דלג אל

הוראת אנגלית

הוראת האנגלית

ישראל מתאפיינת בגלי עלייה הכוללים בתוכה צעירים הצריכים להיקלט בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך בפרט. כל גל עלייה נושא עימו מטען (תרבותי, חברתי, חינוכי) מארץ המוצא אשר יכול להשפיע על רכישת השפה האנגלית במערכת החינוך בישראל.
האתגר הראשון העומד בפני העולה הוא לימוד השפה העברית, אך עליו ללמוד גם את השפה האנגלית. נדרשת שליטה בשפה האנגלית לזכאות לתעודת בגרות, לכניסה לאוניברסיטה ולכמה מהמיומנויות הנדרשות של המאה ה-21.
אפשר לחלק את אוכלוסיית העולים לשלוש קבוצות:
הקבוצה הראשונה מתאפיינת בתלמידים המגיעים ממדינות דוברות אנגלית וזקוקים להזדמנות ולתנאים לשפר ולשכלל את שפתם.
בקבוצה שנייה תלמידים מארצות שאינן דוברות אנגלית אשר די ברמת האנגלית שלהם כדי להיקלט בכיתות רגילות ללימוד אנגלית, אך עודם זקוקים לתמיכה.
בקבוצה השלישית תלמידים עולים שרמת האנגלית שלהם מתחת לרמה הנדרשת הזקוקים למסגרות להשלמת הפערים.

הוראת אנגלית

הוראת אנגלית

תפקידו של המורה לאנגלית, ככל מורה, הוא לסייע לתלמידים ללמוד ולרכוש כלים להצלחה. מורה לאנגלית המלמד עולים חדשים צריך להשקיע יותר תשומת לב ומאמץ בתלמידיו כדי ליצור בעבורם קרקע מיטיבה ללימוד השפה. במעבר של תלמידים עולים ממדינה למדינה אפשר שיתערער מערך התמיכה שהיה להם כגון משפחה וחברים, והם עשויים לחוש שינוי של ממש במערך הלמידה המוכר והידוע להם. תפקידו של המורה לאנגלית הוא לזהות היכן צריך להעניק ולספק תמיכה ככל האפשר כדי לעזור לתלמיד להגיע לרמת האנגלית שקבע משרד החינוך בתוכנית הלימודים באנגלית.
להלן עקרונות ודרכי פעולה הנוגעים בעיקר לתלמידים עולים מהקבוצה השנייה והשלישית.

הוראת אנגלית – עקרונות ודרכי פעולה

יצירת מוטיבציה

מאחר שחוויית הלמידה של תלמידים עולים כרוכה בלחץ עקב לימוד שתי שפות זרות בעת ובעונה אחת, על המורה לגלות ערנות ומודעות לצורך להגביר מוטיבציה אצל התלמידים ולשמר אותה במגוון אמצעים.
דרכי פעולה:

 • פתחו שיחה וגלו עניין בתלמידים עולים. דעו מאין באו ומה מצבם כעת (תחושות, חוויות, שגרת חיים, חלומות).
 • הפעילו שיקול דעת ובחרו נושאים הקשורים בארץ המוצא של התלמידים והתרבות בה, אם ביכולתם להעלות את המוטיבציה של התלמידים בכיתה, ושלבו אותם בשיעורי הכיתה.
 • בחרו חומרי למידה רלוונטיים, גם אם אינם הנושאים בספר הלימוד, כל עוד הם עשויים להתאים לתחומי העניין של התלמיד.
 • הציגו בפני התלמידים דמויות לחיקוי, במיוחד מארץ מוצאם, שנתקלו בקשיים והצליחו בתחומים שבהם נדרשת שליטה בשפה האנגלית.
 • עודדו השתתפות בביצוע משימות על ידי מתן תמריצים מגוונים.
 • בחרו משימות שהתלמידים יכולים להצליח בהן.

