תכנון לימודים – הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית)
ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 
לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

מיומנויות יסוד בלימוד תנ״ך

 • התלמיד ידע להתמצא בכ"ד ספרי התנ"ך, בסדרם הכולל ובכל ספר בפני עצמו
 • התלמיד ידע לקרוא בקול יחידת פסוקים באופן מוטעם וראוי
 • התלמיד ידע לפענח מילים קשות מתוך ההקשר בפסוק ומתוך הקשרן בתנ"ך
 • התלמיד ידע לזהות קשיים בולטים: ברמת המילים (קושי לשוני או תחבירי), ברמת התוכן (כגון סתירה, פער בכתוב), ברמת הסגנון (ייתור, כפל) וברמת הרעיון והמשמעות.
 • התלמיד ידע לתחום יחידת תוכן, לתת לה כותרת, לאתר מילה מנחה
 • התלמיד יכיר מושגי סגנון בולטים כמו: משל, דימוי, הדרגה, ניגוד, תקבולת

מיומנויות יסוד בתחום הפרשנות

הבסיס הפרשני בכתוב

 • התלמיד ידע לזהות את השאלה המפורשת או הסמויה עמה מתמודד הפרשן בפירושו
 • התלמיד ידע לזהות את סוג הקושי בכתוב (ברמת הלשון והמילים, ברמת התוכן, ברמת רעיון) במקומות מובהקים
 • התלמיד ימצא את הבסיס לפירוש במילות הפסוקים ובהפניות המצויות בפירוש

מבנה הפירוש

 • התלמיד יעמוד על המבנה של הפירוש (כגון: קושיה, תירוץ, הוכחות)
 • התלמיד יבחין בין דברי הפרשן לציטטות המובאות בפירושו
 • התלמיד יכיר את סוגי הראיות שהפרשן מביא: מהמקרא, מהתרגום, מדרשות - חז"ל, מספרי דקדוק ומסברא

לשון הפירוש

 • התלמיד יכיר מונחים ומטבעות לשון המובאים בפרשנות הקלאסית ובמדרשים, כמו: יכול, תלמוד לומר, כמשמעו, פשוטו כמשמעו, מקרא קצר, מקרא מסורס סרסהו ופרשהו, דבק עם, מוסב על, שב אל. בפירוש ראב"ע: והעד, אין לו חבר, גזרת, טעם ברמב"ן – ר' אברהם (משה, שלמה), על דרך האמת
 • התלמיד יכיר ראשי תיבות, כמו: ד"א, ד"ה
 • התלמיד יכיר חלק מן המידות שהתורה נדרשת בהן בשימושן במפרשים (קל וחומר, כלל ופרט, גזירה שווה)

השימוש בפרשנות

 • התלמיד ידע לפרש את הפסוק בודד או יחידת פסוקים על פי הפירוש

השוואה פרשנית

 • התלמיד ידע להשוות בין פירושים שונים – נקודות דמיון ונקודות שוני בין פירושים בדוגמאות מובהקות

נושאים בתוכנית הלימודים

חומש בראשית - יחידה 1. פרקי הבריאה. פרקים א, ד

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • לעולמנו יש ריבון שברא אותו ומיטיב עם בריותיו, ואנו תלויים בו ובהשגחתו
 • לכל אדם יש בחירה חופשית ולכן הוא נושא באחריות למעשיו (כלפי הקב"ה וכלפי הזולת)

חומש בראשית - יחידה 2. המבול ומגדל בבל. בראשית ו-ט, יא

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • התנהגות מוסרית היא תנאי לקיומה של חברה אנושית
 • לכל אדם יש בחירה חופשית, וגם כאשר רוב החברה מקולקלת יש לכל אדם אפשרות לבחור בטוב

חומש בראשית - יחידה 3. אברהם אבי האומה. פרקים יב-יד

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • האבות והמנהיגים בתנ״ך מלמדים אותנו שחייו של כל אחד מאתנו מתנהלים בשני מישורים: מישור לאומי ומישור פרטי. חיים שלמים, הם חיים שיש בהם ביטוי לשני המישורים הללו.
 • ארץ ישראל היא המקום היחיד בו אדם מישראל יכול לחיות חיים מלאים

