דלג אל

הצהרת נגישות

קסם של תיאטרון – מדריך לגננת

למאגר חומרי ההוראה

מאפיינים

הגן העתידי:
קהילתיות, יזמות ויצרנות, ביטוי אישי, למידה במרחבי חיים, ידע מתחומי הליבה, ידע בין תחומי, ידע תהליכי, ידע עולם, מיומנויות קוגנטיביות, מיומנויות תוך אישיות, מיומנויות אישיות
סביבות למידה:
פנים הגן
מעגל השנה:
כל השנה

תחומי דעת ונושאים מרכזיים:

 1. אומנויות - אומנות תיאטרון: פעילויות בסדנת התיאטרון בגן

אודות המדריך

כתבו: סמדר מור, אביבה סברדלוב
במדריך מגוון הצעות לפעילויות לטיפוח היכולות התיאטרליות הטמונות בכל ילד.
שילוב פעילויות אלה ונוספות, כיד הדמיון והיצירתיות של המחנכים, בחיי הגן יאפשר להפיק את מרב ההנאה מהחוויה התיאטרונית.
במדריך מבוא ושבעה פרקים. הפרקים הראשונים עוסקים בכל אחד ממרכיבי שפת התיאטרון: הדמות, האבזר, המקום, העלילה.
המדריך לגננת בשפה העברית
המדריך לגננת בשפה הערבית
לכל מרכיב מוצעות פעילויות במבחר נושאים ומודרגות לפי מורכבותן:
פעילויות בסיסיות
פעילויות מתקדמות המשלבות יותר ממרכיב אחד
פעילויות בעלות מורכבות גבוהה.
הפרק "מסיפור להצגה" משלב את כל המרכיבים המובאים לעיל. אפשר לעסוק בו לאחר שהילדים התנסו במגוון פעילויות מכל אחד מהפרקים הקודמים או לחלופין להתחיל בו ולשלב בו פעילויות מהמרכיבים השונים.

רוב הפעילויות מיועדות לקבוצות של 15-12 ילדים אלא אם צוין אחרת.

סדר הפעילויות ומספרן בכל מפגש יותאמו לאוכלוסיית הילדים. כל אחד מהמחנכים יֵדע לבחור בפעילויות שיתאימו לילדי הגן ויפעיל את שיקול דעתו כדי לקבוע את התזמון, המינון והקצב המתאימים.

מקצת מהפעילויות מלוות בדוגמאות מפורטות להנחיות. הוראות אלה מובאות בציטוט בסוגריים ונועדו להבהרת הכתוב ולהמחשת רוח הדברים. מובן שכל אחד מהמחנכים יוכל לתרגם את הדוגמאות ולהתאימן לילדי הגן.

רוב הפעילויות כתובות בסדר קבוע המתחיל בחימום (איך נתחיל?), נמשך אל גוף הפעילות (נצא לדרך!) ומסתיים בהצגה (ועכשיו נעבור להצגה...). בדרך זו הילדים יוצאים מנקודה לא ידועה אל מסע המוביל אותם לסוף, להצגה המחברת את כל האלמנטים שחוו בדרך. מסע זה בא לידי ביטוי גם במבנה המדריך כולו, מפרקים העוסקים בכל אלמנט תיאטרוני לחוד אל הפרק המחבר – ההצגה – או איך מחברים את הכול.

עם זאת, אפשר להפוך את הסדר המוצע: להתחיל בהצגה ולשלב לתוכה את החלק של ההפעלה (נצא לדרך!). דרך זו מאפשרת זרימה אל תוך ה"תרגילים" מתוך משחק ספונטני של הילדים.

תוכן העניינים

פתח דבר
מבוא
חינוך לתיאטרון בגיל הרך – מדוע?
חינוך לתיאטרון בגיל הרך – כיצד?
תיאטרון מהו? מושגי יסוד בתיאטרון?

הדמות – או כיצד נהפוך למישהו אחר?
מחוות גוף ותנועה – מהן?

 • נתחיל בתנועה
 • נפסל פסלים
 • נביט במראות
 • נבנה "מכונות"
 • נביע רגשות ותחושות
 • נציג פעולות יום-יומיות
 • דמות וקצב
 • מחיות לדמויות
 • מי יושב על הכיסא?
 • מתמונה להצגה

איפור – לשם מה?

 • דמויות מתאפרות

תלבושת מהי?

 • הדמות שמתחת לכובע
 • נלביש ונלבש דמויות

בואו נשמיע קול

 • נדבר ג'יבריש
 • קול במעגל

האבזר – חפץ אמיתי ודמיוני או איך נהפוך למשהו אחר?
הגוף כחפץ

 • נהפוך לחפצים

חפצים עוברים שינוי (טרנספורמציה)

 • חפצים ורגשות
 • מה נעשה עם כיסא?
 • ומה עם בלון?
 • ועם עיתון?

המקום בתיאטרון או איך נהפוך למשהו אחר?
ניצור מקום בדוי

 • נצא למסע מודרך
 • נטייל ב"שדות" שונים
 • נבקר מקומות שונים

נקים תפאורה

 • נעצב מקום
 • נעצב תפאורה

העלילה – או מה הסיפור?
רצף הפעולות (התחלה-אמצע-סוף)

 • רצף בסיפור

קונפליקט (התנגשות בין רצונות)

 • ניצור קונפליקט (מפגש בין דמויות)
 • נפתור קונפליקט