קידום הצלחה

תלמידים עולים מגיעים לישראל לאחר לימוד במסגרות חינוכיות שונות. קצתם לא למדו כלל אנגלית שפה זרה בארץ המוצא שלהם, וקצתם התחילו ללמוד בגילים שונים. לכן רמת האנגלית של כמה מהעולים יכולה להיות נמוכה מזו הנדרשת במערכת החינוך בארץ והם עלולים להיכשל. כישלון מוריד מוטיבציה. לכן על המורים לאנגלית לעשות הכול כדי לחזק את תחושת המסוגלות העצמית אצל תלמידים עולים. יש להחליף את המושג 'כישלון' במושג 'זינוק להצלחה'.
דרכי פעולה:

 • הציבו יעדים לטווח קצר ודרכים להשגתם.
 • שבחו את התלמידים על כל הצלחה בתהליך.
 • כאשר תלמידים לא עמדו ביעדי הצלחה, עזרו להם להבין את הגורמים לכך.
  דוגמה: כדי לבנות את תחושת המסוגלות של התלמידים, חזרו ובדקו את דרישות המטלה וּודאו שהיא ניתנת להשגה. צמצמו את היקף המשימות, במידת הצורך, ביחס לשאר הכיתה. אם לא די בכך, אפשרו לתלמידים להשתמש במקורות ובעזרים שיסייעו להם לבצע את המטלה על הצד הטוב ביותר. לדוגמה: מילון, רשימת אוצר מילים בתרגום לשפת האם, למידת עמיתים. עם סיום המטלה, בדקו אותה ושבחו את התלמידים על הצלחתם. עזרו להם להבין את הגורמים לקשיים, אם ישנם, ובנו בעבורם משימה חדשה ליצירת חוויית הצלחה.

הקניית מיומנויות שפה

תלמידים צריכים לרכוש, ליישם ולתרגל אסטרטגיות למידה לשיפור אוריינות השפה האנגלית. מתוך אין-ספור אסטרטגיות על המורה לסייע לתלמידים לחשוף ולגלות את אלו המתאימות להם ולאפשר להם ליישם ולתרגל אותן.
דרכי פעולה:

 • בתכנון השיעור על המורים לשאול את עצמם מה יהיו הדרכים שיסייעו לתלמידים לקלוט ולהפנים את הנושא הנלמד, כלומר באילו אסטרטגיות למידה להתמקד.
 • בזמן השיעור עודדו את התלמידים לחשוב ולשאול שאלות שיובילו אותם לפיתוח אסטרטגיות המתאימות להם, דרכים שיסייעו להם בלמידה.
  דוגמאות לשאלות שעל התלמידים לשאול את עצמם:
  מה עליי לעשות אם אני לא מבין שאלה?
  מה אני צריכה לעשות כדי לדעת את זמן הפועל? (עבר, הווה או עתיד)
  איך אני יודעת לאתר בטקסט את התשובות לשאלות?
  איך אני זוכר מילים חדשות?
  איך אני מתחילה לכתוב חיבור?
  מה עליי לעשות לקראת סיום המשימה?
 • תנו לתלמידים לתרגל וליישם את האסטרטגיות שנלמדו כדי להפנים אותן.
 • עודדו את התלמידים לחשוב על אסטרטגיות ייחודיות להם שיובילו אותם להצלחה.

להלן אסטרטגיות מספר ללימוד ולרכישה של השפה האנגלית לארגז הכלים של המורה.
אסטרטגיות ללימוד אוצר מילים:

 • היעזרו במילון אנגלי-שפת אם של התלמידים במידת הצורך.
 • תרגמו את המילים לשפת האם של התלמידים.
 • נהלו מחברת מילון.
 • כתבו את אוצר המילים כחלק מצירוף מילים או משפטים.
 • צייר ציור מתאים ליד המילים.
 • צרו משפחות מילים.
 • סמנו את המילים בצבעים שונים על פי קטגוריות.
 • חזרו ואמרו את המילים בקול.
 • פרקו את המילים וקראו אותן על פי הברות.
 • שננו את המילים תוך כדי הליכה.
 • שמרו את המילים בטלפון הסלולרי או באמצעי טכנולוגי אחר כדי לאפשר שליפה קלה.
 • הקליטו את המילים והקשיבו להן.
 • בקשו מהמורה להקליט בעבורכם את המילים.
 • בחנו את עצמכם בכל יום בעזרת עמית.
 • צרו תפזורת או משחקי מילים שונים עם המילים החדשות.
 • אמרו מילה תוך כדי ביצוע תנועה מסוימת.
 • אמרו את המילים בטונים שונים.
 • השתמשו במילים החדשות בשיח.
 • חפשו את המילים בגוגל או בגוגל תמונות.
 • למדו חבר מילה בשפת האם שלכם, ובתמורה הוא ילמד אתכם מילה באנגלית.
 • נסו אסטרטגיות שונות, בחרו ואמצו את האסטרטגיה המועילה לכם יותר.

