אוריינות גופנית-בריאותית

היכולת להבין מידע בריאותי, להשתתף בפעילות גופנית עקבית מגוונת ומותאמת וליישם אורח חיים בריא ומאוזן

קטגוריה : אוריינות גופנית-בריאותית
יכולת ליבה ופעולה

יכולת ליבה ופעולה