חומש בראשית - מתוך יחידה 3. לוט ואברהם מלחמות המלכים. פרקים יג-יד

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • האבות והמנהיגים בתנ״ך מלמדים אותנו שחייו של כל אחד מאתנו מתנהלים בשני מישורים: מישור לאומי ומישור פרטי. חיים שלמים, הם חיים שיש בהם ביטוי לשני המישורים הללו
 • ארץ ישראל היא המקום היחיד בו אדם מישראל יכול לחיות חיים מלאים

בראשית - יחידה 4. מסע של אמונה. פרקים טו-יז

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • הברית שבין הקב"ה לאבות מלווה את עם ישראל בכל הדורות. ונוטעת בנו את הכוח לעמוד באתגרים ולהתמודד
 • עם הפער שבין הבטחות ה' לבין התהליך הארוך של התממשותן במציאות
 • אברהם ושרה מתווים לנו דרך של אמונה

חומש בראשית - יחידה 5. מבשורת הולדת יצחק ועד מות שרה. פרקים יח-יט, כב-כג

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • עלינו ללכת בדרכי אברהם ושרה
 • כל אחד ואחת מעם ישראל ממשיך בחייו את הקשר שנוצר בין הקב"ה לאבות

חומש בראשית - מתוך יחידה 5. קבורת שרה. פרק כג

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • עלינו ללכת בדרכי אברהם ושרה
 • כל אחד ואחת מעם ישראל ממשיך בחייו את הקשר שנוצר בין הקב"ה לאבות

חומש בראשית - יחידה 6. פרקי יצחק ורבקה. פרקים כד-כז

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • הדרישה לעשות מעשי חסד היא עמוד תווך מחייב עבור כל מי ששייך לעם היהודי
 • אדם מישראל יכול להגיע למעמד גבוה מתוקף מאמציו והשתדלותו ולא רק מתוקף ייחוסו ומקומו המשפחתי

חומש בראשית - יחידה 7. יעקב, רחל ולאה בונים את בית ישראל. פרקים כח-לא

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • גדלות אמונתו של יעקב אבינו היא בחיבור שבין יוזמה והשתדלות אנושית לבין הידיעה שה' מנהיג את המציאות ובידיעה שלא תמיד התוכנית האנושית זהה לתוכנית האלוהית
 • היסוד לקיומו של עם ישראל הוא התא המשפחתי שיש בו חיבור בין אהבת איש לאשתו ובינם לבין ילדיהם הממשיכים את שרשרת הדורות

חומש בראשית - יחידה 8. "ויבוא יעקב שלם". פרקים לב-לה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • השיבה של יעקב לארצו - כמו של עם ישראל בהמשך - כרוכה בהתמודדות עם קשיים רבים, ודורשת אמונה, התמדה ותושייה
 • בסיפורי האבות טמונים רמזים להתרחשות עתידית בתולדות עם ישראל, בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים"

חומש בראשית - מתוך יחידה 8. מעשה דינה. הולדת בנימין וקבורת רחל. סוף המסע של יעקב בארץ. פרקים לד-לה

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • השיבה של יעקב לארצו - כמו של עם ישראל בהמשך - כרוכה בהתמודדות עם קשיים רבים, ודורשת אמונה, התמדה ותושייה
 • בסיפורי האבות טמונים רמזים להתרחשות עתידית בתולדות עם ישראל, בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים"

חומש בראשית - יחידה 9. יוסף במצרים. פרקים לז-מא (מלבד פרק לט)

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • ההבטחה האלוקית מתממשת בדרכים מורכבות שלעיתים נראות הפוכות מהיעד. מה שנראה כנפילה גדולה יכול להתברר בהמשך כשלב הכרחי לעלייה גדולה ומימוש החזון
 • החלומות טומנים רמזים על העתיד להתרחש, אך צריך השראה אלוקית בכדי לפענח נכון את הרמז ולהבין את מה שראוי לעשות
 • יוסף מלמד אותנו כי גם כאשר אדם גולה מביתו או מסביבתו הטבעית, הוא יכול לשמור על ערכיו ואמונותיו למרות היותו בודד בסביבה זרה ואפילו עויינת

חומש בראשית - יחידה 10. יוסף ואחיו. פרקים מב-נ

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • על האדם לקחת אחריות על הטעויות שלו, ולחפש דרך לתיקון
 • היכולת לסלוח לזולת על דבר רע שעשה היא כח מופלא שניתן לזכות בו בזכות האמונה שהכל מאת ה', וגם מה שנחשב לרעה הקב"ה חשבה לטובה

