דלג אל

פיתוח מקצועי

חזרה

מסגרות הכשרה ופיתוח מקצועי בתשפ"א

מסגרות הכשרה ופיתוח מקצועי בתשפ"א

פתרונות הלמידה המוצעים כאן כוללים את כל אפשרויות הלמידה בתחום החינוך הלשוני למורי בתי הספר היסודיים במסגרת הפיתוח המקצועי הארצי המקוון.  חשוב לשים לב לכך שיש מסגרות נוספות הפועלות במסגרת החמ"ד והפסגות.
הקורסים הארציים המפורטים בהמשך מיועדים למורים או למנחים המעוניינים להעמיק את הידע המקצועי בענפים השונים של הוראת העברית, מעבר להיצע הקיים  במרכזי הפסג"ה. הקורסים מתוקשבים וכוללים הרצאות מומחים, קריאה, דיונים סינכרוניים וא-סינכרוניים, יישום בפועל ושיתוף הדדי.

חדש בתשפ"א: למידה מיטבית מרחוק - קידום הוראת העברית בבית הספר, במסגרת שגרת קורונה.
חדש בתשפ"א: "כוורת" למורי בית הספר היסודי - תתאפשר בניית "מערכת אישית" (באתר ייחודי) המתאימה לצרכי המורה. בניית המערכת האישית מאפשרת למורה להרחיב את הידע בהיבטים מקצועיים שונים. מסלול פיתוח מקצועי זה מתאים למורים שהם בעלי מכוונות ללמידה עצמאית.   
חדש בתשפ"א: קהילות מובילים - ההצטרפות לקהילה כרוכה בתהליכי מיון. מורים אשר יבחרו להצטרף לקהילה יעמיקו את הידע הדיסציפלינארי שלהם וירכשו כלי הנחיה שיאפשרו להם לפתח קהילות מורים בשנים הבאות.
חדש: בכמה נושאים מוצעת למידת עמיתים מקוונת, בעלת אופי קהילתי, שתאפשר דיאלוג עם מומחים.
שימו לב: פתיחת  הקורסים מותנית במספר משתתפים ובאישור תקציבי.

מומחית אוריינות בית ספרית

אודות ההשתלמות ונושאים עיקריים: ההשתלמות מיועדת לרכזי עברית בבית הספר היסודי. המעוניינים להרחיב את מעגל ההשפעה שלהם בבית הספר ורוצים להרחיב את ארגז הכלים, הן בתחום הוראת העברית וקודים תלמידים מתקשים בתחום הלשוני (ידע דיסציפלינארי) והן בתחום הובלת צוותים (כישורי הדרכה). 
היקף: 30 שעות, מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: רכזים ומורים מובילים לעברית  בבתי הספר היסודיים במגזר היהודי
מנחה: ד"ר סיגל חסון

מאחורי הקלעים השקופים של הוויקיפדיה

אודות ההשתלמות ונושאים עיקריים: ההשתלמות עוסקת בתהליכי קריאה בסביבה מתוקשבת תוך היכרות עם הוויקימדיה בכלל ועם ויקיפדיה בפרט וחשיפה להזדמנויות שהיא מציעה במסגרת שיעורי העברית במהלך הלמידה המורים ירכשו כלים המסייעים בפיתוח קריאה ביקורתית . (ההרשמה באתר מט"ח, במתכונת איחוד מול ייחוד)
היקף: 30 שעות, מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: מורים בכיתות ג-ו המלמדים עברית או מקצועות רבי מלל כגון תנ"ך ומדעים
הנחיה: ד"ר לירון פרימור

למידה מקוונת בעלת אופי קהילתי במרחב ה"מודל". הגמול מבוסס על השתתפות פעילה ועל תיאור יישום במהלך הלמידה.

"מקוונים לקריאה"

אודות המסגרת ונושאים עיקריים: המשתתפים יעסקו בטיפוח אהבת הקריאה. הלמידה הדדית, בעלת אופי קהילתי, מבוססת על התנסות מעשית ומשלבת נושאים שיעלו המשתלמים.

היקף: 30 שעות, ובכללן התנסות בכיתות הלימוד

קהל יעד: מורים לעברית בבית הספר היסודי המעוניינים לפתח אצל התלמידים אהבת קריאה
הנחיה: ד"ר סיגל חסון, ד"ר יעל שגב, ללי מור.
(יועצת אקדמית: פרופ' אילנה אלקד להמן)

קידום תלמידים מתקשים בעברית

אודות המסגרת ונושאים עיקריים: למידת עמיתים לרכזות המעוניינות להתלבט יחדיו, להחליף רעיונות ולשתף בקשיים ובפרקטיקות הוראה. הלמידה בעלת אופי קהילתי, מבוססת על חקר מקרים.
בהשתלמות ייבחנו  כלים לקידום מתקשים.
יושם דגש על חיזוק שטף קריאה והבנת הנקרא ועל הוראה בכיתה הטרוגנית.
היקף: 30 שעות מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: רכזים ומורים עברית

הנחיה: ד"ר מיקי כהן ומעין טרוינסקי תדמור

הוראת עברית בכיתה הטרוגנית שבה משולבים תלמידים ממשפחות עולים

אודות המסגרת ונושאים עיקריים: המשתתפים יעמיקו את הידע התאורטי והפרקטי על אודות מאפיינים לשוניים, תרבותיים וחברתיים של תלמידים שעברית אינה שפת אמם.

