דלג אל

הצהרת נגישות

מיזם משותף לפיתוח גישת החינוך STEM בין-תחומי מקדם הוגנות בבית הספר היסודי

מיזם לפיתוח גישת החינוך STEM בין-תחומי

משרד החינוך בשיתוף הג'וינט ועמותת אופנים חברו יחדיו במיזם משותף לאורך שלוש שנים (תשפ"ב-תשפ"ד) שתכליתו פיתוח והטמעה של גישת החינוך STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) בין-תחומי מקדם הוגנות בבתי הספר היסודיים.
הטמעת גישת החינוך בבתי הספר מלוּוה במחקר הערכה המבוצע על ידי מכון דוידסון.

חזרה לראש הדף

רציונל המיזם

רציונל המיזם

משרד החינוך חותר לספק לתלמידי בית הספר היסודי חוויות למידה משמעותיות המזמנות פיתוח כשירויות (ידע, מיומנויות, תפיסות וערכים) אשר יאפשרו לבוגרי מערכת החינוך לשגשג כפרטים בחברה, לממש את הפוטנציאל שלהם ולעצב את עתידם במציאות משתנה ובאי ודאות בהתבסס על קבלת החלטות מושכלות ובאופן שיקדם את רווחתם הרגשית-חברתית.
גישת החינוך STEM בין-תחומי מקדמת למידה של ידע, פרקטיקות, תאוריות, נתונים או תפיסות בתחומים מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה כדי להסביר תופעות, לפתור בעיות או לפתח מוצר, באופן שאינו מתאפשר באמצעות תחום דעת אחד בלבד. הלמידה מבוססת על נושאים, מושגים או רעיונות שבתחומי הדעת STEM אשר מאורגנים ומשולבים באופן חדש, רלוונטי ומשמעותי לתלמידים ונוגע לבעיות בעולם האמיתי.
המציאות שבה אנו חיים כיום מאופיינת בגדילה ניכרת ובגלובליזציה של ידע, פיתוח מואץ של טכנולוגיות, רב-תרבותיות ואי ודאות. מגמות אלה מזמנות בעבורנו בהווה ובעתיד התמודדות עם אתגרים מורכבים ופתרון בעיות שהמענה עליהם אינו יכול להתבסס על הסבר סיבתי, פשוט וחד משמעי. פתרון בעיות בנושאים שונים – כמו שינוי אקלים, זיהום אוויר, הגירה, עוני ומקורות תעסוקה – מחייב התייחסות לתחומי דעת שונים ומבוסס על ידע והבנה על אודות היחסים שבין התחומים.
כשירויות המאה ה-21 משקפות את האופן הטבעי שבו אנשים פועלים כדי להתמודד עם אתגרים במציאות. האופן שבו אנשים מתכננים, מגדירים מטרות ופועלים מושתת על תמהיל של ידע ומיומנויות שברשותם ומונחה על ידי התפיסות והערכים שאימצו ואשר מאפיינים אותם. שימוש מושכל בידע, במיומנויות, בעמדות ובערכים יבטיח התמודדות מוצלחת עם האתגרים המורכבים של מציאות משתנה.
תפיסה ההוגנות בחינוך חותרת לבסס הזדמנויות למידה שוות לכל התלמידים. מטרתה שהשונות בין ביצועי התלמידים – הן בתחומי מפתח קוגניטיביים (למשל, אוריינות מדעית, חשיבה ביקורתית) הן בתחומים רגשיים-חברתיים (למשל, מודעות עצמית, התנהלות חברתית) – לא תהיה קשורה לנתוני הרקע החברתיים או הכלכליים שלהם.
יצירת שותפויות בין משרד החינוך לבין בתי הספר, הרשות המקומית, ארגונים חינוכיים וחברות בתעשייה תורמת להטמעת גישת החינוך STEM בין-תחומי מקדם הוגנות בבתי הספר.

חזרה לראש הדף

מטרות המיזם

מטרות המיזם
 1. להכשיר וללוות את צוותי החינוך בבתי הספר בפיתוח תהליכי הוראה-למידה-הערכה בגישת STEM בין-תחומי מקדם הוגנות המזמנים לתלמידים:
  א. פיתוח כשירויות המאה ה-21 (ידע, מיומנויות, תפיסות וערכים)
  ב. העצמת תחושת מסוגלות, רווחה רגשית-חברתית והישגים בלמידה בתחומי STEM
 2. לפתח ולהטמיע מסמכי מדיניות, תוכניות עבודה ומודלים ליצירת שותפויות בין משרד החינוך, הרשויות המקומיות וארגונים נוספים (Eco-System) התומכים בתהליכי ההטמעה של המיזם ברשויות ובבתי הספר.
חזרה לראש הדף

הטמעת המיזם

הטמעת המיזם

תיאור הפעולות המרכזיות בתהליכי ההטמעה:

מטה משרד החינוך:

 • פיתוח כלי לתכנון ולהערכה של הטמעת גישת החינוך STEM בין-תחומי מקדם הוגנות
 • פיתוח תוכנית לבניית סביבות ומרחבי למידה התומכים בהטמעת גישת החינוך
 • פיתוח והטמעה של הכשרות מקצועיות לצוותי הדרכה, צוותים חינוכיים בבתי הספר ומנהלים ברשויות המקומיות
 • פיתוח והטמעה של משאבי הוראה-למידה-הערכה

רמת הרשות והקהילה:

 • פיתוח והטמעה של תוכניות עבודה ליצירת שותפויות בין משרד החינוך, הרשות המקומית, ארגונים חינוכיים וחברות בתעשייה.

