חפש ב:

משאבי טבע מתכלים

משאבי טבע מתכלים

 משאבי טבע ואוצרות טבע וניצולם 

כיצד נוצר נפט

הנפט – מקורו בשרידים של יצורים וצמחים ימיים ממינים שונים שהצטברו על קרקעית האוקיינוסים מיליוני שנים. שרידים אלו נקברו בלא נוכחות של חמצן ולכן לא התפרקו. בשל הלחץ של שכבות הסלעים והחום הגבוה הפך החומר הנלחץ צמיגי וכהה. הנוזל השחור נדד לסלעים אחרים ונאגר בהם. שם נפרד לשלוש שכבות: בשכבה העליונה – גז, בשכבה האמצעית – נפט גולמי ובשכבה התחתונה – מים.

למה משמש נפט

להוצאת הנפט הגולמי מהסלעים שבהם הוא נאגר נדרשים קידוח ושאיבה. לאחר מכן עובר הנפט הגולמי תהליך זיקוק ועיבוד. מהנפט מופקים קרוסין, בנזין, פרפין, אספלט וכד'. תוצרי הנפט משמשים בין השאר לחימום ולהארה, להפעלת מכונות, להנעת כלי תחבורה ולהפקת חשמל.
הנפט משמש מקור אנרגייה נישא וזמין המניע את רוב כלי הרכב ביבשה בים ובאוויר והוא בסיס לכימיקלים תעשייתיים רבים. כל אלו הופכים אותו לאחד מחומרי הגלם החשובים בעולם.
עילה למלחמה
הגישה לנפט שימשה לא אחת עילה למלחמה כגון במלחמת העולם הראשונה והשנייה ובמלחמת המפרץ. רוב מקורות הנפט בעולם מתרכזים במזרח התיכון, אזור לא יציב פוליטית. הנפט באזור זה קרוב יותר משמעותית לקרקע ביחס לאזורים אחרים בעולם ולכן הוצאות הפקתו נמוכות יותר. המדינות המפיקות נפט במזרח התיכון יכולות להשתמש בנפט להפעלת לחץ כלכלי על מדינות אחרות שיש נפט ברשותן כמו גם על מדינות הצורכות אותו.

שימושים מוקדמים לנפט

לנפט נודעו שימושים כבר בימי קדם. השומרים, האשורים והבבלים השתמשו בו לאטום את ספינותיהם. במצרים העתיקה שימש הנפט משכך כאבים ובפרס נהגו לטבול בו סיבים, לעטוף בהם חצים ולעשותם חצי הצתה.
במאה השמינית פלשו הערבים לספרד והביאו עמם לאירופה את הרעיון של תאורה מבוססת הנפט. ב-1861 נבנה בית הזיקוק הרוסי הראשון בשדות הנפט של באקו. באותה עת יוצרו בו כ-90% מתפוקת הנפט העולמית.
תעשיית הנפט בארצות הברית החלה בפנסילבניה בשנות ה-50 של המאה ה-19. התעשייה גדלה אז לאִטה ולא גילו בה עניין לאומי אמִתי עד ראשית המאה ה-20. אחרי המצאת מנוע הבעירה הפנימית נוצר ביקוש רב לתוצרי הנפט. לדלק למכוניות יש עד היום ביקוש משמעותי.
בשנת 1911 התגלה בפעם הראשונה נפט במפרץ הפרסי, באיראן. בשנת 1932 נמצא נפט בבחריין ובשנים 1938-1937 התגלה נפט בקטר ובערב הסעודית.
בשנת 1955 היה עדיין הפחם הדלק הראשון במעלה של העולם. ואולם אט-אט החל הנפט מחליף אותו. כיום הנפט משמש ל-90% בקירוב מצורכי הדלק בעולם. משבר האנרגייה העולמי ב-1973, ומשבר האנרגייה ב-1979 עוררו סיקור תקשורתי נרחב בדבר רמות אספקת נפט. תשומת הלב הופנתה להיותו של הנפט משאב מתכלה שלא תמיד יוכל לשמש מקור אנרגייה עיקרי.