הלמידה תתבסס על חקר מקרים ותלווה את עבודתה של ועדת מומחים המגבשת מדיניות בנושא זה.
היקף: 30 שעות מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: מורים בבית הספר היסודי המשלבים בכיתותיהם תלמידים ממשפחות עולים
הנחיה: צוות המפמ"ר

ההשתלמות תיפתח בינואר

במסגרת זו יוכל המורה המעוניין בכך לייצור לעצמו מסלול למידה ייחודי, הבנוי מלמידה עצמית של תכנים הקשורים להוראת העברית, בהתאם לצרכיו.
התוכנית תיבנה בתמיכה מקצועית של נציג מטעם צוות המפמ"ר.
לפרטים נוספים נא למלא את הפרטים בקישור ונחזור אליך לתיאום שיחה.

מודל מיקרוקרדיטציה מתמקד באתגרים חינוכיים נפוצים, ומציע מגוון כשירויות שנותנות מענה לאתגרים אלו. כל קורס מתמקד בפרקטיקת הוראה ספציפית אותה תכירו לעומק ותתנסו בה בשטח. כל יחידת מיקרוקרדיטציה מקנה 10 שעות המוכרות לצורך צבירת גמול השתלמות. כדי  לצבור גמול של 30 שעות, יש לבחור שלוש יחידות בעברית או בתחומי דעת אחרים.  כל היחידות מיועדות למורים בבית הספר היסודי.

מפגש עם יצירה ספרותית בכיתה

אודות הקורסון ונושאים עיקריים: בקורס זה תתבקשו להתנסות בהוראה של יצירת ספרות בדרך המעודדת הנאה, חוויה אסתטית ורגשית ובחינה של משמעויות אישיות וחברתיות העולות ממנה.

מנחה: ד"ר סיגל חסון

שיח כיתה מקדם למידה

אודות הקורסון ונושאים עיקריים בקורס זה תתבקשו להתנסות בניהול שיח איכותי בכיתה ובקבוצה קטנה, בדגש על משוב לדברי התלמידים תוך כדי שימוש בכלים ובפרקטיקות שנלמדו בקורס.
מנחה:  אילנית אברהם

"השלם __ החסר" - הקלוז הדידקטי בכיתה

אודות הקורסון ונושאים עיקריים: בקורס זה תתבקשו להשתמש בכלי "קלוז" להוראה בשיעורי עברית וקידום הבנת הנקרא.
מנחה: ד"ר ענת רויטר

ללמוד לקרוא טקסט לימודי

אודות הקורסון ונושאים עיקריים: בקורס זה תתבקשו להתנסות בתיווך בין התלמידים לטקסט במהלך פעילות של הפקת משמעות מטקסטים על ידי התייחסות למבנה, לשון ודרך היצג הטקסקט.
מנחה: ד"ר ריקי תמיר

"למידה בשניים" - חברותא בכיתה

אודות הקורסון ונושאים עיקריים: בקורס זה תתנסו בהנחיית למידה בחברותא, דרך הוראת יצירה ספרותית.
מנחה : ד"ר אסתי בן מנחם​

קהילות מובילים שנה א' - כתשתית לרשת קהילות בשפה, המתוכננות לקום בתשפ"ב

אודות הקהילה ונושאים עיקריים: הלמידה תתמקד הן באופי הדיאלוגי-שיתופי של קהילת לומדים, הן ב כישורי הובלה של קהילה והן בעברית כתחום הדעת.
חלק מהלמידה תתבצע באופן מקוון וחלקה באמצעות למידה מקוונת או התנסות בפועל.
מהשנה השנייה ואילך (תשפ"ב) הלומדים ינחו בעצמם קהילות מורים במחוז (בהתאם לתכנון המערכתי).  מובילי הקהילות ימשיכו ללמוד בקהילת המובילים (מוכר לגמול), וכן ינחו בעצמם קהילה ויתוגמלו

היקף:  60 שעות. כ-60% מתוכן,  בערך אחת לחודש יינתנו במתכונת  באמצעות תשלום על שעות ההנחיה. 

קהל יעד: מורים מנוסים לעברית בבית הספר היסודי, בעלי תואר שני או לומדים לקראת תואר, המעוניינים להוביל קהילה בעצמם החל מתשפ"ב.
הקבלה לקהילה מותנית בהמלצה של מנהלת או מדריכה ובראיון קבלה. 

