חומרי הוראה

שילוב התנועה בסביבה הפיזית והחברתית

ארגון הסביבה הפיזית והסביבה החברתית כדי לאפשר לימוד של תנועות הבסיס בד בבד עם ביסוס ההערכה העצמית של הילדים

לחומרי הוראה בנושא

חינוך לתנועה

לחינוך לתנועה יש השפעה על תהליך ההתפתחות המוטורית של ילדים. השפעה זו נוגעת גם להיבטים רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים

לחומרי הוראה בנושא

חינוך לשלומות

החינוך לשְׁלוֹמוּת עוסק בלימוד עובדות הקשורות לשלומות, בהבנת הקשר בין התנהגות הפרט לשלומות שלו ובהתנסות בפעילויות המאפשרות שלומות בהווה ומכינות לחיים של שלומות בעתיד

לחומרי הוראה בנושא

חינוך לבריאות

בריאות היא מושג הוליסטי הכולל בתוכו בריאות גופנית, נפשית, חברתית וסביבתית. מטרת מוסדות החינוך לטפח ידע ומודעות, להטמיע הרגלים בריאים, ליצור סביבה מעודדת בריאות ולטפח תרבות, בריאות ושלומוּת בקרב הילדים, הצוות, ההורים והקהילה

לחומרי הוראה בנושא