דלג אל

הצהרת נגישות

מאפיינים

הגן העתידי:
מיומנויות קוגנטיביות, מיומנויות אישיות, למידה במרחבי חיים, ידע מתחומי הליבה, ידע תהליכי, קהילתיות, יזמות ויצרנות, ביטוי אישי, ידע בין תחומי, ידע עולם, מיומנויות תוך אישיות
סביבות למידה:
כל הגן
מעגל השנה:
כל השנה

תחומי דעת ונושאים מרכזיים:

 1. מדע וטכנולוגיה: עולם מעשה ידי אדם, יצורים חיים – בעלי חיים וצמחים, גרמי שמיים ומזג אוויר

אודות הפעילות

מרכזי העשרה למדע וטכנולוגיה לגיל הרך
ד"ר דיאנה אלדרוקי פינוס, מדריכה ארצית למדעים באגף לחינוך קדם יסודי
מרכזי העשרה ברחבי הארץ הם דוגמה לחינוך מיטבי בגיל הרך, לחדשנות ולעשייה פורצת דרך ביישום עקרונות עבודה בתחום המדע והטכנולוגיה בגיל הרך. כל מרכז אחראי לטיפוח סביבות התנסות ולמידה ייחודיות ולפיתוח פעילות על פי המדיניות ותוכניות הלימודים של משרד החינוך. המטרה המרכזית של המרכזים היא הטמעת תוכנית המדעים והטכנולוגיה בגיל הרך בקרב הגננות, מתוך מתן דוגמאות לפעילויות חקר ולתהליכי פתרון בעיות. המרכזים נותנים מענה לאוכלוסיית הגננות, לילדי הגנים ולהורים המבקרים בהם וניזונים הן מהכוחות המקומיים המפעילים את המקום הן מהנחיה ומהדרכה של צוות משרד החינוך. מסמך זה הוא מענה לפניות מרשויות המעוניינות להקים מרכזי העשרה, והוא כולל מטרות, עקרונות פעולה והנחיות להקמת מרכזי העשרה ולשכלול מרכזים קיימים. עם זאת אין במסמך זה התחייבות של האגף לחינוך קדם יסודי לסבסד הקמת מרכזים או הפעלתם.

מטרות מרכז ההעשרה במדעים לגיל הרך

 1. פיתוח ניצני חשיבה מדעית וטכנולוגית
 2. חשיפת הילדים למגוון אמצעי המחשה ודרכי ייצוג
 3. עיצוב מצבי למידה המאפשרים מבט חדש על תופעות מוכרות וחשיבה יצירתית
 4. הטמעת תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה ובחינוך סביבתי בגני הילדים
 5. קידום מרחבים בגן העתידי בתוך הגן ובחצר ברוח קידום חקר עצמאי ויצרנות ולמידה במרחבי חיים

