פיתוח מיומנויות

בשגרת ההוראה, המורות והמורים נדרשים לרכוש ידע על מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות תוך-אישיות ובין-אישיות (רגשיות וחברתיות), ומיומנויות גופניות, ועל הדרכים המועילות ביותר לסייע לתלמידים לפתח אותן, להתנסות בהן ולתרגל אותן, כיחידים וכקבוצות.