיכויי הצלחתו של הפרט לבין מאפייני הרקע אליהם נולד.

חזרה לראש הדף

הוגנות בחינוך בעולם משתנה

תפיסת ההוגנות: מהי הוגנות (Equity) והצגת המודל שפותח

מסמך זה מציג מודל פעולה ליישום הוגנות בבתי ספר יסודיים. המודל נוצר בתהליך פיתוח משותף עם 16 בתי ספר יסודיים אשר התנסו ביישום הוגנות. המודל פותח מתוך הלמידה המשותפת וההתנסויות שיושמו בבתי הספר.

מה זה AGENCY? המושג Agency הוא מושג מורכב הנמצא בשימוש בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה ובחינוך בכמה דרכים, והוא פתוח לפרשנויות שונות. המשמעויות העיקריות למושג Agency מגיעות מסוציולוגיה ומפסיכולוגיה.

משני המובנים הללו ניתן לגזור שתי משמעויות שונות של Agency בחינוך: המובן הסוציולוגי כמאפיין של המערכת Agency בתהליך הלמידה. המובן הפסיכולוגי כאיכות אישית Agency כמטרה של הלמידה.

פעלנות יצירתית - יכולת להפוך מחשבות ודמיון למציאות. מאפשרת ללומדים להוסיף ערך חדש לעולם על ידי שימוש בדמיונם וביכולתם לחדש, למטרות אומנותיות, מעשיות או מדעיות.

זהות היא מכלול של מרכיבים באמצעותם מגדיר האדם את עצמו: מרכיבים מולדים כמו: עדה, מין וצבע עור; ומרכיבים נרכשים כמו: מקצוע, דת ואזרחות.

מכונן הזהות המרכזי של היחיד ושל הקבוצה הוא 'האחר' - מי שהוא שונה ממני - ומתוך היבדלות ממנו אני מכונן את זהותי הפרטית או הקולקטיבית.

זהותנו מתעצבת דרך השתקפתנו בעיני אחרים משמעותיים - יש המעבירים לנו מסרים מעכבים, בעוד אחרים רואים אותנו בעיניים טובות.

מורה מהווה דמות משמעותית להתפתחות הזות של תלמידנו.

ואיך נוכל לסייע בפיתוח הזהות? דרך מסרים מקדמים ומודעות ליחסים האישיים שניצור עם כל אחד ואחת: הקשבה לצרכים האישיים; הכרה ביכולות, במשאלות ובפחדים; ומתן ביטוי וערך לסגולות, לדעות ולידיעות.

מגוון - אפשרויות שונות הנבדלות אלו מאלו, אשר ניתן לתארן בגוונים של אפשרויות.

מגוון אנושי מתייחס לכך שלבני האדם יש תכונות, נתונים דמוגרפיים, היסטוריה אישית, נורמות וערכים שונים. קבוצות תרבותיות שונות נבדלות ביניהן בשפה, לבוש, מסורת, התארגנות חברתית, אמונה דתית, נורמות מוסריות ודרכי תקשורת.

חברה הכוללת תרבויות שונות, המכבדות זו את זו, יוצרת מגוון תרבותי עשיר.

למידה משותפת של תלמידים ממגוון אוכלוסיות ובסביבות מגוונות תורמת ללומדים בהיבטים אקדמיים, רגשיים וחברתיים.

"יש להדגיש במידה רבה בהרבה את הדברים שילד מסוגל לבצע, במקום את הדברים שהוא נכשל בהם" (ד"ר טמפל גרדין).

חזרה לראש הדף

מפת הידע

מפת הידע לקידום מוביליות חברתית היא כלי תומך בקבלת החלטות, המאפשר לקדם אפקטיביות ויעילות שלהשקעות חינוכיות לטובת קיום מוביליות של ילדים.

מפת הידע היא כלי ידע מבוסס מחקר, יחיד מסוגו בעולם, שאותו ביצע מכון המחקר, ERI, עבור אשלים ומשרד החינוך.

כלי זה נבנה במסגרת תוכנית "יישובים במיקוד", הפועלת כפיילוט ב-6 יישובים ערביים במטרה לקדם מוביליות של ילדים ונוער. התוכנית היא חלק מתהליכי הפיתוח והחדשנות המשותפים למשרד החינוך ולג'וינט ישראל-אשלים. חלק מרכזי בפיילוט הוא תהליך תכנון אסטרטגי משותף, מכוון תוצאות ומבוסס נתונים וידע. אנו בטוחים כי תהליכי התכנון האסטרטגי הנוספים של "מפת הידע" עשויים להעשיר את השיח המקצועי מתוך ראייה רב גילאית, רב תחומית ובין מקצועית. שיח אשר יתמוך בחשיבה על פיתוח והשקעות חינוכיות בעתיד.

חזרה לראש הדף

איים של ביטחון

מטרתו של מסמך זה היא להנגיש תשתית ידע עדכנית לצוותי חינוך אשר פוגשים מדי יום ילדים שחיים בעוני ומשפחותיהם. הנחת היסוד של מסמך זה היא שחיים בעוני מייצרים שורה ארוכה של אתגרים שיש להם השפעה ניכרת, משמעותית, על הלמידה של הילדים. לפיכך דרוש ידע ייחודי ומענים ייעודיים שיסייעו לאנשי חינוך להפוך את עבודתם למדויקת ורלוונטית יותר.

חזרה לראש הדף

מחנכת הכיתה והשפעתה על מיצוי פוטנציאל, על צמצום פערים ועל שוויון הזדמנויות

נושאים של צדק חברתי והוגנות תופסים חלק מרכזי בשיח החינוכי היום־יומי ברחבי העולם. בתוך כך גוברת והולכת ההבנה בדבר תפקידה החשוב של מערכת החינוך בקידום שוויון הזדמנויות, בצמצום פערים בחברה ובמתן האפשרות לניעות חברתית.

דוח זה עוסק ביכולתה של מחנכת הכיתה לסייע לתלמידים ולתלמידות לממש את הפוטנציאל הגלום בהם, ובכך לקדם שוויון הזדמנויות ולצמצם פערים בהישגי התלמידים. הדוח מציג את תפקידה של מחנכת הכיתה כדמות משמעותית בחייהם של התלמידים בשלבי ההתפתחות השונים ומביא ממצאים מתוך מחקרים שבחנו את הקשר בין מאפיינים אישיותיים והתנהגותיים של המחנכת והקשר שלה עם התלמיד, הכיתה והמשפחה לבין התפתחותו של התלמיד, הישגיו ויכולותיו הרגשיות והחברתיות. בסיום הדוח מוצגים שלושה עקרונות פדגוגיים כלליים שיכולים לסייע בקידום המטרות של שוויון הזדמנויות וקידום פערים בין תלמידים מרקעים שונים.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.