הנחיה: מכללת דוד ילין או מכללת לוינסקי וצוות מפמ"ר 

תכנית עופרים לקידום ההבעה בע"פ ובכתב

אודות ההשתלמות ונושאים עיקריים: המשתלמים יכירו ויתנסו בפועל בהוראה עפ"י תוכנית "עופרים" לקידום ההבעה בעל-פה ובכתב. ייחודה של התוכנית הוא בהרחבת אוצר מילים, בשילוב משחקי תפקידים כפעילות טרום-כתיבה ועוד.
היקף: 30 שעות, מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: מורי עברית בחמ"ד בכיתות ב'-ו'
זהבה פלד ויעל שער

שילוב מיומנויות שפה בהוראת תורה

אודות ההשתלמות ונושאים עיקריים:בהשתלמות עוסקים במיומנויות ייחודיות הנדרשות לקריאה מדויקת ולהבנת הנקרא בקריאה בתנ"ך. התכנים עוסקים במאפיינים לשוניים כמו ייחודיות השימוש בזמני הפועל ובמאפיינים אורייניים כמו הכנת דבר תורה לפרשת השבוע.
היקף: 30 שעות, מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: מורי עברית בחמ"ד המלמדים גם תורה בכיתות ב'-ו'
מנחה: זהבה פלד ויעל שער

הוראת ספרות  בבתי הספר היסודיים בחמ"ד

אודות ההשתלמות ונושאים עיקריים: ההשתלמות תעסוק בדילמות ערכיות העולות מהוראת ספרות בבתי הספר הממלכתיים-דתיים, תוך התייחסות ליצירות ספרות המופיעות בתכנית הלימודים לבתי הספר הדתיים.
היקף: 30 שעות, מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: מורי עברית בחמ"ד בכיתות ב'-ו'
מנחה: ד"ר יעל שגב

הוראת המדרש והפיוט בחמ"ד

אודות ההשתלמות ונושאים עיקריים: מטרת ההשתלמות להקנות כלים פרקטיים להוראת טקסטים מן המקורות היהודיים, בדגש על הפיוט והמדרש. ההשתלמות תעסוק במאפיינים הלשוניים הייחודיים ובדרכים להתמודדות איתם.
היקף: 30 שעות, מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: מורי עברית בחמ"ד בכיתות ב'-ו'
מנחה: ד"ר יעל שגב

הוראת עברית בכיתות א'-ב'  (חב"ד ותלמודי תורה)

אודות ההשתלמות ונושאים עיקריים: ההשתלמות מיועדת למורי עברית בבתי הספר של חב"ד ובתלמודי תורה, שאינם משתלמים בהשתלמויות בפסגות. ההשתלמות תעסוק בהיכרות עם דרכי ההוראה וההערכה בהוראת עברית.
היקף: 30 שעות, מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: מורי עברית המלמדים בכיתות א'-ב' בבתי הספר של חב"ד ובתלמודי תורה
מנחה: זהבה פלד ויעל שער

הוראת עברית בכיתות ג'-ו' (חב"ד ותלמודי תורה)

אודות ההשתלמות ונושאים עיקריים: ההשתלמות מיועדת למורי עברית בבי"ס של חב"ד ובתלמודי תורה שאינם משתלמים בהשתלמויות בפסגות. ההשתלמות תעסוק בהיכרות עם דרכי ההוראה והערכה בהוראת עברית.
היקף: 30 שעות, מוכר לגמול אופק חדש
קהל יעד: מורי עברית המלמדים בכיתות ג'-ו' בבתי הספר של חב"ד ובתלמודי תורה
מנחה: זהבה פלד ויעל שער

מערך הזדמנויות להתפתחות מקצועית

  • מערך ההשתלמויות נבנה במרכזי הפסג"ה ומותאם לצרכים וליעדים שהוגדרו בכל מחוז.

  • ניתן לשלב בהשתלמויות השונות חומרי הדרכה והרצאות לפיתוח מקצועי, מתוך מאגר ההרצאות המצולמות המצויות באתר מפמ"ר

קהל יעד: עובדי הוראה חדשים, עובדי הוראה לפי שכבות גיל, רכזות שפה, מדריכות שפה.

היקף: משתנה

נושאים: ההשתלמויות בנויות על פי המתווים שפורסמו, בהלימה לצורכי עובדי ההוראה.

אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג ללקויות למידה

אוכלוסיית היעד: עובדי הוראה בעלי זכות לתואר ראשון, עם ניסיון חינוכי והמלצה
משך הלימודים: שנתיים

דגשים:

אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לחינוך, התוכנית לחינוך רב-לשוני

אוכלוסיית היעד: בהתאם לתנאי הקבלה של המוסד האקדמי
משך הלימודים : שנתיים

דגשים:

  • התוכנית לחינוך רב לשוני בהקשרים רב תחומיים מאפשרת לימוד של קורסים רלוונטיים להוראת עברית בבית הספר היסודי פרטים בפרסום

  • הרשמה באתר התוכנית

מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב

אוכלוסיית היעד: בהתאם לתנאי הקבלה של המוסד האקדמי
משך הלימודים: שנתיים

דגשים:

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.