הבניית ידע

מקצוע ההוראה עתיר בידע מעשי ועיוני, ומומחיות המורים נבחנת ביכולתם להבניית הידע, בין אם זה ידע בתחום הדעת אותו הם מלמדים, ידע בפדגוגיה של תחום הדעת, או ידע פדגוגי כללי. בשנים האחרונות נוספו סוגי ידע חדשים כגון: ידע על פיתוח מיומנויות חשיבה וידע על שימוש מיטבי בטכנולוגיה לצורך למידה בכלל, ולצורך למידת תחום הדעת בפרט.