תכנון לימודים – הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית)
ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 
לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

זהות ושייכות

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • לכל אדם זהות אישית המורכבת מקורות חייו, מעברו המשפחתי ומהחלטותיו
 • בכוח האדם להשתנות ולהיבנות
 • יש פער בין גיבוש זהות אישית ורצון חופשי לבין מוסכמות חברתיות

משפחה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • הערכים והמסורות עליהם גדלנו משפיעים עלינו לאורך חיינו הבוגרים
 • קונפליקטים הם דבר שכיח בין הורים לילדים ויש בכוחם להשפיע ולעצב את זהותו של המתבגר
 • הידוק הקשר ושיח כן עשויים לגשר על הפערים ולהאיר את הצד האחר באור חדש וחיובי.

בין אדם לחברו

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • דיבור והקשבה הם התרופה לתחושות הבדידות והניכור
 • אנו מפתחים את זהותנו העצמית בזיקה לאנשים אחרים שמולנו
 • כשאנחנו מגלים חמלה ואחריות כלפי אדם אחר, אנחנו, למעשה, מגלים את עצמנו
 • חברות אמת היא חברות העומדת במבחן גם בתקופות טובות וגם בזמנים קשים.

ארץ ישראל וירושלים

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • ירושלים עיר המכילה בתוכה ניגודים רבים, הפסיפס העשיר שנוצר מהחיבורים בין ניגודים אלו, הוא ליבה ומהותה של העיר
 • לירושלים מהות כפולה של מטה ושל מעלה. וכך גם נפש האדם מצויה בכאן ובעכשיו וכמהה לעולמות של רוח
 • אנו מכירים בנס קיבוץ הגלויות ומודים עליו
 • כחברה עלינו לתת את הדעת על היחס הראוי לעולים, עלינו להבין את הקשיים שהם מתמודדים עימם ואת הזרות שהם חווים. חובתנו להקל עליהם, לפקוח עיניים ולשים לב מי זקוק לעזרה כלכלית ומי זקוק לתמיכה ולחברה. לתת לכל אחד תחושת שייכות ובייחוד לעולים חדשים
 • כל ישראל ערבים זה בזה

שואה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • לאדם יש כוח בחירה האם לעשות טוב או רע
 • השואה היא אירוע מכונן בחיי העם היהודי, אך משמעותה חשובה לכל אדם באשר הוא אדם
 • הרוצחים בשואה, לא היו אם כי בני-אדם אנושיים למרבה הצער

ייחודו של יוצר

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • גדולת מעשי האדם טמונה גם בדברים הקטנים והלכאורה פשוטים ביותר
 • לטבע יש כוחות ריפוי, לשהיה בטבע ולהתבוננות בעצים ובפרחים יש השפעה מיטיבה על האדם
 • רואים את האחר, מבט שיש בו חמלה יכול להפוך את הזר המוזר לשכן קרוב

חגים ומועדים

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מעגל השנה מפגיש את האדם היהודי עם נושאי עומק הרלוונטיים לחייו
 • שמירה על מצוות שבין אדם לחברו היא תנאי לקשר עם הקדוש ברוך הוא
 • "בזכירה סוד הגאולה" עם ישראל הוא עם זוכר. לזיכרון יש כוח מניע - רק מי שזוכר את מה שהיה, יוכל להסיק מסקנות לעתיד

יחידים ומיוחדים

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • בעולם מודרני, המתאפיין בבדידות וניכור, יש להתאמץ ולפתח רגישות, כבוד והקשבה לאחר
 • לא תעמוד על דם רעך- מניעת התעללות ונידוי חברתי מוטלת על כל אחד מן הקבוצה
 • חברות אמת היא חברות העומדת במבחן גם בתקופות טובות וגם בזמנים קשים

עלייה משבר ואיחוי

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • לתהליכי הגירה ומעברים השפעה עצומה על החברה ועל הפרט
 • כל ישראל ערבים זה בזה
 • לקבוצה כוח רב. היא יוצרת לחץ חברתי שלילי וחיובי, מקבלת או דוחה את היחידים

עולם החי והצומח

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • "אם קלקלת-אין מי שיתקן אחריך"
 • בארץ ישראל, ירידת גשמים ועצירתם היא תקשורת בין עם ישראל לאלוהיו
 • לטבע יש כוחות ריפוי, לשהייה בטבע ולהתבוננות בעצים ובפרחים יש השפעה מיטיבה על האדם

מסעות

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • חלומות ומחשבות על עתיד טוב יותר הם כוח מניע של האנושיות שלנו, בדרך להגשמתם ישנן משוכות והתמודדויות שהחולם מתמודד איתן
 • מסע חיצוני משקף את המסע הפנימי