דלג אל

נקודה למחשבה

נקודה למחשבה

חינוך מודע הוגנות הוא מסע תודעתי, אישי ובית ספרי. ה"נקודה למחשבה להוגנות בחינוך" מכוונת אותנו להתבוננות פנימית הנוגעת להיבטים רבים הכרוכים במסע זה.

לשם קידום בית ספר התומך בהוגנות חינוכית, וכדי שהתלמיד (האזרח לעתיד) יוכל להיות שותף יוזם ופעיל במעשה החינוכי, על התלמיד לפתח סוכנות (Agency) לזהות את חוזקותיו, את החסמים העומדים בפניו ולחפש בעזרת סביבתו פתרונות ללא תלות ברקע החברתי-כלכלי-תרבותי שלו. נוימן, מ', 2021.

חזרה לראש הדף

מקום לכל "קול" - محل لكل "صوت"

מתן מקום משמעותי לקול של כולם בשיח מעשיר ומרחיב את יכולת ההשתתפות וההשפעה ובכך מייצר הזדמנות שווה והוגנת עבור כולם.

חזרה לראש הדף

ייצוג עצמי - التمثيل الذات

ייצוג עצמי היא תכונה הנגזרת מנחישות עצמית. נחישות עצמית כוללת: בחירה, קבלת החלטות, פתרון בעיות, הגדרת מטרות ותוצרים, סינגור עצמי, יעילות עצמית, ידע והבנה של עצמי, פיקוח ובקרה עצמית, הערכה עצמית ועידוד עצמי, לקיחת סיכונים בתוך טווח ביטחון, הנחיה עצמית, ומיקוד שליטה פנימי (1998, Wehmeyer).

מופע הוגן - ייצוג עצמי הוא כלי המאפשר לכל אדם לדבר או לפעול בעד עצמו, לעמוד על מימוש זכויותיו כאדם, להחליט מה טוב עבורו ולקחת אחריות על החלטותיו.

חזרה לראש הדף

"עליהם", "אליהם", "איתם" - "عنهم"، "إليهم"، "معهم"

“nothing about us without us” (שום דבר עלינו - בלעדינו).
קיום שיח, קביעת מטרות ויעדים יעשו בשקיפות ובשיתוף תלמידים, הורים ומורים

 

חזרה לראש הדף

ביחד זה שלם - سويا نكون كاملين

חוזקות ואתגרים
מתן במה לחוזקות ולכישורים לכלל התלמידים לצד המענה לאתגרים מייצרת הזדמנות שווה והוגנת לכולם לחוות הצלחה, להתקדם ולהצליח.

חזרה לראש הדף

איתור מגוון החוזקות - إكتشاف متنوع نقاط القوة

"בכוחי לזהות את כוחי"
מודעות לחוזקות ופעולות למימושן, תחזק את יכולת הפעולה של הפרט להתמודדות באומץ עם מגוון משימות ובכך להיות AGENCY .זיהוי מגוון החוזקות מעלה את הדימוי העצמי החיובי ואת תחושת המסוגלות ומהווה מנוף לצמיחה אישית.

חזרה לראש הדף

"פינוי מקום" לאחר - "فتح المجال" لآلخر

על מנת לקדם שוויון השתתפות, נדרש כי לצד קידום היכולת להשתתף, תקודם היכולת לתת מקום לאחר.

ألجل ترقية تكافؤ المشاركة، هناك حاجة بتشجيع القدرة عىل فتح المجال أمام اآلخرين، إىل جانب ترقية القدرة عىل المشاركة

חזרה לראש הדף

ניהול רגיש שונויות - إدارة حساسّة للتبايُنات

תפיסת ההוגנות מחדדת את ההבדל בין ״התמודדות עם שונות״ (Differences with Coping) - הרואה
בשונות בעיה, לבין ״כיבוד השוניות״ (Honoring Diversities) - הרואה בשונות הזדמנות שעליה אפשר
לבנות מהלכים פדגוגיים התומכים בהתפתחותו של כל פרט (הרכבי, אש ומנדל לוי, נש, תשע"ד).

חזרה לראש הדף

איכות לכולם - الجودة للجميع

בית ספר מודע הוגנות מציב סטנדרטים גבוהים לכולם
אשר מעודדים תהליכי עומק, תוצרים איכותיים, מעורבות והשתתפות.

חזרה לראש הדף

דברו על ציפיות ושאיפות - تحدثوا عن التوقعات والطموحات

כאשר מפתחים אצל התלמיד גישה חיובית, יכולת הצבת ציפיות גבוהות מעצמו ושאיפה להצלחה, (Rubie-Davies et al., 2006) הוא יוכל להסיק מסקנות לגבי יכולותיו האישיות.
אנשי הצוות אינם מוותרים על (כל) התלמידים ואינם מוותרים להם.