ספר יהושע - יחידה 1. הכניסה לארץ וכיבושה. פרקים א-ה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • הכניסה לארץ ישראל מכריחה את עם ישראל להשתנות - להיפרד משגרה ומהרגלים קודמים ולבנות כלים חדשים לעבודת ה'
 • מנהיגותו של יהושע ממשיכה את מנהיגות משה וגם מחדשת

ספר יהושע - יחידה 2. כיבוש והתנחלות. פרקים ו-ח, י-יא, כד

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • בכיבושי יהושע הקב"ה, צעד אחרי צעד, מצמיח את ישראל לקראת התמודדות עצמאית
 • גם במלחמות שבדרך הטבע הקב"ה מלווה את ישראל

ספר שופטים - יחידה 1. פתיחה לספר שופטים. פרקים א-ב, ד-ה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • תקופת השופטים היא תקופת מעבר ושלב הכרחי בהכנת העם ובגיבושו לקראת חיים עצמאיים בארץ
 • המנהיגות בימי השופטים מלמדת אותנו שלצד הבחירה האלוהית דרושה עשייה אנושית והשקעה כדי להושיע את העם

ספר שופטים - יחידה 2. גדעון ושמשון. פרקים ו-ח. יג-יד. טז

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מנהיג ראוי נוהג מתוך אחריות לאומית ולא מתוך מניע אישי
 • כל מנהיג פועל מתוקף תקופתו ובסיפורו משתקף המצב של העם בימיו

ספר שופטים - יחידה 3. פסל מיכה ופלגש בגבעה. סיכום לספר שופטים. פרקים יז-כא

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • "בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה"
 • בכל התמודדות במרחב האישי והלאומי נדרשת תשתית מוסרית

יחידה בנושא תפילה

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • יש דרכים רבות שבהן האדם יכול לעבוד את הקב"ה - הדרכים עשויות להשתנות לפי אופיו של האדם, הזמן או המצב בו האדם נמצא
 • האדם המאמין הופך מצבי חיים שונים לעבודת ה' ולתפילות

יחידה בנושא פרשנות

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • התורה במהותה כתובה לכתחילה באופן המחייב את לומדי התורה לפרשה (כמו, סתירות לכאורה, חוסר בהירות, חזרות וכד')
 • מציאות החיים השונה של כל אחד מפרשני התורה אפשרה להם לחשוף ולגלות את דבר ה' בעולם

חומש שמות - יחידה 1. שעבוד מצרים ומינוי משה. פרקים א-ה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מאמץ אנושי (התערותא דלתתא) עשוי לעורר התערבות אלוהית (התערותא דלעילא)
 • לאורך ההיסטוריה נדרשה השגחה ייחודית של ה' כדי להבטיח את קיומו של עם ישראל

חומש שמות - יחידה 2. מכות מצרים. פרקים ו-יב

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • עשר המכות - שלב בבניית האמונה והתודעה של עם ישראל כבני חורין או - תודעה ועיצוב זהות מושפעים מתהליכים היסטוריים
 • גילוי כוחו של הקב"ה בעולם מביא את האומות להכרה בו

חומש שמות - יחידה 3. ישראל יוצאים ממצרים. פרקים יב-טו

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • היציאה לחירות כרוכה בקבלת אחריות למעשים
 • פרטי האירוע ההיסטורי אלא הבניה מכוונת של מסר מכונן, ויש לו נוכחות יום־יומית בחיים של כל אחד מישראל
 • יש צורך להתנתק כדי להתחיל מחדש

חומש שמות - יחידה 4. הכניסה למדבר. פרקים טו-יז

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • קשיי המדבר, כמו גם קשיי החיים, יוצרים תהליך שמעצים את כוחות הנפש ואת האמונה בה
 • בקשה מוצדקת מה' היא מעשה ראוי, ואילו תלונה על ה' אינה מעשה ראוי. ההבדל בין השניים הוא דק ואפשר לזהותו בסגנון הדיבור

חומש שמות - יחידה 5. מעמד הר סיני. פרקים יח-כ

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מעמד הר סיני הוא נקודת שיא בתהליך שבו עם ישראל הופך להיות עמו של ה', על כל המשתמע מכך - בני ישראל מחויבים למצוות ה' ולדרך התורה, וה' מתייחס לעם ישראל כעם סגולה
 • ממעמד הר סיני אנו למדים שיש ערך לא רק לתוכן הדברים אלא גם למסגרת ולהקשר שבהם הדברים נאמרים