עקרונות הקמה והפעלה של מרכז העשרה

 1. הובלת המרכז נעשית על ידי צוות הדרכה מומחה בפדגוגיה לגיל הרך ובעל רקע בתחום המדעים והטכנולוגיה (כגון בוגרת השתלמות גננות מובילות ממרכז דע-גן או בוגרות תוארי מוסמך בחינוך סביבתי מאוניברסיטאות וממכללות)
 2. תוכניות המרכז נבנות על פי תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לגיל הרך של משרד החינוך והתוכנית הפדגוגית של הגן העתידי. המרכז מאפשר רצף של ביקורים במהלך השנה (עדיף סביב נושא מרכז שנתי). יש לתת את הדעת על הפעילות בגן (לפני הביקור ואחריו) ולמצוא דרכים להבטיח את ההמשכיות בין ביקור לביקור במרכז. חובה על המרכזים לקבל אישור לתוכנית השנתית מצוות המדריכות של תחומי הדעת באגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.
 3. המרכז מעוצב באופן ייחודי ומצויד בציוד איכותי המאפשר התנסות ישירה ולמידה פעילה עם חומרים ותהליכים, מתוך שכלול ההתבוננות ותהליכי החקר והתיכון
 4. במרכז ישנן סביבות המעודדות פעילות חקר עצמאית ומשחק של הילדים. סביבות אלו הן מוקד משיכה ליציאה מהגן ודוגמה לגננות.
 5. המרכז פעיל לאורך כל השנה. אחת מנקודות המוצא להקמת מרכז מדע וטכנולוגיה לגיל הרך היא לאפשר נגישות והעמקה, כך שהילדים יוכלו לבקר בו פעמים רבות במהלך השנה. כמו כן המרכז פתוח בשעות שונות של היום ומומלץ לקיים בו סדנאות משותפות של ילדי הגנים עם הוריהם (אם הדבר מתאפשר). המרכז יכול לשמש מקום להשתלמות של הגננות בתחום המדע והטכנולוגיה ביישוב. המרכז מוזמן לפעול בשלושה מישורים בו זמנית: ביקורי גנים במרכז, השתלמות גננות והדרכה תוך גנית על ידי צוות המרכז.
 6. המרכז המדעי הוא מוסד בצמיחה, והילדים והגננות הם גורם פעיל בבנייתו ובהתפתחותו. עובדה זה ניכרת במרכזים חדשים שבהם אפשר לשלב את הילדים בהקמה של אזורי הפעילות. לדוגמה, הקמה של מטבח הנבנה מלבני בוץ, שילוב ילדים בתכנון של גינות וחצרות פעילות. מרכזים ותיקים לקראת חידוש או התחדשות מוזמנים להקים מרחבים המושכים חרקים, פרפרים וציפורים, ליצור מעברים מובנים בין הפנים והחוץ, לחדש את הריהוט עם הילדים וההורים יחד או ליצור פסיפס לאורך הקירות החיצוניים, מתוך התנסות עם תכנון המרחב והכרת החומרים והשימושים בהם.
 7. כוחות מקומיים – כגון תלמידי מחויבות אישית, סב וסבתא גן, פרחי הוראה, מתנדבים בשירות לאומי – מוזמנים לתרום את חלקם בהקמתו ובהפעלתו השוטפת של המרכז. בעת בניית תוכנית אפשר לשלב ביקורים במרכזי העשרה נוספים במקום (למשל, ילדים המבקרים במרכז העשרה מוזמנים לבקר בחווה החקלאית המקומית).
 8. צוות משרד החינוך יסייע בבניית התוכנית השנתית, באיתור צוות מתאים ובהדרכת הצוות לאורך השנה
  מרכזים רב תחומיים ומרכזים שותפים
  עושרו של מרכז העשרה טמון במידה שבה הוא נטוע בתוך הסביבה והקהילה על שלל משאביה. בבחירת אופיו של המרכז יש לאפיין את הכוחות המקומיים היכולים להבטיח רצף בתמיכה מזמן הקמת המרכז ועד להחזקתו השוטפת של המרכז היישובי. רצוי לאפיין את המרכזים כבר מרגע הקמתם לפי תחומי הפעילות ושיתופי פעולה ביישוב.

תחום פעילותם

 • מרכזים המשלבים בין תחומי ידע שונים בין-תחומיים כגון שילוב בין מדע ומוזיקה, בין מדע ואומנות או מדע ותנועה.
 • מרכזים המובילים בתחום החינוך הסביבתי וחוות חקלאיות המקיימות רצף תוכניות מותאם לגיל. אלו הן כמה אפשרויות ויש כמובן עוד. שיתופי הפעולה שהם יוצרים עם מוסדות קיימים נוספים ביישוב
  מרכזים הפועלים במבנים עם מוסדות אחרים: למשל, במרכזים לגיל הרך (הנותנים מענים מגוונים לקהילה), במבנה מתנ"ס או בחוות חקלאיות אשר מקצות שטחים לפעילות עם הגיל הרך.

דרכי עבודה

 • סדנאות תכנון, יצירה ובנייה
 • סיורים בסביבה קרובה
 • פעילות עצמית בעמדות התנסות
 • פעילות מוכוונת או חופשית בחצר
 • פעילות בתוך הגנים
 • קידום יוזמות של גננות וילדים – צרכים של הגן מקבלים מענה במרכז

דרישות מנהלת המרכז

 1. בעלת רקע וניסיון בגיל הרך ובתחומי המדעים והטכנולוגיה. למשל, בוגרת השתלמות גננות מובילות ממרכז דע-גן או בוגרות תוארי מוסמך בחינוך סביבתי מאוניברסיטאות וממכללות.
 2. מסוגלת לקיים שיח מדעי עם הילדים, תומכת בשאילת שאלות ומעודדת את הילדים לבנות את עצמם לומדים עצמאים.
 3. מפגינה יכולת הובלת צוות וארגון.
 4. נכונה ללמידה עצמית מתמשכת ולשיתוף בלמידת עמיתים.
 5. מסוגלת לתת ביטוי קונקרטי לרעיונות מופשטים במרחבי הלמידה.
 6. מחויבת לקידום הפדגוגיה של הגן העתידי בכל העשייה במרכז.
 7. שותפה פעילה בפורום מנהלות מרכזי העשרה ויוזמת שיתופי פעולה נקודתיים עם מנהלות מרכזים אחרים.

דרישות פיזיות של המרכז