נזקי התעשייה

תעשיית הנפט גורמת נזקים רבים לסביבה גם בפעולה שגרתית דוגמת חקירת תזוזה של האדמה, קידוחים ויצירת פסולת מזהמת. נוסף על כך היא מועדת לבעיות בטיחות, לתקלות ולתאונות. נפט גולמי ומזוקק שנשפך לים כתוצאה מתאונות של ספינות כבר פגע בעבר במערכות אקולוגיות עדינות באלסקה, באיי גלפגוס, בספרד ובמקומות רבים בעולם. בשנים האחרונות הפכו תקלות באסדות קידוח והפקה ימיות למאיימות אף יותר.

שיאניות הנפט

מחיר הנפט מושפע מגורמים רבים ובהם משברים פוליטיים, האטה או האצה בפיתוח הכלכלי העולמי, מזג אוויר וכיו"ב. שינויים אלו גורמים לתנודות רבות בשוק הנפט. מסחר בנפט נעשה גם באמצעות חוזים עתידיים הנסחרים בכמה בורסות ברחבי העולם.
לפי נתונים של משרד האנרגייה בארצות הברית, בראש עתודות הנפט בעולם עומדות ונצואלה, ערב הסעודית, קנדה ואיראן. בראש המדינות המפיקות נפט עומדות ערב הסעודית, רוסיה וארצות הברית. בראש המדינות הצורכות נפט עומדת ארצות הברית. ארצות הברית, שיאנית צריכת הנפט העולמית, צורכת כרבע מצריכת הנפט העולמית. הבאות אחריה הן סין, יפן, גרמניה ורוסיה. הצריכה של כולן כולל ארצות הברית עומדת על 45.7% מכלל הצריכה העולמית. במדינות אלו רוסיה היא היחידה המספקת לעצמה את מלוא צריכת הנפט שלה וגם נהנית מרזרבות נכבדות לייצוא.

גז טבעי

גז טבעי הוא דלק פוסילי גזי חסר צבע וחסר ריח המכיל בעיקר מתאן. הגז הטבעי משמש לרוב חומר דלק לייצור חשמל בתחנות כוח ולצורכי אנרגייה של מפעלי תעשייה גדולים. מקצת ממנו משמש דלק לרכב וחומר גלם להפקת דשן.
גז טבעי נוצר בתהליכים דומים להיווצרות נפט, מקורו בשרידים של יצורים וצמחים ימיים ממינים שונים ששהו בלא חמצן ותחת לחץ גבוה. מרבצי הגז הטבעי מצויים בדרך כלל במאגרים הסמוכים למקום הימצאו של נפט גולמי.

הובלת גז

גז טבעי הוא תערובת גזים שמרכיבה העיקרי הוא מתאן, גז דליק המשמש מקור אנרגייה ליצירת חום. שלא כדלק נוזלי ומוצק, אי אפשר לאגור גז טבעי בכמויות גדולות במכלים. משום כך נדרשת אספקה רצופה של גז טבעי מנקודת הקידוח ועד לצרכנים. מקובל להעביר גז באמצעות צינור. בדרך זו אפשר להעבירו לצרכנים הנמצאים במרחק של עד מאות קילומטרים משדה הגז. הובלת גז במצב נוזלי אפשרית במכליות אך אינה בטיחותית דיה וכדאיותה הכלכלית מוטלת בספק.

הפקת גז טבעי

בשדות הנפט בערב הסעודית מופק גז טבעי בד בבד עם הפקת הנפט. ואולם גז זה אינו משווק בשל אי כדאיות כלכלית והוא נשרף בעת הפקתו. פעולה זו נחשבת בזבזנית ומזהמת ולא בכדי נאסרה במדינות רבות. שם נדרשת החזרתו של הגז הטבעי לבטן האדמה.

