חומרי הוראה

מושג המספר

מושג המספר הוא מושג מרכזי בחיינו. פעילויות יום-יומיות שאנו עושים מערבות בתוכן מספרים. נוסף על השימוש היום-יומי המספר הוא מושג מרכזי במתמטיקה.
תחילת ההתפתחות של מושג המספר מתרחשת בגיל הרך, ויש חשיבות רבה לאופן שבו הילד רוכש מושג זה.

לחומרי הוראה בנושא

תחושה מרחבית וגיאומטריה

הגיאומטריה חשובה להכרת העולם שסביבנו ולהתמצאות בו. הילד מתפתח ופועל בתוך סביבה בה יש גופים וצורות. היכרות זו מסייעת לו להתמצא במרחב

לחומרי הוראה בנושא

מושגים כמותיים

המתמטיקה תופסת מקום נכבד בהיבטים שונים של חיי היום-יום, כמו: מדידות, כסף, זמן ועוד. הקישור בין תחומים אלה ובין הפעילויות השונות בגן, מאפשר התנסות משמעותית לילדים, וחיזוק היכולת של השימוש במתמטיקה בחיי היום-יום. פרק זה בתוכנית הלימודים עוסק ביחסי גודל, במדידות, במושגי זמן, בכסף, באיסוף ובהצגת נתונים.

לחומרי הוראה בנושא