מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
עבודה בגליון נתונים שיתופי
ארגון, איסוף ומיון מידע
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך קלאסרום בנושא פענוח מידע חזותי בנושא נגיפים.
ניתן לצפות בכיתת קלאסרום כתלמיד, או להזמין עותק כמורה.
את העותק שתקבלו תוכלו לערוך ולצרף אליו תלמידים.

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

אולי תתענינו בטעמים נוספים