חומש שמות - יחידה 6. פרשת משפטים - יחס התורה לפגיעה באדם

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • החיים היהודיים בנויים מהלכות, מצוות ודינים בכל תחומי היום־יום, שמביאים לידי ביטוי רגעי שיא, רוממות רוח וערכים נשגבים
 • פרטי הלכות ובהן המחויבות שבין אדם לחברו הם חלק בלתי נפרד מהברית שנכרתה בין עם ישראל לקב"ה בסיני
 • לאדם יש אחריות גם כלפי גופו, נפשו וכבודו של האדם האחר

חומש שמות - יחידה 7. פרשת משפטים - דיני פגיעה ברכוש האדם

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • בדינים הקשורים בפגיעה ברכוש של אדם אחר התורה מחנכת אותנו לשאת באחריות למעשינו בלי קשר לכוונתנו בשעת מעשה
 • על שופטי ישראל מוטלת החובה ליישם במערכת המשפט הארצית את הדרישה למשפט וצדקה

חומש שמות - יחידה 8. חטא העגל - פרקים לב-לד (מלבד פרק לג)

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מאורעות גדולים משאירים רושם בנפש האדם, אך כדי לבסס שינוי נדרש תהליך ממושך
 • עולם הרוח והנפש נזקק לביטוי גם בדברים מוחשיים
 • מנהיג גדול מתגלה בהתמודדות שלו במיוחד בשעות משבר.

חומש שמות - מתוך יחידה 8. בעקבות חטא העגל - פרקים לג-לד

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • מאורעות גדולים משאירים רושם בנפש האדם, אך כדי לבסס שינוי נדרש תהליך ממושך
 • עולם הרוח והנפש נזקק לביטוי גם בדברים מוחשיים
 • מנהיג גדול מתגלה בהתמודדות שלו במיוחד בשעות משבר

חומש שמות - יחידה 9. ועשו לי משכן

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • פרטי הציוויים על הכלים והחומרים שמהם הם עשויים מגלמים רעיונות רוחניים מעמיקים
 • למעורבות של עם ישראל יש חלק עיקרי בהשראת השכינה במשכן ובמציאות

ספר שמואל א - יחידה 1. הולדת שמואל והמפלה מול פלישתים. פרקים א-ד

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מנהיג גדול בישראל מעדיף את טובת הכלל על טובתו האישית
 • הקדושה תלויה בהתנהגות המוסרית והרוחנית של האדם, והמקדש וחפצי הקודש כשלעצמם אינם מספיקים

ספר שמואל א - יחידה 2. שאול מקים ממלכה - פרקים ח-י, יב, טו

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מלך ישראל, בניגוד למלכי הגויים צריך להיות כפוף לצו ה' ושליחיו הנביאים
 • אדם צריך לקבל אחריות על מעשיו

ספר שמואל א - יחידה 3. נדודי דוד מפני שאול. פרקים טז-יח, כא-כב, כו-כז

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • אדם צריך לבטוח בה' וגם לעשות השתדלות אנושית
 • לדיבור של כל אדם יש השפעה גדולה על המציאות

ספר שמואל א - יחידה 4. סוף ימי שאול. פרקים כח-לא

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • לגבורה יש ביטויים רבים, ובכולם יש נכונות להקרבה עצמית לעיתים עד כדי סיכון החיים
 • הקב"ה משגיח על ברואיו בדרכים רבות בדרך כלל בדרך הטבע

חומש ויקרא - יחידה 1. פתיחה לחומש ויקרא וקרבנות נדבה. פרקים א-ג

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • עבודת הקורבנות היא ערוץ תקשורת בין האדם לה', ולכן אפשר ללמוד ממנה עקרונות על עבודת ה' בכל הדורות
 • "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים" (בבלי מנחות קי ע"א) - כוונותיו של בעל הקורבן הן הקובעות את ערכו של המעשה

חומש ויקרא - יחידה 2. קורבנות חובה - פרקים ד־ה, ז

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מעשה הבאת קורבן חובה חייב להיות מלווה במחשבה ומודעות המבטאות תהליך פנימי
 • נשיאה באחריות היא מרכיב מהותי בתהליך הכפרה

חומש ויקרא - יחידה 3. סוגיות בפרקי טומאה וטוהרה. פרקים יא, יג, יד

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • טומאה קשורה בהבדלה ובריחוק
 • מושג הטומאה מקשר בין עולם החומר (הגוף) לעולם הנפש והרוח

