מבחנים ומשימות הערכה

משימות הערכה

חזרה לראש הדף
 • מבדק כתיבה בשפת אם עברית לכיתות ג – ד
 • ליל הגחליליות - משימת הערכה שמשולבת בהוראה ומותאמת לשונות בכיתה
  "ליל הגחליליות" היא פעילות שנועדה לשמש כלי הערכה המשולבת בהוראה בתחום הבנת הנקרא לרמת קריאה התואמת כיתה ד. אפשר להשתמש במשימה גם בכיתות ג, ה, ו בהתאם לרמת הקריאה של התלמידים.
  ייחודו של כלי זה הוא באפשרויות להתאמתו לפרופילים שונים של קוראים הלומדים בכיתה. מאפיין נוסף המייחד את הכלי הוא היותו קצר ומשום כך קל לשלבו במסגרת הלמידה היום-יומית בכיתה.
  המידע העולה מההערכה ישמש את המורה לבניית תוכנית הוראה מותאמת עבור תלמיד, קבוצת תלמידים או עבור הכיתה כולה.
  במדריך למורה מוצעות האפשרויות לשימוש מותאם לשונות וכן הנחיות לשימוש במשימה לצורך הערכה.
  המשימה "ליל הגחליליות" היא דוגמה לכלי הערכה המאפשר הערכה מותאמת לשונות. מורים יכולים לבנות כלים נוספים סביב טקסטים אחרים בהתאם לעקרונות שבדוגמה זו.