קידום הבנת הנקרא

חזרה
חזרה לראש הדף

הקלוז כתהליך דידקטי

הקלוז כתהליך דידקטי

"קלוז"

הוא כלי דידקטי, העשוי לתרום לפיתוח הכושר הלשוני של התלמידים, ובעיקר בתחום הבנת הנקרא.
טכניקת הקלוז מבוססת על עיקרון מרכזי בפסיכולוגיה התבניתית (גשטאלט) והוא "עיקרון הסגירות". לפי עיקרון זה האדם נוטה "לסגור" צורות, לתפוס אותן כשלמות, גם כאשר חסר בהן פרט מסוים.

תהליך הקלוז

הוא השלמה של קטע שהושמטו  מתוכו מילים במרווחים קבועים (למשל: כל מילה שביעית). תהליך הקלוז מבוסס על ההנחה שבכל קטע ישנה רמה מסוימת של עודפות, והתלמיד המשלים את הקלוז מסוגל להפיק מן הקטע מידע, גם אם הושמטו ממנו חלק מן המילים. הוא יכול להיעזר ברמזים המצויים בהקשר, ולהשלים על פיהם את המילים החסרות.

מובאת הצעה להשתמש בקלוז ככלי דידקטי, שמטרתו לפתח בתלמידים תהליכים בהבנת הנקרא.
השלב החשוב ביותר בתהליך הפעלת הקלוז ככלי דידקטי הוא הדיונים, המלווים את תהליך השלמות ההשמטות על ידי התלמידים.
דיונים אלה יכולים להיערך בקבוצות קטנות, ואף בזוגות, ואחר-כך בהדרכת המורה במסגרת הכיתה. המגמה בדיונים אלה היא לבחון את ההשלמות האפשריות בתוך ההקשר, ולא דווקא חיפוש ההשלמה האחת, "הנכונה". כלומר, הדיונים יתמקדו בעמידה על ההבחנות שבין אפשרויות ההשלמה השונות, מתוך זיקה להקשר המצומצם ולהקשר הרחב.

אולי תתעניינו גם ב...

הערכה משולבת בלמידה
הערכה משולבת בלמידה בחינוך הלשוני
אוריינות בגיל הרך
אוריינות בגיל הרך - ידע מקצועי ודידקטי בהוראת העברית: חינוך לשוני
ספרי לימוד, סביבות תוכן, אתרים ומאגרי מידע
ספרי לימוד, סביבות תוכן, אתרים ומאגרי מידע להוראת העברית חינוך לשוני
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!