רמת בית הספר:

 • מינוי רכז וגיבוש צוות מוביל בית ספרי
  השתתפות צוות מוביל בית ספרי בפיתוח מקצועי ייעודי
  פיתוח והטמעה של תוכניות עבודה המבוססות על הכלי לתכנון ולהערכה של הטמעת גישת החינוך
  פיתוח והטמעה של סביבות ומרחבי למידה התומכים בהטמעת הגישה החינוכית
שותפים
 • אגף א' לחינוך יסודי, משרד החינוך
 • אגף א' מדעים, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך
 • אגף תוכניות לאומיות, משרד החינוך
 • אגף מיפוי ותכנון מוסדות חינוך, משרד החינוך
 • ג'וינט אשלים, תחום שנות בית הספר
 • עמותת אופנים
חזרה לראש הדף

קהל יעד

קהל יעד
 • צוותים חינוכיים בבתי הספר היסודיים
 • בעלי תפקידים ברשות המקומית
 • מדריכים מקצועיים למדעים ולטכנולוגיה
חזרה לראש הדף

בית ספר יסודי הפועל לפי גישת STEM בין-תחומי

תיאור בית ספר יסודי הפועל לפי גישת STEM בין-תחומי מקדם הוגנות

חינוך ל-STEM בין-תחומי מקדם הוגנות יכול להתקיים בבית ספר המייצר תנאים מתאמים להתפתחות וליישום של פדגוגיה זו. המסמך המצורף מתאר את התנאים המיטביים על פי החלוקה של מסמך חמש האבנים של החינוך היסודי.

אבני דרך להכרה בייחודיות בית ספרית לפי גישת STEM בין-תחומי מקדם הוגנות

מסלול לבתי ספר המאמצים את STEM לייחודיות בית ספרית. קידום STEM בבית הספר בא לידי ביטוי בזירות השונות: הוראה-למידה, רגשי-חברתי, סביבות למידה ומרחבי למידה, מנהיגות וצוות חינוכי, הורים וקהילה.

אבני דרך להכרה בבתי ספר מקדמי STEM בין-תחומי:

 1. מינוי צוות מוביל STEM בית ספרי והשתתפותו בפיתוח מקצועי ייעודי
 2. פיתוח תוכנית בית ספרית המקדמת הוגנות ומיומנויות ויכולות דמות הבוגרת והבוגר
 3. חיזוק הקשר ויצירת שותפויות עם קהילת בית הספר ועם מוסדות עירוניים, ארגונים חברתיים וחברות בתעשייה (STEM Ecosystem)
מודל רשותי התומך בחינוך STEM בין-תחומי מקדם הוגנות

הרשות המקומית יכולה לתמוך משמעותית ביישום מיטבי של חינוך STEM בין-תחומי בפריפריה על ידי זיהוי הצרכים והנכסים הייחודים לרשות והסרת חסמים. התפיסה כי הרשות היא האחראית הישירה לרווחה ולחינוך של התושב והקהילה מובילה את מנהלי המצוינות ברשות, מטעם התוכנית לאומית לקידום STEM בפריפריה, לקדם סביבה תומכת להטמעת חינוךSTEM בין-תחומי בבתי הספר ובקהילה, לאגם נכסים ומשאבים הקיימים ברשות ולחבר בין קהילות, גופים עסקיים ואקדמיה.

הרשויות השותפות בפיילוט:

 • מחוז הצפון: שפרעם, מג'אר, מגדל העמק, קריית שמונה
 • מחוז הדרום: חורה, דימונה, אופקים

אולי תתעניינו גם ב...

מידע וסקירה
על פי ה- OECD1, מערכות החינוך הטובות ביותר הן אלו המשלבות בין הוגנות לאיכות ומספקות לכל הילדים הזדמנויות לחינוך איכותי. הוגנות בחינוך משמעה שבתי הספר ומערכות...
נקודה למחשבה
חינוך מודע הוגנות הוא מסע תודעתי, אישי ובית ספרי. ה"נקודה למחשבה להוגנות בחינוך" מכוונת אותנו להתבוננות פנימית הנוגעת להיבטים רבים הכרוכים במסע זה
חומרי הוראה ולמידה
יחידות הוראה, מערכי שיעור וסדנאות לחדרי מורים
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.