הרחבה והעמקה בנושא הוראת אוצר מילים אפשר למצוא באתר אנגלית
The Practical Guide for Teaching Vocabulary

 

אסטרטגיות להבנת טקסטים של מידע

 • שערו את התוכן לפני הקריאה על ידי התייחסות לכותרת, לסוגה, לסימנים או למילים בולטות, למבנה ולגרפיקה.
 • השתמשו במילון אנגלי-שפת אם לפי הצורך.
 • פרשו מילים לא מוכרות החוזרות על עצמן.
 • קראו בפעם הראשונה את כל הטקסט ברפרוף.
 • קראו כל משפט לא ברור יותר מפעם אחת כדי לשפר את הבנתכם.
 • קראו את הטקסט בקול רם אם הקריאה משפרת הבנה.
 • בקשו הקראה של הטקסט במידת הצורך.
 • כתבו הערות בצד הטקסט אשר יסייעו לכם בהבנתו.
 • צרו תרשים זרימה שיבהיר לכם את הטקסט.
 • הסבירו בעל פה או בכתב משמעות כל פסקה.
 • הסבירו את הבנת הטקסט לחבר/ה.
 • הדגישו בצבעים שונים רעיונות מרכזיים ומשפטים התומכים ברעיון המרכזי.
 • סמנו את מילות הקישור.
 •  קראו את הפסקה הראשונה והאחרונה כדי לוודא שהבנתם את הרעיון, הנושא המרכזי.
 • קראו את השאלות הבודקות את הבנת הטקסט (אם ישנן) כדי למקד את ההבנה.
 • שתפו עם אחרים הבנת תוכן הטקסט מפרספקטיבה של עולה חדש.
 • נסו אסטרטגיות שונות, בחרו ואמצו את האסטרטגיה שמועילה לכם יותר.

אסטרטגיות ללמידת דקדוק

 • השוו את התבנית הדקדוקית באנגלית לזו שבשפת האם ושימו לב במיוחד להבדלים.
 • שתפו את הכיתה בהבדלים בין השפות.
 • שננו וחזקו את ידיעותיכם בתבניות הדקדוק בעזרת שיטות שינון מגוונות כגון שימוש בצבע, מצלול, תרשים וכיו"ב.
 • למדו בעל פה משפט שהוא דוגמה לתבנית הדקדוקית הנלמדת.
 • מצאו שיר, טקסט או חלק מטקסט שמופיע בו המבנה הדקדוקי הנלמד.
 • השתמשו בתבנית הדקדוקית בכתב או בעל פה כמה שאפשר כדי להפנימה.
 • נסו אסטרטגיות שונות, בחרו ואמצו את האסטרטגיה שמועילה לכם יותר.

רפלקציה

רפלקציה היא חלק מהותי מתהליך הקניית אסטרטגיות למידה. יש לדאוג כי העולים החדשים יעברו תהליך של רפלקציה לאחר משימות עבודה. מומלץ שהמורים ילוו את התלמידים בתהליך הרפלקציה.
דרכי פעולה:
על המורה לקבוע פגישות אישיות עם העולים החדשים אחרי פעילות לימודית וליצור שיח סביב תהליך הלמידה.
דוגמאות לשאלות:

 • מה היה לי קל? ומה היה קשה?
 • האם פתרתי את הבעיות, את הקשיים? אם כן, כיצד? אם לא, איזו עזרה אני צריך?
 • יש לקבוע פגישות תכופות וממוסדות עם התלמידים שבמהלכן מתקיים דיון סביב תהליך הלמידה של התלמידים בעזרת שאלות מנחות.

