תכנון לימודים - הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית)
ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 
לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

נושאים בתוכנית הלימודים

סוגי המים בטהרה (אלודוא-הרחיצה)

נושא חובה

רעיונות גדולים

  • שמירה על טהרה היא בריאות ושמירה על הסביבה
  • מצוות התפילה בחברותא היא חיזוק קשר החברתי יש אפשרות שליטה על היצר הרע הקטנת אלימות בחברה