מו"ח – מחקר וידע בחינוך


מחקר וידע בחינוך

אתר מחקר וידע בחינוך מכיל מבחר תוצרי מחקר ופיתוח ומיועד לאנשי חינוך המבקשים להיעזר בידע שנצבר לתכנון ולקבלת החלטות על בסיס ראיות.

עשויים למצוא בו עניין גם קהלים נוספים כגון קובעי מדיניות, אנשי אקדמיה והציבור הרחב.

התוצרים המוצגים בקטלוג הפרסומים באתר עוסקים במגוון נושאים ובהם הוראה ולמידה, חינוך לערכים, שוויון הזדמנויות בחינוך, מִנהל החינוך, ועוד.

הנושאים 'החמים' המוצגים באתר נמצאים במוקד תוכנית העבודה במשרד והשיח החינוכי האקטואלי. הפריטים כוללים בין השאר דוחות מחקר, דוחות של מחקרי הערכה, סקירות של ספרות מחקרית ומדיניות, חקרי מקרה ומצגות.

האתר כולל בשלב זה תוצרים של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), של אגף מו״פ ניסויים ויוזמות חינוכיות ושל לשכת המדען הראשי. יחידות נוספות צפויות להעלות את תוצריהן לאתר.

נושאים חמים באתר מו"ח

שוויון הזדמנויות
חינוך מיוחד
ידע ומיומנויות