דוגמאות לשאלוני עזר

גישור על פערי ידע ומיומנויות בסיסיות באנגלית

אפשר שלתלמידים העולים יהיו פערי ידע באנגלית הדורשים טיפול כבר בראשית תהליך הלימוד. על המורה לחזור וללמד נושאים לפי הצורך כדי לאפשר לתלמידים העולים לגשר על פערים בלימוד השפה.
דרכי פעולה:
במידת הצורך יש להקדיש זמן יעיל וממוקד לחזרה או ללימוד אבני היסוד של השפה. אפשר שלא יהיה די זמן ללמד את כל הנושאים במפורט. לכן יש צורך להתמקד בנקודות המשמעותיות שיסייעו לתלמידים להשתלב מבחינה שפתית.
דוגמאות:
קריאה (פענוח):

 • הוראה, חזרה על "a, b, c, th" וכו' יכולה להיות מועילה יותר מהתמקדות ב"ph, ight" וכו'.
  מבנה המשפט:
 • בדקו שהתלמידים יודעים כיצד להרכיב משפט פשוט.
 • הוראה, חזרה על מבנה משפט כמו: The girl liked the present"" (נושא – פועל – נשוא) יכולה להיות מועילה יותר מהתמקדות ב-If the girl liked the present, she would smile" (משפט תנאי מורכב).
  פעלים וזמנים:
 • בדקו שהתלמידים יודעים את הקשר בין תצורת הפועל והזמן.
 • הוראה, חזרה על present, past, future יכולה להיות מועילה יותר מהתמקדות בשלושת המצבים שבהם אפשר להשתמש ב-past progressive.
  אוצר מילים:
 • בדקו שהתלמידים מכירים אוצר מילים בסיסי.
 • הוראה, חזרה על מילים כמו "walk, cook, river" יכולה להיות מועילה יותר מהתמקדות במילים כמו "stroll, fry, stream".

תוכנית הלימודים באנגלית מכתיבה הוראת אוצר מילים לפי רמות.
לבתי ספר יסודיים ראו עמ' 39 Foundation Level: Lexis (Band I).
לחטיבות הביניים ראו עמ' 52 Intermediate Level: Lexis (Band II)

תמיכה בלימוד הוראת אנגלית


תמיכה למורים
מומלץ למורים לאנגלית המלמדים עולים חדשים ליצור קהילת למידה בתוך בית הספר ומחוצה לו כדי לחלוק רעיונות משותפים.
דרכי פעולה:

מומלץ שמורים לאנגלית ייצרו קשר עם מורים להוראת העברית כדי לתאם אסטרטגיות למידה משותפות לתלמידים עולים שהם מלמדים.
דוגמה:
המורה לאנגלית והמורה לעברית נפגשים ומחליטים יחד על אסטרטגיה אחת בלמידת טקסט. למשל: איך לדלות את הרעיון המרכזי מגוף הטקסט. המורה לאנגלית מיישם את האסטרטגיה בלימוד טקסט באנגלית , והמורה לעברית עושה זאת עם טקסט בעברית. מכאן שהתלמידים מרוויחים מחיזוק האסטרטגיה בשתי השפות.
אתר אנגלית
תמיכה לתלמידים
מעבר לתמיכה בכיתה, תלמידים עולים זקוקים לפעמים לעזרה מחוץ לכותלי בית הספר, במיוחד אם אינם מקבלים זאת בבית.
דרכי פעולה:

 • נסו לחבר בין תלמידים עולים לכאלה שנולדו בארץ הגרים בסמיכות, כדי שיוכלו לבצע מטלות כיתה משותפות יחד.
 • בחרו בתלמידים המוכנים להתנדב לענות על שאלות (באמצעות דואר אלקטרוני, צ'אט, טלפון) אחרי שעות הלימודים לתלמידים עולים.
 • בררו אם קיים מורה בבית הספר הדובר את שפת העולים שיוכל להעניק תמיכה לתלמידים.
  עודדו את התלמידים העולים למצוא דרכים לתרום מידיעותיהם, מניסיונם ומחוויותיהם לחבריהם ליצירת קירוב לבבות.

אולי תתעניינו גם ב...

הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.