חזרה לראש הדף

השתתפות בשיח הכיתתי - مُشاركة بالحوار الصف

מה קורה בשיח ובדיונים בכיתה?
מה מידת ואופן ההשתתפות של אוכלוסיות מגוונות? (אוכלוסיות מגוונות - בנים בנות, ילדים וילדות עם צרכים מיוחדים, מרקע תרבותי וסוציו-אקונומי שונה).
עלינו להיות מודעים להבדלים בהשתתפות של תלמידות ותלמידים מקבוצות חברתיות שונות, להכיר בקשיים של תלמידות ותלמידים מקבוצות מסוימות,
לגלות רגישות כלפיהן וכלפיהם, להתאים את דפוסי ההוראה אליהן ואליהם וליצור תנאים בכיתה שיקדמו את השתתפותו והשתתפותם. (אביב אורנר, 2022)

חזרה לראש הדף

איכות בחווית הלמידה - الجودة بتجربة التعلّم

למידה איכותית תטפח השתתפות פעילה של כלל הלומדים תקדם יצירתיות, פתרון בעיות מורכבות והכוונה עצמית, תוביל להנאה ולמחויבות רבה יותר לתהליכי הלמידה. 
איכות בחווית הלמידה | الجودة بتجربة التعلّم

חזרה לראש הדף

אמונה ביכולת להשתפר - الايمان بالقدرة على التحسّن

מתייחסת לתהליך החשיבה של הילדים ובכך משנה את צורת התפיסה שלהם,
ע"י הליך למידה משמעותי, זיהוי הגורמים הנדרשים ללמידה והצבת יעדים ופעולה להשגתם.
שימוש ב'צורת חשיבה של גדילה' וראייה תהליכית של "עדיין" פותחים נתיב אל העתיד ומאפשרים
התפתחות חוסן נפשי ובטחון עצמי (פרופסור קרול דואק).

חזרה לראש הדף

פדגוגיה רלוונטית תרבות - الرتبية ذات الصلة الثقافية

הכרה במטען התרבותי המגוון והנכחה חיובית של המסורת והמורשת המרכיבים את הפסיפס הישראלי תסייע לכלל השותפים להרגיש שייכים ולפעול באופן מיטבי, תוך התייחסות לשאלות של זהות וצדק חברתי.

חזרה לראש הדף

זהות לאומית - الهُويّة القومية

התמודדות עם מגוון המועדים הלאומיים

בתקופה זו של יום הזיכרון, יום העצמאות ויום הנכבה
מתחזקת הזהות הקבוצתית הלאומית, ועימה הנטייה לחלק את העולם ל"אנחנו" ו"הם".
הגבירו את תחושת השייכות והלכידות ותנו לגיטימציה לנוכחותם של נקודות המבט
והנרטיבים השונים של מגוון הזהויות

חזרה לראש הדף

כמוני כמוך - مثلي مثلك

זהות ושייכות
ההבנה כי לכל אדם יש ריבוי זהויות: מגדרית, תרבותית, לאומית, קהילתית, דורית, משפחתית, רמת דתיות, נטייה מינית, זהות שמבוססת על תחומי עניין, עמדות, כישורים וכישרונות ועוד...
מנכיחה את הייחודיות ומאפשרת את מימושה, וכן מייצרת חיבור ומפגש בין אנשים וקבוצות

למידה בעולם משתנה דורשת מהלומדים לפתח יכולת לקיים יחסי גומלין אינטראקטיביים, מקדמים ומבוססי תמיכה הדדית לקראת השגת מטרות משותפות. מורן נוימן, 2021

חזרה לראש הדף

יצירת ברית בין משפחות ומערכת החינוך

הכרה בחשיבותה של הברית בין משפחות ומערכת החינוך כמקדמת התפתחות מיטבית ומיצוי הפוטנציאל האישי של כל ילד, לצד צמצום אי השיוויון החברתי-לימודי.

ברית זו מבוססת על יחסים הבאים לידי ביטוי בהיכרות עם הרקע המשפחתי-חברתי של הילד כמו גם קשר דיאלוגי, מחוייבות ודאגה משותפות לקידומו (ראזר ופרידמן, 2020 ;2020, Nevo-Krumer & Steinberg).

חזרה לראש הדף

לא על הועד לבדו - مش بس لجنة

שותפות עם כלל ההורים

מנהלי בתי ספר החותרים להוגנות נוקטים במדיניות פרו-אקטיבית בהצטרפות מגוון ההורים למעגל העשייה הבית ספרי ויוצרים הזדמנויות לשותפות בין הצוות החינוכי, המשפחות והקהילה כדי לתת מענה לצורכי התלמידים.
(Theoharis,2007 & Ylimaki et al., 2012 & Bryk et. Al, 2010)

חזרה לראש הדף

סיכום שנה מודע הוגנות تلخيص سنة دراسية بوعي للإنصاف

בית ספר מודע הוגנות מייצר תהליך עיבוד וסיכום רפלקטיבי לשנה החולפת; שואל שאלות דרך 'משקפי ההוגנות',
מתבונן על החוויה של הלומדים והצוות החינוכי, תוך איתור חסמים מערכתיים לשותפות, מיצוי יכולות וכלים ל-Agency.

المدرسة الواعية لإلنصاب تخلق عملية

חזרה לראש הדף

בית ספר תומך הוגנות

״נקודה למחשבה להוגנות בחינוך״
מכוונת אותנו להתבוננות פנימית
הנוגעת להיבטים אישיים ומקצועיים
ברמת התפיסה והיישום.

"نقطة للتفكير عن الإنصاف في التربية
والتعليم" يوّجهنا للتأمل الذاتي داخليًا عن
الجوانب الشخصية والمهنية على مستوى
الادراك والتطبيق.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.