חומש ויקרא - יחידה 4. השראת שכינה במשכן - פרקים ח־י. טז

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • ההתקרבות לקב"ה דורשת מהאדם הכנה מדוקדקת ושמירה על כללים וגבולות
 • על האדם לעשות מאמצים כדי לזכות להשראת שכינה

חומש ויקרא - יחידה 5. קדושת האדם חלק ראשון. פרקים יח-כ

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • הקריאה של התורה "קדושים תהיו" היא קו מנחה לחיים מעבר לפעולה מסוימת
 • הקדושה היא מרכיב מהותי בזהות שלנו כעם וכפרטים

חומש ויקרא - מתוך יחידה 5. פרק כ

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • הקריאה של התורה "קדושים תהיו" היא קו מנחה לחיים מעבר לפעולה מסוימת
 • הקדושה היא מרכיב מהותי בזהות שלנו כעם וכפרטים

חומש ויקרא - יחידה 6. קדושת האדם חלק שני. פרק יט

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • הקדושה באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים וכוללת גם את מערכת היחסים שבין אדם לחברו
 • המצוות משפיעות על נפש האדם - על מידותיו ורגשותיו

חומש ויקרא -יחידה 7. קדושת הזמן והמקום, סיכום לספר ויקרא. פרקים כג־כו

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • לאדם מישראל יש חלק בהנכחת הקדושה בעולם באמצעות קביעת הזמן המקודש ויש לו אחריות לחיים בקדושה גם מחוץ לגבולות המקדש
 • המצוות התלויות בארץ משקפות את קדושת הארץ ומעצבות חיים של קדושה לאדם מישראל

ספר שמואל ב - יחידה 1. סופו של בית שאול. פרקים א-ד

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • שלטון ראוי מבוסס על הסכמה רחבה ולא על כוח ונוהג במוסריות כלפי מתנגדיו
 • מלחמת אחים מחירה יקר. במקרים רבים פרספקטיבה היסטורית מגלה עד כמה היא מיותרת

ספר שמואל ב - יחידה 2. מלכות דוד בראשיתה. פרקים ב, ה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • דוד הקים עולה של תשובה - דוד המלך לימד אותנו שאפשר לחזור בתשובה בכל מצב ועל כל חטא
 • צידוק הדין - דוד המלך לימד אותנו להצדיק את הדין גם במצבים קשים שאנחנו עוברים

ספר שמואל ב - מתוך יחידה 2

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • דוד הקים עולה של תשובה - דוד המלך לימד אותנו שאפשר לחזור בתשובה בכל מצב ועל כל חטא
 • צידוק הדין - דוד המלך לימד אותנו להצדיק את הדין גם במצבים קשים שאנחנו עוברים

ספר שמואל ב - יחידה 3. מעשה דוד ובת שבע ותוצאותיו. פרקים יא-יד

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • דוד הקים עולה של תשובה - דוד המלך לימד אותנו שניתן לחזור בתשובה בכל מצב ועל על כל חטא
 • צידוק הדין - דוד המלך לימד אותנו להצדיק את הדין גם במצבים קשים העוברים על חיינו

ספר שמואל ב - מתוך יחידה 3. האשה התקועית. פרק יד

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • דוד הקים עולה של תשובה - דוד המלך לימד אותנו שניתן לחזור בתשובה בכל מצב ועל על כל חטא
 • צידוק הדין - דוד המלך לימד אותנו להצדיק את הדין גם במצבים קשים העוברים על חיינו

ספר שמואל ב - יחידה 4. מרד אבשלום. פרקים טו-יט

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • הקנאה, התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
 • שלטון ראוי בנוי על נאמנות ויחסי אמון בין המנהיג לציבור

ספר שמואל ב - יחידה 5. סוף ימי דוד. פרקים כ, כא, כד

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • כל אדם צריך להיות אחראי למעשיו, ולמלך אחריות גדולה מן האדם הפרטי
 • מלך ישראל נדרש לעסוק בקודש ובחול

ספר שמואל ב - מתוך יחידה 5. סוף ימי דוד. פרקים כ-כא

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • כל אדם צריך להיות אחראי למעשיו, ולמלך אחריות גדולה מן האדם הפרטי
 • מלך ישראל נדרש לעסוק בקודש ובחול