למה משמש גז טבעי

גז טבעי הוא מקור חשוב לייצור חשמל באמצעות השימוש בו בטורבינות גז ובטורבינות קיטור. גז טבעי נשרף בשרֵפה נקייה יותר מדלקים מאובנים אחרים כגון נפט ופחם ומייצר הרבה פחות דו-תחמוצת הפחמן ליחידת אנרגייה מופקת.
גז טבעי המסופק לבתים משמש למגוון צרכים דוגמת בישול ואפייה, חימום מים והסקה.
גז טבעי דחוס שעיקרו מתאן הוא חלופה נקייה יחסית לדלקים אחרים לרכב כגון בנזין וסולר. הוא גם מקור הזנה חשוב לייצור אמוניה לשימוש במוצרי דשן.

הסכם לרכישת גז טבעי ממצרים

ב־21 ביולי 2005 נחתם הסכם לרכישת גז טבעי ממצרים. על פי ההסכם היה על מצרים לספק גז טבעי לישראל משנת 2008 ל-15 שנה עם אפשרות להארכה עד 20 שנה. הגז הועבר לישראל באמצעות המקטע הישראלי של צינור הגז הערבי המחבר בצינור תת ימי את אל עריש לאשקלון ומשם חבר למערכת הולכת הגז הישראלית. ואולם אספקת הגז ממצרים פסקה ב-28 בנובמבר 2011 עקב ההפיכה במצרים וחבלות חוזרות ונשנות בצינור הגז.

מאגרי גז בישראל

בשטחי המים הכלכליים של ישראל נעשו קידוחים ספורים ובהם התגלו מאגרים מסחריים של גז טבעי. בקידוח מול חופי אשקלון התגלה בשנת 1999 גז טבעי בכמות מסחרית. משנת 2004 הוא משמש את חברת החשמל להפעלת כמה מתחנות הכוח שלה שהשתמשו קודם לכן במזוט.
ב־18 בינואר 2009 הוכרז כי התגלו שלושה מאגרי ענק של גז טבעי בקידוח "תמר 1" כ-90 קילומטרים מול חופי חיפה. במרץ 2009 התגלה מאגר נוסף מול חופי חדרה "דלית 1" במרחק 60 קילומטרים מהחוף. בדצמבר 2010 פורסם שבמאגר "לווייתן" הסמוך למאגר "תמר" התגלה גז בכמות של 453 מיליארד מטר מעוקב וכי הקידוח נמשך לשכבות נוספות.

שיוך לכיתות ונושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים

כיתה
נושא מרכזי
{{c.label}}{{$last ? '' : ', '}}
{{m.label}}{{$last ? '' : ', '}}

מצגת לימוד: אנרגיה בישראל

מצגת לימוד: אנרגיה בישראל

המורה תרצה ארגמן מבית ספר עמקים תבור הכינה מצגת לימוד מפורטת בנושא אנרגיה בישראל. המצגת סוקרת בהרחבה את מקורות האנרגיה המתחדשים והמתכלים בישראל, את יתרונותיהם וחסרונותיהם, את פתרונות האנרגיה  שפותחו בישראל ואת הבעיות הסביבתיות הטמונות בהן לצד פתרונות אפשריים. המצגת משלבת מפות, גרפים, איורים ותרשימים ובסופה אף דף עבודה מלווה לתלמידים. 

למצגת אנרגיה בישראל

יישומון אנרגיה

כיצד מייצרים חשמל מרוח? מהי אנרגיה סולארית והיכן נחבא גז טבעי?

צופים בסרטונים, חוקרים את השמש הרוח והמים, בונים דגמים ולומדים כיצד מפיקים אנרגיה בשפע ממשאבי הטבע.

השימוש ביישומון מומלץ בדפדפן כרום.

סרטונים

אנרגייה
אנרגייה
חוטב העצים - אפקט הדומינו
חוטב העצים - אפקט הדומינו
נזק האדם לסביבה (אנימציה)
נזק האדם לסביבה (אנימציה)
כיצד נוצר נפט?
כיצד נוצר נפט?
איך  מגלים מאגר נפט וגז
איך מגלים מאגר נפט וגז
יש לכם רעיון?
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים-
שתפו ועזרו לתלמידים להיות מרוצים !

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.