חומרי הוראה

גני ילדים

תוכנית 'החינוך הפיננסי' גובשה במטרה לפתח אוריינות פיננסית משולבת מיומנויות קוגניטיביות בין אישיות ותוך אישיות אשר תומכות בחשיבה, בלמידה ובהתפתחות.
תוכנית זו משלבת את מושגי החינוך הפיננסי בהקשרים של חיי הגן וכוללת נושאים מרכזיים בחינוך הפיננסי: תקציב, אמצעי תשלום, צרכנות נבונה, עובדים ועבודה, כלכלה גלובלית וקיימות.

לחומרי הוראה בנושא